Oh oh! Awesome! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Senior People Business Partner - Schibsted Marketing Services

 • Application Deadline: April 11, 2023
 • Oslo
 • Application Deadline: April 11, 2023
 • Oslo

Schibsted Marketing Services søker nå etter en Senior People Business Partner.

Schibsted Marketing Services (SMS) er Medienorges største salgsorganisasjon, med om lag 350 ansatte og en samlet omsetning på 4 milliarder kroner i året. SMS sitt hovedansvar er å pakketere og selge annonsevarelageret til noen av Norges sterkeste merkevarer gjennom en felles kundebetjening. Dette gjør oss i stand til å levere de mest effektive og beste annonseproduktene i det norske markedet. SMS er en del av forretningsområdet News Media i Schibsted.

Vi ser nå etter en ny Senior People Business Partner som skal bidra til å drive HR-agendaen i SMS og støtte våre ledere og ansatte gjennom gode HR-prosesser, målrettede initiativer og profesjonell HR-ekspertise. Dette inkluderer både strategiske og operasjonelle oppgaver. Rollen vil i hovedsak støtte den norske salgsorganisasjonen og deres ledergrupper. Den er lokalisert i Oslo og vil rapportere til People & Culture Manager i SMS.

Som Senior People Business Partner hos oss vil du jobbe med et bredt spekter av HR-faglige arbeidsoppgaver, blant annet:

 • Bidra til å utvikle og implementere SMS sin strategi for å sikre at vi når våre strategiske forretningsmål

 • Lede og implementere HR-prosesser og initiativer, som for eksempel medarbeiderutvikling, medarbeidertilfredshet, strategisk kompetanseplanlegging, samt leder - og kompetanseutvikling

 • Være førstehåndskontakt og gi faglig rådgivning for ledere i HR-relaterte spørsmål, eksempelvis personalrelaterte problemstillinger, arbeidsavtaler og kontrakter

 • Støtte ledere i SMS i løpende og målrettet arbeid med organisasjonsutvikling

 • Bidra til å utvikle medarbeiderengasjement gjennom kulturbyggende aktiviteter

 • Samarbeide med tillitsvalgte og sikre god involvering gjennom kontaktmøter og AMU-møter.

 • Bidra i felles HR-prosjekter og tiltak på tvers av Schibsted

Vi søker etter deg som har:

 • Et brennende hjerte for HR-faget og god forretningsforståelse

 • Sterk interesse for og evne til å drive et bredt spekter av HR-oppgaver, der ingen oppgave er for liten eller for stor

 • Høyere utdanning innen HR eller andre relevante fag og minimum syv års arbeidserfaring med HR-støtte til ledergrupper

 • Grunnleggende kompetanse i og praktisk erfaring med norsk arbeidsrett

 • Erfaring fra et større selskap og gjerne en matriseorganisasjon

 • Erfaring fra anerkjent konsulenthus er et pluss

Som person er du eller har du:

 • Profesjonell, fleksibel og imøtekommende og fremstår som en troverdig rådgiver, tilrettelegger og gjennomfører

 • God menneskeforståelse, relasjonsbyggende egenskaper og du skaper tillit og respekt

 • Teamspiller, med en nysgjerrighet for mangfold og samarbeid på tvers av organisasjonen

 • Sterke kommunikasjonsegenskaper

 • Strukturert, løsningsorientert og resultatfokusert

Vi kan tilby:

 • Konkurransedyktig lønn og ansattgoder (tilbud på treningsmedlemskap, gode kollektive forsikrings- og pensjonsordninger, subsidiert kantine m.m.)

