Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Lokförare till Norra Sverige (Kiruna-Sundsvall).

Bli lokförare hos Green Cargo
Inget vanligt åtta-till-fem-jobb

Söker du variation och dynamik? Då erbjuder vi dig ett ansvarsfullt och omväxlande arbete där ditt kontor består av Sveriges vackra landskap. Du varierar ditt arbete på dygnets timmar och får uppleva årstidernas alla skiftningar. Du får ett omväxlande arbete med körning och växling på olika destinationer där du träffar kollegor som hjälps åt för att få allt att rulla.

Vi säkrar din kompetensutveckling

Vi tar väl hand om vår personal och har ett stort fokus på kompetensutveckling och kontinuerligt säkerhetsarbete. På Green Cargo är det ordning och reda. Vi ser till att du har rätt utbildning och de dokument som behövs för att du ska kunna utföra ett bra arbete. Hos oss får du möjlighet till kontinuerlig internutbildning som gör dig till en komplett och erfaren lokförare så att du känner dig säker i din roll. Många av våra medarbetare väljer därför att stanna kvar hela sitt yrkesliv hos oss.

Hållbara karriärmöjligheter

Vi ligger i framkant vad gäller innovativa tekniska lösningar och vi skapar en modern IT-plattform som möjliggör att vi kan möta våra kunders behov av flexibla transportlösningar. Tillsammans med branschens mest kompetenta kollegor har du möjlighet att bidra till hållbara logistiklösningar. Det finns stora variationsmöjligheter – du kan kombinera körning av tåg till flera olika destinationer med växling på bangården.

Att få en möjlighet till interna karriärvägar är viktigt för oss. Många av vår bangårdspersonal vidareutbildar sig till lokförare och får uppleva Sveriges alla årstider från lokhytten när de transporterar gods till våra kunder. Vissa har sedan fortsatt sin karriär inom andra delar av företaget och arbetar med allt från att utveckla vår affär till att planera och leda vår verksamhet. Det är just detta som är vårt bästa bevis på att det finns goda möjligheter till utveckling hos oss.

Variationsmöjligheter med olika arbetstidsmodeller

Utöver den traditionella arbetstidsmodellen med fasta fridagar har vi också en modell med koncentrerad arbetstidsförläggning. I vår förarpool arbetar gruppen i åtta arbetsdagar i sträck och är därefter lediga i sex arbetsdagar. I förarpoolen står arbetsgruppen redo att rycka ut till platser med ökat behov och har hela Sverige som arbetsplats. Dessutom arbetar vi för närvarande med att ta fram en arbetstidsmodell som innebär en mer koncentrerad arbetstid kombinerat med längre lediga perioder.

Vi har de modernaste loken

Vi investerar i nya sexaxliga Transmontana lok med en dragkraft upp till 3000 ton som skapar effektivare logistiklösningar, särskilt i de tyngre transportuppläggen. Loken är förutom sin överlägsna dragkraft moderna och utrustade med automatisk och optimerad elbromsning. Med hjälp av uppgifter om topografi och körsträckor kommer loken att optimeras för att köra så energisnålt som möjligt.

Nya simulatorer för din säkerhet

På Green Cargo är säkerhet av yttersta vikt. Vår simulator som är utvecklad för godstrafik ger oss möjligheten att träna våra lokförare på ett mer effektivt sätt jämfört med tidigare praktikkörning med riktiga tåg. Då allvarliga järnvägsolyckor sällan inträffar kan dessa allvarliga situationer vara svåra att träna på. Men med godstågssimulatorn får vi möjlighet att träna både nya och befintliga förare på olika fall. Ett annat viktigt användningsområde är att träna på att köra energieffektivt och samtidigt hålla sin tidtabell.

Vi har riktigt bra förmåner

 • Ersättning för läkarvård och läkemedel

 • Pension och försäkringar enligt kollektivavtal

 • Friskvårdsbidrag

 • Rabatt hos våra partnerföretag

 • Utbildning & utveckling via vår interna plattform

 • På Green Cargo är trivseln och stoltheten hög

 • Stora möjligheter till karriärutveckling

 • De flesta väljer att stanna länge hos oss

 • Vi hjälper svenskt näringsliv att nå miljömålen

Kvalifikationer

Vi är ditt hållbara val

Våra transporter sker med liten klimatpåverkan, vi tar ett socialt ansvar och vi arbetar för ekonomisk hållbarhet. När du väljer Green Cargo väljer du en grön arbetsgivare. Hos oss blir du betydelsefull och varje dag du går till arbetet gör du en insats – för svenskt näringsliv, för miljön och för framtidens transporter.

Bifoga CV och ange i ditt personliga brev:

 • Var du är intresserad av att arbeta
 • Vilken utbildning du går på
 • Ev LIA-perioder hos oss på Green Cargo
 • Antal genomförda LIA-timmar
 • Vilket datum du planerar att ta examen

Mångfald och inkludering
Green Cargos medarbetare är nyckeln till att vi ska kunna nå bolagets vision om järnvägslogistik i världsklass och det är medarbetarnas kompetens och ambition som driver bolagets framgång. Vi ser att olikheter bland våra medarbetare stärker vår konkurrenskraft och bidrar till vår affär och vår utveckling. Vi vill därför ha en arbetsplats präglad av mångfald och välkomnar sökanden med olika typer av kompetenser, personligheter, bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.

Bakgrundskontroll

På Green Cargo värnar vi om en säker och trygg arbetsplats. Som en del av det arbete genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll. Vi använder bakgrundskontroller från SRI. Här kan du läsa mer om hur en bakgrundskontroll går till: Vanliga frågor och svar om bakgrundskontroller.

Några av våra medarbetare

Emma
Radioloksoperatör
"Detta är ett fantastiskt jobb, det är även rätt häftigt att jobba på Sveriges största rangerbangård."
Erik
Lokförare
"En av fördelarna att jobba på Green Cargo är möjligheten till karriärsutveckling."
Marcus
Försäljning
"Man har stort utrymme för att ta egna initiativ, mycket frihet under ansvar skulle jag säga."
Louise
IT
"Samarbetet fungerar jättebra, det är inte vi och dom – det är vi tillsammans."

Om företaget

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. 96 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje vardag kör vi 400 godståg och ersätter därmed dagligen runt 9 000 lastbilar. Det motsvarar i sin tur 2 300 000 lastbilar – årligen. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi har 1 900 anställda och vi transporterar cirka 21 miljoner ton gods och har en årsomsättning på drygt 4,2 miljarder SEK (2021). www.greencargo.com


Visste du att..TOM

TOMVåra lokförare kör nästan 400 godståg per dygn i Sverige. Det motsvarar cirka 10 000 lastbilstransporter eller en karavan med lastbilar som är över 30 mil lång.

TOMMed våra 24 godståg till och från kontinenten varje dygn slipper Europas motorvägar en lastbilskö på 1,6 mil.

TOMGodsvagnarna i våra tåg rullar tillsammans 41 varv runt jorden – varje dygn.

TOMEftersom stålhjul rullar lätt mot stålräls så kan godset med våra eldrivna tåg komma 300 gånger längre än lastbilsgodset med motsvarande koldioxidutsläpp. Så när näringslivet väljer godståget, andas naturen ut.

TOMAlla transportslag behövs – men när det ska transporteras mycket gods långa sträckor, då är tåget och våra transporter det smartaste valet.

Matilda Isaksson | Kontaktperson

Ansök nu
Green Cargo

Sverige
Besök hemsida