Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Skanska søker engasjerte elektrofagfolk

 • Søknadsfrist: 31. mars 2023
 • Søknadsfrist: 31. mars 2023

Vår elektroavdeling har økende oppdragsmengde med flere store samferdselsprosjekter på vei-tunnel-energi og jernbane i årene fremover.

Med bakgrunn i dette har vi behov for å øke bemanningen innen vårt fagmiljø på elektro.

Vi behøver nye medarbeidere til prosjektering, planlegging og oppfølging av byggestrømsanlegg og permanente installasjoner til pågående og kommende prosjekter.

Våre oppdragsgivere er Statens vegvesen, Bane Nor, Nye Veier, Equinor og flere kraftselskaper.

Vi behøver elektrofagfolk innen ulike områder; for midlertidige elektroanlegg til større anleggsprosjekter, både lav og høyspenning, samt innenfor elektro på bane, vei og tunneler. Vi har også behov for kompetanse på kalkulasjon, på byggestrøm og på tekniske anlegg.

Vi søker derfor etter;

 • Prosjektledere
 • Saksbehandlere
 • Kalkulatører

Skanska trenger også å styrke sin kapasitet med hensyn til fagansvarlige installatører. Kandidater som er godkjent installatør, eller har mulighet til å ta installatørprøven oppfordres til å søke. For aktuelle kandidater kan Skanska bistå i godkjenningsprosessen.

Prosjektledere og saksbehandlere må arbeide på prosjekt i lengre eller kortere periode og reising må påregnes. For kalkulatører kreves mindre reising, og kontorsted kan være i Skanska sine lokaler i Oslo, Bergen eller Trondheim.

Bli en del av et stort og godt elektromiljø

Skanska har et stort fagmiljø på elektro og automasjon, med over 60 medarbeidere. Nyansatte vil bli godt ivaretatt med opplæring og tilrettelegging i fagområder som er relevant for våre prosjekter. Vi kan tilby spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling. Vi har en dynamisk og inkluderende organisasjonskultur og verdsetter mangfold. Skanska har konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger.

Erfaring og kvalifikasjoner

 • Erfaring fra elektrobransjen og liknende roller er en fordel, men ikke et krav
 • Arbeidsspråk er norsk, du må kunne kommunisere tydelig, samt ha god skriftlig fremstillingsevne.
 • Utdannelse som sivilingeniør eller elektroingeniør er gunstig, men kandidater som har teknisk fagskole vil også vurderes
 • Vi oppfordrer også nyutdannede innen relevante studieretninger til å søke. De vil få god oppfølging og opplæring og vil inngå i Skanska sitt interne program for nyutdannede, Young Professionals Program

Egenskaper

 • Må finne motivasjon i vårt mål om å være et forbilde innen miljø, etikk og sikkerhet
 • Gode samarbeidsevner, serviceinnstilt og imøtekommende.
 • God økonomisk forståelse
 • Vi verdsetter at du er ambisiøs, løsningsorientert og helhetstenkende

Aktuelle oppgaver og ansvar

 • Sikre etterlevelse av Skanskas verdigrunnlag og retningslinjer innen HMS
 • Lede prosjekt slik at vedtatte målsettinger for økonomi og kvalitet nås
 • Framdriftsplanlegging og oppfølging av produksjonsledere, formenn, UE og andre tilknyttede ressurser
 • Tidligfase, planlegging, kalkulasjonsarbeid og oppfølging av kontrakter
 • Etablere og utvikle kunderelasjoner og sikre høy kundetilfredshet i prosjektet
 • Være en rollemodell for kolleger i Skanska

Søknadsfrist 31. mars 2023

Vi intervjuer aktuelle søkere fortløpende.

For ytterligere spørsmål om stillingene eller prosessen, ta kontakt med

Gudmund Dyrland Prosjektsjef Tekniske anlegg tlf. 92 85 12 14

Marianne Stang Hauge HR Sjef Samferdsel og Energi mobil 92 86 23 22

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Marianne Stang Hauge | Kontaktperson

Søk her