Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Kesäkandiksi 2024 Terveystaloon

  • Viimeinen hakupäivä: 31. elokuuta 2023
  • Suomi
  • Viimeinen hakupäivä: 31. elokuuta 2023
  • Suomi

Kesäkandiksi 2024 Terveystaloon

Haluaisitko työskennellä kesällä 2024 Terveystalon lääkärikeskusyksikössä työterveyshuollossa tai osana julkista terveydenhuoltoa terveyskeskuksessa tai päivystyksessä - vai kenties yhdistää nämä molemmat? Houkutteleeko sinua viettää ikimuistoinen kesä kaveriporukalla Saimaan vehreissä maisemissa vai nautitko työskentelystä Helsingin sykkeessä? Meillä sinun on mahdollista yhdistää monipuolisesti eri tehtäviä ja työnkuvia sekä pääset työskentelemään haluamallasi paikkakunnalla - kaikki toiveidesi mukaan!

Millaisia kesäkandin töitä Terveystalossa on tarjolla?

Tarjoamme Terveystalossa lähes 170 kesätyöpaikkaa ympäri Suomea eri toimipisteissämme lääkärikeskusyksiköissä, terveyskeskuksissa sekä päivystyksissä. Voit työskennellä kesällä toiveesi mukaan kotikaupungissasi, mökkipaikkakunnallasi tai vaikka lähteä kaverin kanssa koko kesäksi vieraalle paikkakunnalle yhdessä töihin.

Kesätyö lääkärikeskusyksikössä
Pääset työskentelemään lääkärikeskusyksiköissämme monipuolisten asiakasryhmien parissa erityisesti työterveyshuollossa mutta myös tapaturma- ja vakuutusasiakkaiden parissa. Vastaanotolle voi ohjautua asiakkaita myös julkiselta puolelta palvelusetelin kautta tai esimerkiksi vastaanottokeskusten asiakkaita. Tarjoamme kesätöitä lääkärikeskusyksiköissämme kaikkiaan 107 kesäkandille ympäri Suomea. Millä paikkakunnalla haluaisit työskennellä?

Kesätyö terveyskeskuksessa tai päivystyspisteessä
Kesäkandit voivat työskennellä Terveystalossa myös osana julkista terveydenhuoltoa lähes 100 eri paikkakunnalla. Pääset työskentelemään esimerkiksi Terveystalon omilla ulkoistetuilla terveysasemilla tai kunta-asiakkaidemme toimipisteissä terveyskeskuksissa osana terveyskeskuksen työyhteisöä. Päivystysvuoroja on tarjolla niin päätoimiselle päivystäjälle tai yksittäisten vuorojen tekijälle iltaan, viikonloppuun tai yöhön. Jos kaipaat monipuolista ja vaihtelevaa työnkuvaa voit ryhtyä myös varalääkäriksi tai toimia alueella liikkuvana lääkärinä. Tarjoamme kesätöitä 60 kesäkandille julkisten asiakkuuksien toimipisteissä.

Kokemuksia aiemmilta kesiltä

Kuopion kandivastaava Tanja Lehto teki kesällä 2022 töitä sekä Kuopion yksikössä työterveyshuollossa sekä Kajaanin terveyskeskuksessa, voit lukea Tanjan kokemuksista kesästä täältä. Voit myös tutustua Tanjan lisäksi muiden aiempien kesäkandiemme kokemuksiin eri puolilta Suomea Kesäkandina Terveystalossa - sivulta löytyvistä artikkeleista.

Miksi kesäkandiksi Terveystaloon?

Tiedämme, että huippuosaajaksi voi tulla vain tekemällä ja harjoittelemalla - hyvässä opissa. Pidämme tärkeänä, että meillä työskentelevät kesäkandit saavat tarvitsemansa tuen ja oman työn hallinta säilyy koko kesän ajan. Tästä pitää huolta muun muassa kokeneet ohjaajalääkärimme sekä Terveystalon hallinnon tiimi. Lisäksi olemme luoneet kesäkandeille erinomaisen perehdytysohjelman sekä ainutlaatuisen Kandin kesäkoulun – suoraan lääkäriltä lääkärille. Kandin kesäkoulu koostuu muun muassa kolmesta tapahtumasta, jotka sisältävät käytännönläheisiä koulutuksia, työnohjausta, vertaistukea ja verkostoitumista. Kandien käytössä ovat myös Terveystalo Academyn yli 150 tunnin koulutusissällöt sekä viikoittainen toimipaikkakoulutus.

Kiinnostuitko?

