Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Ex-jobb PFAS 2023

Nu söker vi ex-jobbare som är nyfiken på PFAS!
Är du en blivande civilingenjör, miljövetare eller motsvarande med miljöintresse? Vi på Tekniska verken söker just nu en eller två drivna studenter som vill göra sitt examensarbete hos oss. Uppdraget går ut på att ta reda på mer hur PFAS påverkar vår verksamhet men också hur vår verksamhet och utsläppen påverkar våra recipienter, och vad vi kan göra åt det.

Ditt uppdrag
En stor del av arbetet innebär att samla ihop, sammanställa och analysera den kunskap och det underlag som finns idag, kompletterat med provtagningar och egna utredningar. I uppdraget vill vi också att, baserat på resultat och kunskap som erhållits, ett handlingsprogram tas fram med syfte att minska Tekniska verkens påverkan på recipienterna med avseende på PFAS.

Vem är du?
Vi söker dig som studerar till civilingenjör, miljövetare etc - gärna inom VA/Miljö/Kemi.

Övrig information

 • Start: Flexibelt
 • Plats: Linköping

Vill du veta mer?
Är du intresserad av examensarbetet och vill ha mer information, välkommen att kontakta miljöingenjör Magnus Hammar, mejl till [email protected] alternativt tfn 013-20 83 77.

Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval så tveka inte att söka redan idag.

Några av våra medarbetare

Teresia Göransson
Energistrateg
"Genom mitt jobb får jag vara med i framkant och se till att vi gör rätt saker för att bygga en resurseffektiv region och generera så låg klimatpåverkan som möjligt."
Andreas Björk
Projektledare
"I mitt arbete har jag förmånen att arbeta nära kunderna med både energitekniska & affärsmässiga frågor. Det, i kombination med vårt gedigna miljöarbete, gör det extra roligt att gå till jobbet."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Arbetstidsförkortning

 • Flextid

 • Balans mellan arbetsliv och fritid

 • Hälsoorganisation som aktivt driver hälsoarbete

 • Pensionstjänsten LifePlan

 • Föräldraledighetstillägg

 • Förmånligt erbjudande av el via Bixia

 • Antal föreningar, allt från friluftsliv till konst

 • Friskvårdsbidrag

Om företaget

Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.


-TOM

-…bygger världens mest resurseffektiva region.

-…har byggt landets första permanenta och fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten.

-…sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping och därav är en del av arbetet med att skapa en attraktiv och vacker stad för alla som bor och verkar här.

-…som en viktig del i att skapa en framtidsorienterad region, levererar bredband via fiber.

-…har återbrukshallar på alla återvinningscentraler dit privatpersoner kan lämna saker de inte längre vill ha eller behöver som sedan skänks till hjälporganisationer.

-…tillsammans med andra samarbetspartners är i full gång med att bygga Sveriges största solcellspark som kommer kunna producera hushållsel för 2 300 villor under ett år.

-…har en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering inom koncernen.

Magnus Hammar | Kontaktperson

Ansök nu
Tekniska Verken

Linköping
Besök hemsida