Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Avdelningschef Mätvärde

Nu söker vi en avdelningschef till Mätteknik!
Vill du ha ett spännande och utvecklande chefsjobb som innefattar flera delar av energibranschen, IT-utveckling och innovation? Nu söker affärsenheten Mätteknik en social och driftig chef till avdelningen Mätvärde.

Mätteknik är Tekniska verken-koncernens leverantör av mättekniska tjänster för el, värme, kyla och vatten. Avdelningen Mätvärde fokuserar på mätdata genom insamling, kvalitetssäkring och avräkning av mätvärden för att så effektivt som möjligt kvalitetssäkra och tillvarata alla mätvärdens fulla potential för elnätet i Linköping, Mjölby och Katrineholm. Här finns stora utvecklings- och affärsmöjligheter genom tillgången till data från el, värme, kyla och vatten och där bland annat en alltmer dynamisk elmarknad nu kräver fler mätpunkter och mer flexibla mätsystem.

Om tjänsten
Du ingår ledningsgruppen för affärsenheten Mätteknik tillsammans med avdelningscheferna för Fältservice och Ackrediterad laboratorieverksamhet där du bidrar till gemensamma mål och strategier. Du rapporterar till affärsenhetschefen för Mätteknik. Tjänsten innebär:

 • Personal- och arbetsmiljöansvar för ca 15 kompetenta och engagerade medarbetare bestående av systemingenjörer, systemtekniker, mätvärdesanalytiker och mätvärdesoperatörer.
 • Budgetansvar för avdelningens verksamhet.
 • Ansvar för att organisera arbetet och skapa motivation och goda resultat hos medarbetarna.
 • Ansvar för kravställning på relaterade IT-system.
 • Ansvar för kunddialoger kopplade till tjänsteleveranser.
 • Ansvar för att bidra till utvecklingen av nya affärsmöjligheter för mätvärdestjänster.
 • Du leder och utvecklar verksamheten inom Mätvärde i enlighet med affärsenhetens mål, kundernas förväntningar samt gällande lagar, avtal och policys.

En stor del av Mättekniks uppdrag utförs tillsammans med, eller på uppdrag av, andra enheter inom Tekniska verken. Som chef för avdelningen blir du högst delaktig i den pågående förändringsresan där man tillvaratar möjligheter för användning av mätvärden och data för digitalisering och utveckling av Tekniska verkens befintliga och framtida produkter och tjänster. Du får stora påverkansmöjligheter då det finns en lyhördhet för idéer och nytänkande.

Dina kvalifikationer
Du har minst tre års erfarenhet av att arbeta som chef och ledare med medarbetaransvar inom ett teknikrelaterat område. I grunden tror vi att du har en relevant akademisk utbildning, kanske med någon teknisk inriktning, eller förvärvad motsvarande kunskap genom erfarenhet. Du har goda erfarenheter av att leda resultatorienterad verksamhet på ett affärsmässigt och kostnadsmedvetet sätt.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda och arbeta med IT-projekt samt erfarenhet av förändringsarbete för processer och arbetssätt. Visst underlättar det om du har erfarenhet av att arbeta inom energibranschen, men vi värdesätter även högt erfarenheter och nya insikter från andra områden och verksamheter som kan utveckla bolaget vidare.

För att trivas som avdelningschef behöver du vara empatisk, mångsidig och anpassningsbar. Du är trygg i ledarskapet, ödmjuk och har god självkännedom och du förstår din påverkan på andra och du kan hantera både gruppens och ledningens intressen. Som ledare är du tydlig i ditt sätt att kommunicera, sätter upp tydliga mål och har ett förhållningssätt som skapar lagkänsla. Du är noggrann i din natur och gillar att arbeta strukturerat. Vi vill att du är innovativ, kundorienterad och att du har en förmåga att se helheten.

Oavsett om du kommer från branschen eller ej, kommer du får en introduktion och utbildning i den komplexa energivärld man verkar i. Alltifrån reglermodeller, regelverk, tjänster och kunder, till kultur och värderingar som gör Tekniska verken till det fantastiska bolag man är idag.

Välkommen med din ansökan!
När det gäller den här rekryteringen samarbetar vi med Sententia Rekrytering och konsult. Frågor besvaras av Eva Andersson, Sententia Rekrytering & Konsult, tfn 0706-15 32 30. Varmt välkommen med din ansökan senast den 15 februari.

Facklig information lämnas av Carina Norberg, Unionen, 013-20 92 46, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06.

Tekniska verken bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.

Några av våra medarbetare

Teresia Göransson
Energistrateg
"Genom mitt jobb får jag vara med i framkant och se till att vi gör rätt saker för att bygga en resurseffektiv region och generera så låg klimatpåverkan som möjligt."
Andreas Björk
Projektledare
"I mitt arbete har jag förmånen att arbeta nära kunderna med både energitekniska & affärsmässiga frågor. Det, i kombination med vårt gedigna miljöarbete, gör det extra roligt att gå till jobbet."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Arbetstidsförkortning

 • Flextid

 • Balans mellan arbetsliv och fritid

 • Hälsoorganisation som aktivt driver hälsoarbete

 • Pensionstjänsten LifePlan

 • Föräldraledighetstillägg

 • Förmånligt erbjudande av el via Bixia

 • Antal föreningar, allt från friluftsliv till konst

 • Friskvårdsbidrag

Om företaget

Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.


-.

-…bygger världens mest resurseffektiva region.

-…har byggt landets första permanenta och fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten.

-…sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping och därav är en del av arbetet med att skapa en attraktiv och vacker stad för alla som bor och verkar här.

-…som en viktig del i att skapa en framtidsorienterad region, levererar bredband via fiber.

-…har återbrukshallar på alla återvinningscentraler dit privatpersoner kan lämna saker de inte längre vill ha eller behöver som sedan skänks till hjälporganisationer.

-…tillsammans med andra samarbetspartners är i full gång med att bygga Sveriges största solcellspark som kommer kunna producera hushållsel för 2 300 villor under ett år.

-…har en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering inom koncernen.

Maria Gustafsson | Kontaktperson

Ansök nu
Tekniska verken Nät

Linköping
Besök hemsida