Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Avoin haku: Psykiatrian eri erikoisalat

  • Viimeinen hakupäivä: 30. syyskuuta 2023
  • Suomi
  • Viimeinen hakupäivä: 30. syyskuuta 2023
  • Suomi

Erikoislääkäri tai loppuvaiheen erikoistuva, tervetuloa Mielen Fokukseen!

Fokus erikoisyksiköt kokoavat erikoisalansa parhaan osaamisen Terveystalossa. Ammattilaisemme tarjoavat asiakkaillemme erikoistunutta, huipputasoista hoitoa entistä sujuvammin. Tavoitteenamme on korkea laatu, palveluiden helppo löydettävyys ja osuvuus asiakkaalle sekä houkuttelevuus työpaikkana ammattilaisille.

Fokus erikoisyksiköissä ammattilaisemme työskentelevät valtakunnallisesti lääkärikeskusverkostossamme, lähivastaanotolla tai etäpalveluna. Fokus mielen erikoisyksikkö tarjoaa sinulle mahdollisuuden tehdä vaikuttavaa työtä osana moniammatillista työskentely-ympäristöämme, johon kuuluvat psykiatrien lisäksi myös psykologimme, psykoterapeuttimme ja neuropsykologimme.

Miksi Terveystalo?

Meillä Terveystalossa voit keskittyä omaan erikoisosaamiseesi asiakkaan parhaaksi - meillä työskentelee psykiatreja ympäri Suomen, jokaiselta psykiatrian erikoisalalta. Fokus Mielen erikoisyksikön moniammatillinen työskentely-ympäristö mahdollistaa asiakkaan ohjaamisen oikealle ammattilaiselle oikeassa hoidon vaiheessa. Yksityisvastaanotoillamme työskentelevien aikuispsykiatriemme asiakaspohja koostuu suurelta osin työterveyshuollon psykiatrian konsultaatioista sekä yksityisasiakkaista.

Mielen Fokus erikoisyksikkö tuo mielenterveyden parissa työskentelevät ammattilaiset yhteen. Tarjoamme psykiatreillemme mahdollisuuden osallistua Terveystalon viikoittaisiin Tiedosta Taidoksi - toimipaikkakoulutuksiin ja vuotuiseen Mieli Fokuksessa - tapahtumaan. Lisäksi psykiatrian erikoisalajohtajamme Sami Leppämäki järjestää kokouksia ja koulutuksia ajankohtaisista aiheista.

Terveystalossa voit työskennellä ammatinharjoittajana tai työsuhteisena joustavasti juuri sinun toiveidesi mukaisesti koko- tai osa-aikaisena. Toiveesi mukaisesti työskentely onnistuu sekä lähi- että etätyönä. Tarjoamme sinulle suuren talon turvallisen työympäristön, toimivat tukipalvelut sekä ammatillisen käytännönläheisen tuen, jotta sinä voit keskittyä asiakkaan hoitoon. Työsuhteisille ammattilaisille tarjoamme esimerkiksi laajan työterveyshuollon, ruokaedun, liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedun sekä monipuolisia kumppanialennuksia.

Mielen hyvinvoinnin ammattilaisten valtakunnallinen verkosto on vahva ja asiantuntijoidemme kiittämä. Terveystalossa tulet osaksi vahvaa työyhteisöä, jossa ovat edustettuina kaikki lääketieteen erikoisalat – ainoana yksityisenä toimijana Suomessa. Me terveystalolaiset olemme alojemme huippuosaajia aina psykiatreista koodareihin ja kirurgeihin. Tehtävästä riippumatta teemme yhdessä työtä terveemmän elämän puolesta. Olemme sitoutuneet työskentelemään sen eteen, että meillä työskentelevät nyt ja jatkossa toimialamme parhaat asiantuntijat ja osaajat

Haluaisitko mukaan tekemään työtä terveemmän elämän puolesta?

Mikäli kiinnostuit, jätä yhteystietosi olen kiinnostunut -painikkeella tai ole yhteydessä, niin keskustellaan enemmän sinun työtoiveistasi!

Tervetuloa Terveystaloon!

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Emil
Ylilääkäri
"Työssäni palkitsevaa on mahdollistaa pitkiä potilassuhteita, joissa löydämme syyn vuosien oireilulle. Jatkossa voimme hyödyntää digisovelluksia varmistaaksemme yhä kattavamman ja ennakoivamman hoidon."
Emil
Senior Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms. In the future, we can use digital apps to enable more comprehensive & preventive care."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

  • Kaiken keskellä ihminen

  • Lääketiede luotsaa

  • Terveydenhuollon uudistaja

  • Human being at the center

  • Steered by medical science

  • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin yli 8 miljoonaa, joista noin kolmannes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen.

Terveystalo on savuton työpaikka.


Terveystalo

Suomi
Käy sivulla