Oi voi! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Yleislääkäri, Seinäjoki

 • Viimeinen hakupäivä: 31. joulukuuta 2023
 • Seinäjoki
 • Viimeinen hakupäivä: 31. joulukuuta 2023
 • Seinäjoki

Hyvä yleislääkäri,

arvostamme sinun osaamistasi. Työskentelemme, jotta sinun työsi olisi mahdollisimman sujuvaa ja saisit keskittyä siihen, missä olet hyvä. Et jää missään uran vaiheessa yksin, tämän varmistavat yli 4500 muuta lääkäriä kaikilta erikoisaloilta.

Ura-asiantuntijamme auttavat sinua urasi suunnittelussa ja ammatillisessa kehittymisessä hyvinvointisi huomioiden. Urapalvelut on kokonaan sitä varten, että autamme sinua inspiroitumaan urallasi.

Kaikki toimintamme rakentuu korkean lääketieteellisen laadun varaan. Noudatamme kansallisia hoitosuosituksia ja kehitämme lääketieteellistä laatua jatkuvasti.

Edistämme tieteen kehitystä ylläpitämällä biopankkitoimintaa ja tekemällä kliinistä lääketutkimusta.

 • Me autamme löytämään sinulle sopivan työnteon tavan, esimerkiksi valitsemaan yrittäjyyden tai työsuhteen välillä.
 • Ison talon etuna on maantieteellisesti ja erikoisalojen yli kattava verkosto. Työskentelysi tukena ovat esihenkilösi lisäksi lääkäriverkostomme paikallisesti ja valtakunnallisesti.
 • Meillä voit keskittyä lääketieteeseen. Työskentelysi apuna on sinulle nimetty lääkäriasiakkuusvastaava, joka huolehtii arjen sujuvuudesta kaikissa tilanteissa.
 • Osaaminen ylläpitäminen ja kehittäminen on meillä arkipäivää. Järjestämme viikoittain toimipaikkakoulutusta.
 • Haluamme inspiroida sinua urallasi. Meillä on tarjota monipuolinen tehtäväkenttä sekä julkisella että yksityisellä ja ammatillisia kehittymismahdollisuuksia.
 • Työterveyshuoltoon erikoistuminen onnistuu kaikissa toimipaikoissamme.
 • Tässä talossa voidaan hyvin. Olemme joustava ja työntekijää arvostava talo. Uskomme että satsaus hyvinvointiin ei ole kulu vaan järkevä ja tuottava sijoitus.

Tarjoamme monipuolisia työmahdollisuuksia yleislääkäreille lääkärikeskusyksiköissä, omilla ulkoistetuilla terveysasemillamme ja julkisen puolen yhteistyöpisteissämme. Saat halutessasi vaihtelua työelämään yhdistämällä erilaisia työnkuvia saman katon alla oman mielenkiintosi mukaan tai voit keskittää työpanoksesi yhteen paikkaan.

 • Vastaanottotyö yksityisvastaanotolla ja työterveyshuollossa
 • Vastaanotto- tai osastotyö Terveystalolle ulkoistetussa terveyskeskuksessa
 • Vastaanotto- tai osastotyö kunnan terveyskeskuksessa
 • Päivystystyö sairaalassa tai terveyskeskuksessa
 • Ikäihmisten vastuulääkärityö
 • Etätyö

Jos haluat laajentaa työmahdollisuuksiasi, voit pätevöityä työterveyslääkäriksi Terveystalon omalla pitkällä kurssilla tai voit suorittaa erikoislääkäritutkinnon lähes alusta loppuun työterveyshuollon koulutusohjelmassamme. Mikäli olet vasta etsimässä suuntaa urallesi, pääset tutustumaan alaan sairasvastaanotolla kokeneen työterveyslääkärin ohjauksessa.

Kerromme mielellämme lisää myös vastuurooleista tai kouluttajalääkärin tehtävistä lääkärikeskusyksiköissä ja terveyskeskuksissa, jos sinulle on karttunut jo työkokemusta tai omaat koulutusoikeudet.

Haluatko kuulla lisää?

Laita viestiä u[email protected] ja otamme sinuun pikaisesti yhteyttä.

Tervetuloa Terveystaloon!

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Emil
Ylilääkäri
"Työssäni palkitsevaa on mahdollistaa pitkiä potilassuhteita, joissa löydämme syyn vuosien oireilulle. Jatkossa voimme hyödyntää digisovelluksia varmistaaksemme yhä kattavamman ja ennakoivamman hoidon."
Emil
Senior Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms. In the future, we can use digital apps to enable more comprehensive & preventive care."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

 • Kaiken keskellä ihminen

 • Lääketiede luotsaa

 • Terveydenhuollon uudistaja

 • Human being at the center

 • Steered by medical science

 • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin yli 8 miljoonaa, joista noin kolmannes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen.

Terveystalo on savuton työpaikka.


Terveystalo

Seinäjoki
Käy sivulla