Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Skåne Stadsmission söker serviceinriktad handledare

Skåne Stadsmission arbetar varje dag för människor som lever i utsatta livssituationer genom innovativa och professionella sociala insatser. Stadsmissionens värdegrund sätter den enskilda människan i fokus och ambitionen är att deltagarna ska få ökad livskvalitet och egenmakt. För Stadsmissionens medarbetare står alltid mänskliga rättigheter i fokus. Tillsammans skapar vi ett medmänskligare Skåne!

Våra sociala företag är en viktig del i vårt eko-system där vi varje vecka tar emot flera ton med kläder, prylar och mat. Vissa saker skänker vi vidare till behövande medmänniskor och andra säljs i våra Second hand butiker där överskottet går till våra sociala verksamheter.

I de sociala företagen finns både enkla och avancerade arbetsuppgifter som lämpar sig väl för arbetsträning och ger ökad delaktighet i samhället. Genom våra tidigare ESF-projekt har Skåne Stadsmission ett välutvecklad metod och arbetssätt för arbetsintegration. Nu tar vi genom vårt nya kommande ESF- projekt "Steg till hållbart arbetsliv" nästa utvecklingssteg och fortsätter att skapa stort värde för individ och samhälle.

Vill du vara med?

Som handledare ansvarar du för att:

 • Introducera deltagare till sitt uppdrag samt ha ett inledande kartläggningssamtal
 • Planera och genomföra individuella och/eller gruppsamtal med deltagare tillsammans med ansvarig chef
 • Upprätta och kontinuerligt följa upp deltagares genomförandeplaner
 • Dokumentation kopplat till deltagare görs i enlighet med rutiner
 • All kontakt med anvisande myndighet som placerat deltagare
 • Anpassa arbetsträningsmoment för att deltagare med särskilda behov ska kunna utföra sina arbetsuppgifter
 • Ansvara för den dagliga driften vid respektive arbetsstation
 • Följa arbetsrutiner i respektive verksamhet samt tillgodose att rutinerna följs upp av deltagare
 • Individuell coachning av deltagare i arbetsträning och lagermedarbetare/yrkescoacher vid respektive arbetsstation
 • Beställningar från våra andra verksamheter tas emot och levereras i god tid

Kvalifikationer

Vi söker dig som har

Minst 120 HP eftergymnasial utbildning inom något av områdena arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, psykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeututbildning, socionomutbildning, samhällsvetenskap eller pedagogik med godkänt resultat samt minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid.

Alternativt, att du har minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat och minst tre års erfarenhet motsvarande heltid inom något av områden arbetsledning med personalansvar, rekrytering, omställningsarbete for arbetssökande, studie- och yrkesvägledning, handläggning i personalfrågor arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor eller arbete med social- och gruppsykologi eller karriärvägledning.

Som person söker vi dig som:
Har en medmänsklig grundsyn och delar Skåne Stadsmissions kärnvärderingar och har ditt fokus utgår från våra deltagares olika förutsättningar.

Är prestigelös, lugn, trygg i dig själv samt kan skapa stabilitet i stressade situationer. Du har förståelse för uppdraget, har lätt att lyssna och är tydlig i din kommunikation.

Du tycker om att samarbeta med andra och har förmåga att själv strukturera ditt arbete och prioritera bland arbetsuppgifter.

Du är kreativ, arbetar målinriktat och drivs av att hitta lösningar som fungerar i praktiken och är intresserad av hållbart mode och fashion och cirkulär hållbarhet.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Då vi intervjuar löpande kan tjänsten komma att tillsättas före sista ansökningsdag, passa därför på att sök redan idag!

Vi har riktigt bra förmåner

 • Ett arbete där din insats verkligen gör skillnad

 • Tjänstepension & försäkring enligt kollektivavtal

 • Friskvårdsbidrag

Om företaget

Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Vi ger akut hjälp med basbehov såsom mat, kläder, hygien, vård och boende samt professionellt stöd för långsiktig förändring. Vårt mål är att ge alla människor nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Det gör vi genom att stödja individens tro på sin egen förmåga samtidigt som vi driver opinion för ett hållbart och medmänskligt Skåne.

Skåne Stadsmission har idag drygt 120 medarbetare, och ett 60-tal volontärer, samt en omsättning på cirka 75 miljoner kronor. Vi är en av tio medlemmar i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner som delar värdegrund och varumärkesplattform.

Skåne Stadsmission är en idéburen organisation med verksamhet i Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Social verksamhet bedrivs parallellt med näringsdrivande försäljning i t ex second hand-butiker. Stiftelsen är icke-vinstdrivande och finansieras genom gåvomedel, bidrag, avtal och försäljningsintäkter.


1916Föreningen Malmö Stadsmission bildas

1992Stiftelsen Skåne Stadsmission bildas

1994Flytt till Malmgatan/Korsgatan och Café David öppnar i Malmö

1995Första Second Hand-butiken öppnas

2000Nattjouren i Malmö öppnar

2001Stadsmissionshälsan öppnar

2013Café David i Kristianstad öppnar och Trygga boende i Malmö

2014Unga Forum öppnar

2016Second Hand-butiken på Mobilia öppnar

2018Nattjouren i Malmö stänger

2019Tandläkarmottagning öppnar

2020Second Hand-butiken i Kristianstad öppnar

2021Matmissionsbutik öppnar på Mobilia i Malmö

Anders Weidmar | Kontaktperson

Ansök nu
Skåne Stadsmission

Malmö
Besök hemsida