Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Manager Product Formulations & Masterdata

Vi söker en trygg ledare, som kan vara med och driva en förändringsresa och är duktig på att definiera, dokumentera och implementera förbättringsmöjligheter. I denna roll kommer du att leda en avdelning med 8-10 st. personer. Placering i Göteborg.

Det är en fördel om du har erfarenhet av uppgifter inom QA/RA, produktion och/eller produktutveckling.

Då man i gruppen hanterar stora mängder produktdata är det en fördel om du också är van att verka i en miljö där produktdata måste dokumenteras och uppdateras för rapportering till interna och externa mottagare.

Befattningens övergripande mål och syfte

I denna position säkerställer du implementation och kvalitetssäkring av nya samt förändrade produktrecept och produktmasterdata för organisationen och produktion i Göteborg, Kungälv & vår fabrik i Danmark. Regulatoriska- och produktsäkerhetskrav följs upp och underlag för notifiering och rapportering sammanställs och kvalitetssäkras

Befattningens huvudsakliga uppgifter/ansvarsområden

 • Planera, leda och utveckla verksamheten för avdelningen.
 • Säkerställa att personal är tränad och motiverad, att företagets policys, system och processer tillämpas. Säkerställa att verksamheten uppfyller alla interna och externt lagstadgade krav relaterade till arbetsmiljö, skydd, hälsa, säkerhet osv.
 • Säkerställa samordning av verksamheten med andra avdelningar och dedicera lämpliga personella resurser till genomförandet av tvärfunktionella aktiviteter.
 • Etablera och vidareutveckla sådana relationer till, för avdelningens verksamhet, relevanta aktörer och organisationer i Sverige, så att företagets intressen tillvaratas och att dess image ytterligare förstärks.
 • Upprätta och uppdatera produktionsrecept för flavor- och snusblandningar och slutprodukter för nya och befintliga produkter. Tillse att masterdatasystem (MDS och QEMS) är uppdaterade med korrekt specifikationsdata.
 • Leda och planera produktionsimplementering och kvalitetssäkring av nya recept och processer, och vid ändringar av befintliga recept och processer. Supportera Konsumentkontakt och vara rådgivande i utredningar om hur frågor från konsumenter skall besvaras.
 • Processägarskap enligt QEMS

Några av våra medarbetare

MARTIN OLSSON
Chef för råtobaksavdelningen
"Vi är engagerade i många projekt som förbättrar för både människor och miljö"
Johan Wirf
VP & Chief Information Officer
"Vi har åkt en bra bit fram, och det har inte alltid varit en rak linje, men vi har gjort det väldigt bra."
JOY EVERLY
Vice President HR, US Division
"Vi är fast beslutna att skapa en positiv värdeskillnad för alla anställda på Swedish Match"
Du?
Sök idag!

Kvalifikationer

Formella utbildningskrav

 • Högskoleutbildning inom Kemi, livsmedelsteknik eller likvärdigt
 • Chefsutbildning och ledarutbildning
 • Arbetsmiljö och arbetsrätt

Krav på kompetenser och förmågor

 • Erfarenhet av chefs- och ledarskapsfrågor.
 • Bred erfarenhet avseende produktutveckling, produktförändringar och tillverkning
 • Förmåga att väga in och förstå behov och krav på produktprestanda, produktionsduglighet och regulatoriska begränsningar samt kompetens att bedöma möjligheter att uppfylla desamma.
 • God förståelse för hur råvaror, tillsatser och processparametrar påverkar produktegenskaper.
 • Mycket hög förmåga att hålla god struktur och noggrannhet i dokumentation.
 • Kompetens avseende affärssystem (primärt Dynamics AX/D365FO), Office-paketet och övriga relevanta IT-system.
 • Hög kännedom om lagar och förordningar som reglerar produkter och produktinnehållet.
 • God förmåga att formulera och presentera budskap i tal och skrift.

Vid denna rekrytering samarbetar Swedish Match med Moveup och mer information om rekryteringsprocessen lämnas av Daniel Kremer. Kontakta gärna Daniel via epost; [email protected]se eller mobil: 0733 – 872724

Varmt välkommen med din ansökan snarast möjligt!

Vi har riktigt bra förmåner

 • Arbeta med stolta och drivna kollegor

 • Förmåner som gör skillnad i vardagen

 • Ny kompetensutvecklingsplan varje år

 • Rättvis, marknadsmässig lön

 • Internationella karriärmöjligheter

 • Vara en del av ett ansvarsfullt företag

 • Work with proud and driven colleagues

 • Benefits that make a difference in everyday life

 • Fair, market-based salary

 • Be part of a responsible company

 • International career opportunities

 • New skills development plan every year

Om företaget

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Rökfria produkter, Cigarrer och Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i USA och Skandinavien. Swedish Match är ett dotterbolag till Philip Morris International sedan november 2022 och har totalt 7523 medarbetare. Med ett flexibelt, innovativt och hållbart tillvägagångssätt arbetar vi med att ha rätt strategi, människor, kompetenser, produkter och struktur på plats. Allt för att snabbt kunna möta förändrade marknadsförutsättningar.

Med en portfölj bestående av både moderna varumärken och varumärken med lång tradition, erbjuder Swedish Match produkter med och utan tobak. Att erbjuda tobakskonsumenter alternativ till cigaretter är kärnan i det vi gör. Alltid med vår vision i sikte: En värld utan cigaretter.

Läs mer om Swedish Match på www.swedishmatch.comMaria Nicholl | Kontaktperson

Ansök nu
Swedish Match

Göteborg
Besök hemsida