Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Data Engineer

 • Søknadsfrist: Snarest
 • Oslo
 • Søknadsfrist: Snarest
 • Oslo

Data Engineer


Du vil bli en del av Skanskas sentrale Data & Analytics team, og din oppgave vil være å videreutvikle vår dataplattform, som består av ulike Azure-komponenter, Snowflake, Qlik Compose, Qlik Replicate, Data Factory og Talend. I 2023 vil vi etablere en strategi for Data som et produkt, og vi ser frem til at din kunnskap vil bidra til å lede oss i riktig retning. Med din kompetanse og ambisjoner kommer du til å drive prosjekter som løfter Skanska innen data og analyse. Du kommer til å lede og delta i prosjekter som arkitektur på dataplattform. Du vil påvirke hvilke teknologier vi arbeider med og du kommer til å få utvikle nye løsninger til våre kunder, internt og eksternt.

Skanska tar et offensivt standpunkt for klimaet og har som mål å bli klimanøytral innen 2045. Som Data Engineer vil du være en viktig bidragsyter til dette arbeidet, og allerede i 2023 har vi en stor satsning på dette området der vi jobber tett med Skanska Digital.


Teknologi vi benytter:

 • Snowflake
 • Power BI
 • Qlik Compose
 • Qlik Replicate
 • Logic Apps
 • Data Factory
 • Microsoft Azure
 • Talend Data Services
 • Azure DevOps

Teknologi vi er nysgjerrig på:

 • Kafka
 • dbt
 • Azure API Management
 • Directus
 • IoT Platforms

Vi ser etter deg som:

 • har utdanning på mastergradsnivå innenfor et analytisk fagområde, eks, statistikk, fysikk, økonomi eller IT
 • har erfaring som data engineer, Business Intelligence eller lignende
 • har erfaring som konsulent eller lignende
 • har evne til å forene forretningsforståelse og forretningsbehov med teknisk kunnskap
 • er opptatt av teknologitrender og ser muligheter

Vi tilbyr:

 • Store utviklingsmuligheter hvor du må samarbeide med både interne og eksterne ressurser innen IT og forretning, både i Norge og globalt i Skanska
 • Flotte kontorlokaler med sentral beliggenhet i Oslo sentrum
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram
 • En fantastisk hyttepool

Søknader vurderes fortløpende

Kontakt:

Tommi Venning, Rekrutterer Knowit, tlf 94 02 95 87
Anders Badenfors, Head of Data & Analytics, tlf 90 81 15 48


Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Skanska

Oslo
Besøk nettside