Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Platform SRE Engineer (Stockholm, Gothenburg, Malmö)

Due to significant growth created by an ever-increasing client demand, we are looking to further bolster the team by recruiting a talented Platform SRE Engineer.

If you have an appetite for and/or a deep understanding of cloud infrastructure and its various relations and you have several years of industry expertise, we would love to hear from you!

Who you’ll be working with

You will be a part of the Capgemini Cloud & Edge Projects and Consulting Practice that is primarily responsible for providing client centric Cloud, End User/Productivity and IoT services. It provides a variety of client services, which range from strategic advice through to project delivery.

Your responsibilities include:

 • Work closely with engineering teams to design and implement scalable and highly reliable solutions, build tools and services to monitor and advance the reliability and quality of services
 • Collaborate with engineering team members to develop full-stack observability, monitoring and event management integrations
 • Working closely with the Cyber security, engineering and operations team to bring policy as a code in to DevSecOps pipeline and improve cyber resiliency​
 • Ensure all necessary operational processes and procedures are carried out with a high level of attention to detail, expediency and on-time delivery

 • Responsible for definition of SLO (Service Level Objectives), SLI (Service Level Indicators), error budgets; as well as continually collect and analyse SLOs and SLIs to assist in performance tuning and proactive resolutions

 • Responsible for planning and executing code releases, deploying changes and container images, provision capacity and strategize rollback if needed

 • Develop re-usable BOTs and Workflows using PowerShell, Python, Ruby, Ansible, Chef, Puppet, Terraform, Git, Django REST framework & REST APIs

 • Identify areas for process and efficiency improvement within Platform Services Operations; recommend solutions and assist in overseeing implementation. Actively facilitate continuous improvement.

What you bring

You will be able to demonstrate the below competencies:

 • Hands-on knowledge in Configuration Management (CM) process and software development tools such as Git, GitLab, Nexus, Jenkins, Maven or JIRA
 • Experience with cloud CLI and SDK
 • Proficient skills in scripting, Python, ansible and IAC tools such as Terraform, CloudFormation, Azure Resource Manager and Google Cloud Resource Manager

 • Experience in containerization technologies such as Docker, Kubernetes, ECS, EKS and GKE

 • Observability configuration and integration across Cloud and on-premises stack leveraging tools such as Dynatrace, AppD, Moogsoft, Splunk, Big Panda, ScienceLogic, Datadog, Cloud Native monitoring tools

 • Experience using an operational ticketing system to record changes and work history details such as JIRA, OTRS or Service Now

 • Knowledge of configuration management, release automation, and orchestration technologies such as Ansible, Puppet, Chef, Terraform

 • Knowledge of DevOps related practices such as CI/CD, Canary Pushes/ Blue-Green deployments, Software Defined Infrastructure

 • Good working knowledge on deploying applications in one or more on-prem & cloud services on Azure, AWS, GCP, VMWARE and OpenShift

 • Full working proficiency in English and Swedish

Några av våra medarbetare

Armela
Senior Software Engineer
"Man kan välja sin egen väg och jag tycker att möjligheterna har varit oändliga!"
Petter
Projektledare AI & Machine Learning
"Capgemini gav mig tidigt utrymme, support och förtroende att utvecklas brett och snabbt inom mitt område."
Martin
Lead Developer
"Capgemini möjliggör en flexibel, utmanande och tillväxtgivande karriär, där endast du själv kan sätta gränser på hur långt du kan nå!"
Rajani
Test Lead
"Det är fantastiskt att se hur Capgemini anpassat sig till rådande situation snabbt. Mitt nuvarande projekt handlar om att implementera, anpassa och testa inköpssystem Ivalua för en av våra kunder."
Ehsan
DevOps Engineer
"Jag arbetar med DevOps-teknik för automatiseringen av applikationsleverans i en hybrid molnmiljö med fokus på GCP."
Ria
Front end-utvecklare
"Ofta har vi ett helhetsansvar och är delaktiga i hela livscykeln, det finns en stolthet i det vi bygger."
Petter
Project Manager AI & Machine Learning
"Capgemini gave me the support, trust, and time needed for me to quickly develop in my field."
Martin
Lead Developer
"Capgemini provides a flexible and challenging career that enables me to grow, you decide how far you want to go – the sky is the limit!"
Rajani
Test Lead
"It’s amazing to see how quickly Capgemini has adjusted to the new normal. In my current project, we implement, adjust and test a purchasing system in Value for one of our clients."
Ehsan
DevOps Engineer
"I work with DevOps techniques to automize an application delivery in a hybrid cloud environment with a focus on GCP."
Armela
Senior Software Engineer
"You can choose your own path at Capgemini, and the options are endless!"
Ria
Front end-developer
"We often have overall responsibility and are involved in the entire life cycle of the product we develop, and there is pride in what we create."
Marina
Data Engineer
"We have good managers. They always look out for the consultants’ best and strive to ensure we are happy"
Karin
Business Analyst/ MDM Expert
"At Capgemini there’s considerable opportunity and flexibility for developing and testing the waters, so you can be sure of finding your own path to a great career"
Maja
Business Analyst/Project Manager
"In my work, no two days are similar. All I know is that I’ll encounter problems and spend time dealing with challenges, but there are always colleagues I can ask if I get stuck"
Martin
Project Manager
"Throughout my years here I’ve been given the trust and space to test different roles, everything from ETL developer to solution architect and project manager"