 • Gode kollegaer i et hyggelig og offensivt miljø

 • Gode muligheter for faglig utvikling

Work with great people

Josefin Pihl
AD Targeting Operations Specialist
"Schibsted is a workplace where no day is like the other and you get to work with talented colleagues in a creative environment."
Estelle Douglas
Head of Trade and Marketing
"At Schibsted Marketing Services you get to work with ambitious, smart and fun people experiencing the fast-moving changing media landscape."
Anton Assarsson
Head of Editorial, Schibsted Brand Studio
"To me, Schibsted is synonymous with creativity and results. Driving change through innovation, teamwork, and integrity."
Max Schuler
Director Brand Studio
"Schibsteds ability to inspire, develop and challenge is absolutely outstanding. Apart from that, we have a great company culture."
Josefin Pihl
AD Targeting Operations Specialist
"Schibsted är en arbetsplats där ingen dag är den andra lik och du får arbeta med begåvade kollegor i en kreativ miljö."
Estelle Douglas
Head of Trade and Marketing
"På Schibsted Marketing Services får du jobba med ambitiösa, smarta och roliga människor som upplever det snabbt föränderliga medielandskapet."
Anton Assarsson
Head of Editorial, Schibsted Brand Studio
"För mig är Schibsted synonymt med kreativitet och resultat. Att driva förändring genom innovation, lagarbete och integritet."
Max Schuler
Director Brand Studio
"Schibsteds förmåga att inspirera, utveckla och utmana är helt enastående. Bortsett från det har vi en fantastisk företagskultur."
Josefin Pihl
AD Targeting Operations Specialist
"Schibsted er en arbeidsplass hvor ingen dager er like og du får jobbe med talentfulle kollegaer i et kreativt miljø."
Estelle Douglas
Head of Trade and Marketing
"I Schibsted Marketing Services jobber du med ambisiøse, smarte og morsomme folk og tar del i medielandskapets raske endring."
Anton Assarsson
Head of Editorial, Schibsted Brand Studio
"For meg er Schibsted synonymt med kreativitet og resultater. Endring drives av innovasjon, teamwork og integritet."
Max Schuler
Director Brand Studio
"Schibsted sin evne til å inspirere, utvikle og utfordre er absolutt eksemplarisk. I tillegg har vi en god arbeidskultur."
Johanna Nilsen
Student Ambassador
"Being a student ambassador is a fun and flexible way to broaden your network while learning a lot about the Schibsted brand"
Emma Johansson
Student Ambassador
"No two days are alike as a student ambassador and that is what makes this job so much fun!"

Great Place to Work

 • Learn and develop within Learning Lab

 • 5000 fantastic colleagues in over 4 countries

 • Empowering body and mind with Schibsted Life

 • Career opportunities within the Schibsted family

 • We embrace diversity

 • Karriärmöjligheter inom Schibstedfamiljen

 • Var del av en mångfaldig, inkluderande arbetsplats

 • Personlig utveckling och lärande inom Learning Lab

 • Work with products that matter in peoples lives

 • Schibsted Life erbjuder fysisk och mental träning

 • Jobba med välkända produkter och tjänster

 • Bli del av mangfoldig, inkluderende arbeidsplass

 • Karrieremuligheter i Schibstedfamilien

 • Mer enn 5000 fantastiske kollegaer i 4 land

 • Styrke kropp og sinn med Schibsted Life

 • Jobb med anerkjente produkter og tjenester

About the company

Schibsted is a family of digital brands with a strong Nordic position, and more than 5,000 employees. Millions of people interact with our companies every day through our leading online marketplaces such as FINN, Blocket, and Oikotie; world-class media houses including Aftenposten, VG, and Aftonbladet; and smart digital services such as Lendo. We also help new promising businesses grow. Our joint mission of empowering people in their daily lives is rooted in the values of our media heritage and a legacy of bold change. At our best, we are a fearless force for change in a society built on trust and transparency.


1839Christian Schibsted
 founds a Printing House.

1860Aftenposten is established,
 soon becoming a favoured
 and trusted media channel.

1966Schibsted acquires VG that
at the time had a financial crises.

1996Schibsted buys Aftonbladet,
 today the primary news source 
in Sweden.

1998Schibsted acquires Svenska Dagbladet, one of Sweden’s leading national quality newspapers.

2000Finn.no is founded.
 The marketplace has
been enormously popular 
in Norway ever since.

2003Blocket is acquired. Today 
the number one marketplace 
in Sweden.

2005-2020Schibsted Growth
starts investing in
various digital brands.

