Oh oh! Awesome! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Work as a distributor this summer in Växjö!

 • Application Deadline: April 30, 2023
 • Växjö
 • Application Deadline: April 30, 2023
 • Växjö

We are looking for distributors this summer in Växjö.

Being a distributor is independent work with many advantages. The duties include distributing newspapers, packages, mail, advertising and community information to all types of residences and businesses.

The distribution takes place outdoors at night. It is physically demanding work with a high pace, many stairs and with varying weather conditions. For the distribution, we use company cars, electric mopeds, electric bicycles or pedestrian carts depending on the geography. You should live in or near the area where you work.

The working hours are scheduled sometime between 02:00 and 06:30 on weekdays and between 02:00 and 07:00 on weekends. Actual working hours may vary from night to night. In case of delay, the work can last until 07:30 on weekdays and 08:30 on weekends.

Skills and qualifications

We are looking for you who want to become the local hero by delivering home values to people. You are responsible, punctual and have a high sense of service. Our distributors include students, retirees, entrepreneurs and others who want a main or extra income. We are proud of the diversity.

Requirements - to be able to work with us you must:

 • Be at least 18 years old
 • Have good knowledge of Swedish or English
 • Possess a personal identification number or coordination number
 • Hold a valid work permit
 • Enjoy working at night
 • Cope with physically demanding work outdoors
 • Car districts requires a Swedish or EU driver's license
 • Paxster district requires AM driver's license

Work with great people

Jörgen
Distributör Kristianstad
"Mitt yrke som distributör ger mig möjlighet att göra fler saker jag gillar."
Johanna
Nattchef Karlskrona
"Det är tack vare mitt nattjobb jag kan plugga heltid och utveckla mitt stora intresse."
Farhan
Distributör Borås
"Att arbeta som distributör hos Point logistik är ett utomordentligt bra sätt att komma in i det svenska samhället eller yrkeslivet."
Kent
Fordonsassistent tidigare distributör Kalmar
"Jag har fria eftermiddagar då jag kan ägna mig åt mina fritidsintressen."

Great Place to Work

 • Kollektivavtal

 • Friskvårdsbidrag

 • Rabatt hos Fitness24Seven

 • Skocheck

 • Arbetsjacka

 • Försäkring i Falck Healthcare

 • Terminalglasögon

 • Prenumeration på GM-tidning

 • Collective agreement

 • Wellness Compensation

 • Discount at Fitness24Seven

 • Shoe check

 • Work jacket

About the company

Vi på Point logistik är experter på last-mile-distribution och finns i Borås–Sjuhärad, Växjö–Kronoberg, Kalmar, Karlskrona–Blekinge samt Kristianstad–Östra Skåne. Vårt huvuduppdrag är att dela ut tidningar. I vårt distributionsnät erbjuder vi företag tjänster för leverans av tidskrifter, post och paket. Tillsammans med Early Bird, ett bolag som ägs av Sveriges största mediehus, når vi fram med leveranser hem till människor i hela landet.

Vi vill vara de lokala hjältarna som hjälper e-handlare att överleva och förenklar vardagen för de många människorna. Vi är också den lokala partnern som hjälper andra att lyckas och kan vår omgivning.

Vår vision är att ge människor en bättre start på dagen. Det är också en vision som spinner vidare på vår ägare mediekoncernen Gota Media AB:s ambition om att vara med och skapa ett bättre samhälle. En dag börjar bra när brevlådan fylls med förväntningar, överraskningar, viktiga försändelser i form av tidningar, post och paket. För distributörer kan en dag börja bra när ditt deltidsarbete hos Point skapar möjligheter!

Vi håller vad vi lovarVi kommer i tid. Vi levererar det vi ska. Vi hittar lösningar. Vi ser till kundens behov. Vi planerar körning utan tidsoptimism.

Vi värnar varandra och våVi visar hänsyn i trafiken. Vi samarbetar med varandra, våra kunder och uppdragsgivare. Vi tar vårt miljö- och klimatarbete på allvar. Vi värnar lokala verksamheter. Vi agerar som ett föredöme för andra. Vi agerar och bemöter alla professionellt och med respekt.

Vi uttrycker oss begripliVi använder enkelt språk. Vi kollar så att andra förstår. Vi stämmer av och frågar om vi är osäkra.

We keep what we promiseWe'll arrive on time. We deliver what we are supposed to. We find solutions. We look after the customer's needs. We plan our distribution without time optimism.

We protect each other andWe show consideration in traffic. We collaborate with each other, our customers and clients. We take our environmental and climate work seriously. We protect local businesses. We act as an example for others. We act and treat everyone in a professional and respectful manner.

We express ourselves compWe use simple language. We check so that others can understand. We check and ask if we are unsure.

Nina Löfberg | Contact Person

I'm interested
Point Logistik Gota Media AB

Växjö
Visit website