Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Kesähammaslääkäriksi Ouluun, kesä 2023

 • Viimeinen hakupäivä: 16. huhtikuuta 2023
 • Suomi
 • Viimeinen hakupäivä: 16. huhtikuuta 2023
 • Suomi

Hammaslääkäri, ovatko ensi kesän työt vielä sopimatta vai haluaisitko esimerkiksi tehdä kesän aikana lisätöitä? Tai oletko harkinnut työskentelyä yksityisellä sektorilla? Tässä sinulle tilaisuus varmistaa mielenkiintoinen ja antoisa kesä 2023!

Haemme laillistettua hammaslääkäriä Oulun yksikköömme kesälle 26.6.–6.8.2023 väliselle ajalle. Töiden ajankohta on myös erikseen joustavasti sovittavissa.

Oulun Terveystalon suunterveyden yksikkö sijaitsee aivan kaupungin keskustassa lääkärikeskuksemme yhteydessä. Yksikkö on auki vuoden jokaisena päivänä, joten meillä sinun on mahdollisuus halutessasi myös päivystää. Työ yksikössä on monipuolista hammaslääkärin työtä: asiakkaita meillä käy aikuisväestöstä lapsiin ja työterveysasiakkaista vakuutuspotilaisiin. Yksikössämme on myös monipuoliset ja nykyaikaiset laitteistot. Terveystalossa toimimme yhden terveyden periaatteella, sillä suunterveys on osa kokonaisterveyttä ja päinvastoin. Konsultaatio- ja lähettämismahdollisuudet vastaanoton sisällä erikoishammaslääkäreille ja lääkärikeskuksen erikoislääkäreille ovat erinomaiset. Sisäisen lähettämisen mallimme kannustaa ja ohjaa myös lääkäreitämme hammaslääkärille edelleen lähettämiseen.

Tarjoamme sinulle:

 • kattavan perehdytyksen
 • vahvan paikallisen tuen
 • hyvät työsuhteen edut, kuten lounas- ja virike-edun, kattavan työterveyshuollon sekä monipuoliset kumppanialennukset
 • mahdollisuuden sujuvaan työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen
 • kollegaverkoston lisäksi tukenasi on oma palveluvastaavasi, joka huolehtii arkesi sujuvuudesta
 • mahdollisuuden osallistua suuren suosion saavuttaneisiin viikoittaisiin Terveystalon Tiedosta taidoksi-toimipaikkakoulutuksiin. Hammaslääkäreillemme ovat avoinna myös Terveystalo Akatemian laajat verkkokoulutuskokonaisuudet
 • hoitohenkilökunnan, jonka osaaminen on ajan tasalla. Tämän takaamme säännöllisin, monipuolisin koulutuksin

Terveystalossa tulet työyhteisöön, jossa kaikki tekeminen pohjautuu lääketieteeseen ja tutkittuun tietoon. Hoidon vaikuttavuus ja asiakkaamme hyvinvointi ohjaavat kaikkia päätöksiämme. Panostamme ammattilaistemme osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, ja esimerkiksi Terveystalon Suulääketieteen Akatemiassa suorittamistasi koulutuksista voit kerryttää pisteitä Apollonia ry:n täydennyskoulutusmerkkiä varten.

Haluatko mukaan?

Jätä yhteystietosi olen kiinnostunut -painikkeen kautta tai ota rohkeasti yhteyttä ura-asiantuntija Milla Mylläriin, jolta saat tehtävästä lisätietoja.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Milla Mylläri ura-asiantuntija
[email protected] / p. 050 343 5623

Tervetuloa Terveystaloon!

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Emil
Ylilääkäri
"Työssäni palkitsevaa on mahdollistaa pitkiä potilassuhteita, joissa löydämme syyn vuosien oireilulle. Jatkossa voimme hyödyntää digisovelluksia varmistaaksemme yhä kattavamman ja ennakoivamman hoidon."
Emil
Senior Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms. In the future, we can use digital apps to enable more comprehensive & preventive care."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

 • Kaiken keskellä ihminen

 • Lääketiede luotsaa

 • Yhteiseksi hyväksi

 • Human being at the center

 • Steered by medical science

 • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 360 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 120 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2021 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8 miljoonaa, joista noin
neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista.
Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com


Työtä terveemmän elämänTyömme ytimessä on halu luoda hyvinvointia. Tahdomme olla terveydenhoitoalan edelläkävijöitä, joten kehitämme jatkuvasti ajatteluamme, osaamistamme sekä työskentelytapojamme. Meillä pääset osaksi huippuosaajien moniammatillista yhteisöä, jossa autamme toinen toisiamme onnistumaan. Arvojemme mukaisesti pidämme ihmisen kaiken keskellä.

TyöyhteisöOlemme huippuosaajien yhteisö, jossa kaiken keskellä on ihminen. Vaikka suhtaudumme työhömme vakavasti, emme ole totisia emmekä pönötä. Meillä jokainen saa tuoda näkemyksensä esiin ja ottaa vastuuta.

MoniammatillisuusMeillä on osaajia koodaajasta huippukirurgiin. Kokoamalla moniammatillisen tiimin potilaan ympärille, kukin tiimin jäsen voi tehdä erityisosaamistaan vastaavaa työtä. Meillä kenenkään ei tarvitse osata kaikkea, vaan lähellä on usein toisen asiantuntijan apu.

KehittyminenTerveystalo kasvaa ja kehittyy, ja tämä luo kasvunpaikkoja myös sinulle. Meillä saat vastuuta ja tilaa kehittää asiantuntemustasi. Pääset työskentelemään innostavien ja osaavien ihmisten kanssa. Haastamme itseämme ja toimintatapojamme, ja kokeilemme rohkeasti uutta.

EdelläkävijyysTeemme tiedosta terveyttä. Panostamme kehitystyöhön, ja rohkaisemme kaikkia terveystalolaisia innovoimaan. Kehitämme vaikuttavaa terveydenhuoltoa asiakkaidemme ja yhteiskunnan hyväksi tiedon ja teknologian avulla. Viemme osaamistamme myös uusille markkinoille.

Work for a healthier lifeAt the core of our work is the desire to create well-being. We want to be pioneers in the healthcare industry, constantly developing our thinking, skills and ways of working. At Terveystalo, you will join a multi-professional community of top professionals where we help one another to succeed. Our values, are based on putting the human at center.

Work communityWe are a community of top professionals who put the human at center. While we take our work seriously, we have fun at work. Everyone’s opinion is heard, and everyone is given responsibility. We work for the common good in all situations, help each other out and promote diversity, inclusion and equality, so that every Terveystalo employee can thrive

Multi-professionalismWe are a team of experts ranging from programmers to top surgeons. By assembling a multi-professional team around the patient, each team member can focus on their own specific skills. With us you don’t need to be the master of all domains as another expert will be standing by to help. We believe that by combining the efforts of the top specialists

DevelopmentTerveystalo is growing and developing, and this will, in turn, create opportunities for growth for our employees as well. You will have room to develop your expertise through responsible tasks and get to work with inspiring and highly competent people. We challenge ourselves and our practices, and boldly test new initiatives by putting ideas into p

PioneersWe draw on data to foster health. We invest in development and encourage all Terveystalo employees to be innovative. With data and technology, we are enhancing the impact of healthcare for the benefit of our customers and the society at large. We export our know-how also to new markets.

Terveystalo

Suomi
Käy sivulla