2006The international expansion of 
Schibsted classified business is
 starting.

2009Fædrelandsvennen, Bergens Tidende and Stavanger Aftenblad are fully incorporated in Schibsted

2009-2019Schibsted Growth expands the portfolio,
 by 2019 it consists of more than 20 brands.

2019Adevinta is listed at Oslo Børs. Schibsted’s international Marketplaces is spun off into a 
separate company.

2019Schibsted's international marketplaces are spun off into a separete company - Adevinta

2020Schibsted aquired 100% of Oikotie

2020Adevinta acquires 100% of eBay Classifieds Group creating the worlds largest online classified company

2021As part of the agreement in 2020, Schibsted buys eBay's online classified businesses DBA.dk and bilbasen.dk

1839Christian Schibsted grundar tryckeriet Schibsted Förlag

1860Aftenposten etableras och blir snabbt en prioriterad och betrodd mediekanal

1966Schibsted köper VG

1966Schibsted köper Aftonbladet, Sveriges primära nyhetskälla idag

1998Schibsted köper Svenska Dagbladet, en av Sveriges ledande nyhetstidningar

2000Finn.no grundas. Norges mest besökta marknadsplats.

2003Finn.no grundas. Norges mest besökta marknadsplats.

2005-2020Schibsted Growth börjar investera i digitala bolag

2006Den internationella expansionen av Schibsted Classified startar

2009Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad och Fædrelandsvennen blir helt integrerade i Schibsted

2009-2019Schibsted Growth utökar portföljen som vid 2019 består av över 20 bolag

2019Adevinta listas på den norska börsen. Schibsted’s internationella marknadsplatser etableras som ett eget bolag.

2020Schibsted köper 100 % av Oikotie, en finsk multi-vertikal online marknadsplats. Schibsted har ägt Tori.fi i mer än ett decennium. Förvärvet av Oikotie markerar Schibsteds ambitioner att utöka sin närvaro i det finska segmentet av onlinemarknadsplatser.

2020Adevinta förvärvar 100 % av eBay Classifieds Group och skapar världens största onlineklassificerade företag

2021Som en del av avtalet 2020 köper Schibsted eBays onlineklassificerade företag DBA.dk och bilbasen.dk

1839Christian Michael Schibsted grunnla Schibsted forlag

1860Lansering av Christiania Adresseblad - som senere byttet navn til Aftenposten

1966Schibsted kjøper VG som på det tidspunktet gjennomgikk en økonomisk krise

1996Schibsted kjøper Aftonbladet, i dag den viktigste nyhetskilden i Sverige

1998Schibsted kjøper SvD, en av Sveriges ledende nasjonale avis

2000Finn.no blir etablert. Markedsplassen FINN har vært enormt populær i Norge siden etablering.

2003Schibsted kjøper Blocket. I dag den største markedsplassen i Sverige.

2005-2008Schibsted Growth starter å investere i ulike digitale selskaper

2006Den internasjonale ekspansjonen av Schibsted classified starter.

2009Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen er fullt innarbeidet i Schibsted

2009-2019Schibsted Growth utvider porteføljen, innen 2019 består den av mer enn 20 selskaper.

2019Adevinta blir børsnotert på Oslo børs. Schibsteds internasjonal markedsplasser blir etablert i et eget selskap.

2020Schibsted kjøper 100% av Oikotie, en finsk multi-vertikal online markedsplass. Schibsted har eid Tori.fi i mer enn et tiår. Oppkjøpet av Oikotie markerer Schibsteds ambisjoner om å utvide sin tilstedeværelse i det finske segmentet av nettbaserte markedsplasser.

2020Adevinta inngår avtale om å overta 100% av eBay Classifieds Group, og danner dermed verdens største online rubrikkselskap.

2021Som en del av avtalen i 2020 kjøper Schibsted eBays nettbaserte rubrikkvirksomheter DBA.dk og bilbasen.dk.

Maja Bjørnstad Sjåtil | Contact Person

I'm interested

Rethinking things since 1839

Rethinking things since 1839