Vi har riktigt bra förmåner

 • Privat sjukvårdsförsäkring

 • Digital utbildningsplattform

 • Flexibla arbetshållanden

 • Aktieplan för anställda

 • Certifieringsbonus

 • Tjänstepension

 • Kollektivavtal

 • Föräldraförmån

 • Friskvårdsbidrag

 • Private Medical Insurance

 • Digital learning platform

 • Flexible work policy

 • Employee Ownership Plan

 • Certification Bonus

 • FLEX pension

 • Collective Agreement

 • Parental Benefits

 • Health Care Allowance

Om företaget

 • Internationella karriärmöjligheter och fantastiska kompetensnätverk. Med över 2800 kollegor bara i Sverige är du omringad av ett brett och tech-intensivt community, samtidigt som alla medarbetare erbjuds Coursera och sammanlagt över 250 000 (!) kurser och certifieringar.

 • En stor bredd av innovativa projekt hos välkända uppdragsgivare, världsledande partners och tryggheten i att vara anställd i en mångårig och framgångsrik organisation

 • Att bli del av en öppen kultur där Diversity är en av våra viktigaste ledstjärnor. Vi engagerar oss löpande i initiativ för att gynna mångfald och kvinnor inom tech; vi driver HBTQ-nätverk och satsar på inkludering i alla våra intitiativ och personalaktiviteter – ifrån sportklubb till konstförening. Läs mer om Capgemini som arbetsgivare HÄR.

 • Vi är anslutna till kollektivavtal och erbjuder självklart en konkurrensmässig månadslön, avtalspension, ett brett försäkringsskydd och många förmåner.

I enkätundersökningar lyfter våra medarbetare särskilt fram:

 • En vänlig kultur med stor egen handlingsfrihet
 • Stöttande chefer och ett öppet samtalsklimat
 • Goda värderingar och ett stort fokus på mångfald
 • En hållbar arbetsbelastning med fin balans mellan arbete och fritid

Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi drivs av övertygelsen att affärsvärdet av teknologi genereras av och genom människor. Capgemini är multikulturellt med nära 325 000 medarbetare i mer än 50 länder. Med 55 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för våra uppdragsgivare att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster; från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi adresserar hela spektrat av våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. 2021 omsatte koncernen 18 miljarder euro. Get the future you want.

Följ oss på Instagram för en inblick i hur det är att jobba hos oss: capgeminise.


REASONS TO JOIN USIf you are looking for a reason. Here is one. We genuinely believe you can be the next big thing at Capgemini. Need more reasons? Here is a bunch:

Reason #273We work actively to be the #1 workplace within Data, AI & Analytics

Reason #98A community of 300 data enthusiasts - who share their expertise and know-how

Reason #21Be a part of leading the Nordic market within Data, AI and Analytics

Reason #54Partner with market leading technical platforms & tools such as Microsoft, Google, AWS, Snowflake, Databricks

Reason #388Work with innovative projects with well-known brands both locally in Sweden and globally

Reason #879Be part of an inclusive corporate culture where diversity is our most important guiding principle

Jessica Fogelsjöö | Kontaktperson

Ansök nu
Capgemini Sverige

Flera platser
Besök hemsida