Jätä yhteystietosi olen kiinnostunut -painikkeella. Lisätietoja kesätöistä saat myös vastaavalta ura-asiantuntijalta Hanne Herraselta puh. 050 530 2999 (hanne.herranen @terveystalo.com) tai voit olla suoraan yhteydessä oman alueesi ura-asiantuntijaan:

Etelä-Suomi: Kerttu Torm puh. 040 9685257 (kerttu.torm @terveystalo.com)

Pohjois-Suomi: Jonna Juutilainen puh. 0505937046 (jonna.juutilainen @terveystalo.com)

Itä-Suomi: Hanne Herranen puh. 050 530 2999 (hanne.herranen @terveystalo.com)

Länsi-Suomi: Roosa Niemi puh. 050 530 5294 (roosa.niemi @terveystalo.com) tai Kitta Haukka puh. 0505977143 (kitta.haukka @terveystalo.com)

Lämpimästi tervetuloa Terveystaloon!

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Emil
Ylilääkäri
"Työssäni palkitsevaa on mahdollistaa pitkiä potilassuhteita, joissa löydämme syyn vuosien oireilulle. Jatkossa voimme hyödyntää digisovelluksia varmistaaksemme yhä kattavamman ja ennakoivamman hoidon."
Emil
Senior Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms. In the future, we can use digital apps to enable more comprehensive & preventive care."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

  • Kaiken keskellä ihminen

  • Lääketiede luotsaa

  • Yhteiseksi hyväksi

  • Human being at the center

  • Steered by medical science

  • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 360 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 120 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2021 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8 miljoonaa, joista noin
neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista.
Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com


Työtä terveemmän elämänTyömme ytimessä on halu luoda hyvinvointia. Tahdomme olla terveydenhoitoalan edelläkävijöitä, joten kehitämme jatkuvasti ajatteluamme, osaamistamme sekä työskentelytapojamme. Meillä pääset osaksi huippuosaajien moniammatillista yhteisöä, jossa autamme toinen toisiamme onnistumaan. Arvojemme mukaisesti pidämme ihmisen kaiken keskellä.

TyöyhteisöOlemme huippuosaajien yhteisö, jossa kaiken keskellä on ihminen. Vaikka suhtaudumme työhömme vakavasti, emme ole totisia emmekä pönötä. Meillä jokainen saa tuoda näkemyksensä esiin ja ottaa vastuuta.

MoniammatillisuusMeillä on osaajia koodaajasta huippukirurgiin. Kokoamalla moniammatillisen tiimin potilaan ympärille, kukin tiimin jäsen voi tehdä erityisosaamistaan vastaavaa työtä. Meillä kenenkään ei tarvitse osata kaikkea, vaan lähellä on usein toisen asiantuntijan apu.

KehittyminenTerveystalo kasvaa ja kehittyy, ja tämä luo kasvunpaikkoja myös sinulle. Meillä saat vastuuta ja tilaa kehittää asiantuntemustasi. Pääset työskentelemään innostavien ja osaavien ihmisten kanssa. Haastamme itseämme ja toimintatapojamme, ja kokeilemme rohkeasti uutta.

EdelläkävijyysTeemme tiedosta terveyttä. Panostamme kehitystyöhön, ja rohkaisemme kaikkia terveystalolaisia innovoimaan. Kehitämme vaikuttavaa terveydenhuoltoa asiakkaidemme ja yhteiskunnan hyväksi tiedon ja teknologian avulla. Viemme osaamistamme myös uusille markkinoille.

Work for a healthier lifeAt the core of our work is the desire to create well-being. We want to be pioneers in the healthcare industry, constantly developing our thinking, skills and ways of working. At Terveystalo, you will join a multi-professional community of top professionals where we help one another to succeed. Our values, are based on putting the human at center.

Work communityWe are a community of top professionals who put the human at center. While we take our work seriously, we have fun at work. Everyone’s opinion is heard, and everyone is given responsibility. We work for the common good in all situations, help each other out and promote diversity, inclusion and equality, so that every Terveystalo employee can thrive

Multi-professionalismWe are a team of experts ranging from programmers to top surgeons. By assembling a multi-professional team around the patient, each team member can focus on their own specific skills. With us you don’t need to be the master of all domains as another expert will be standing by to help. We believe that by combining the efforts of the top specialists

DevelopmentTerveystalo is growing and developing, and this will, in turn, create opportunities for growth for our employees as well. You will have room to develop your expertise through responsible tasks and get to work with inspiring and highly competent people. We challenge ourselves and our practices, and boldly test new initiatives by putting ideas into p

PioneersWe draw on data to foster health. We invest in development and encourage all Terveystalo employees to be innovative. With data and technology, we are enhancing the impact of healthcare for the benefit of our customers and the society at large. We export our know-how also to new markets.

Hanne Herranen | Yhteyshenkilö

Olen kiinnostunut
Terveystalo

Suomi
Käy sivulla