Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Seniorrådgiver Natur | Statnett

Stillingsbeskrivelse

Energibransjen er i endring og Statnett har en sentral rolle i å tilrettelegge for at Norge når sine klimamål fremover. Vi skal sørge for en sikker drift og effektiv kraftforsyning ved å utvikle fremtidens nett, markeds- og driftsløsninger, og legge til rette for elektrifisering og ny grønn verdiskapning.

Statnett står over for en stor utbygging av transmisjonsnettet de neste årene, som elektrifiserer samfunnet. Samtidig må vi som selskap ivareta lokalsamfunn, mennesker, klima og natur. Derfor trenger vi flere folk, som kan kombinere solid faglig kunnskap med evne til å lede arbeid for bærekraftig endring. Bærekraftsteamet i Statnett setter retning for og samarbeider med, andre miljøer i Statnett.

Bærekraft er det siste året løftet strategisk og en ny avdeling med konsernansvar for bærekraft er etablert. Avdelingen med 6 medarbeidere er organisert under stabsområdet Mennesker & Bærekraft.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede Statnetts arbeid med natur i tett samarbeid med andre avdelinger i Statnett
 • Gjennomføre Statnetts arbeid mot å bli naturpositiv, inkl. etablere og følge opp relevante indikatorer
 • Utvikle vitenskapsbaserte mål for natur og iverksette tiltak for å nå disse målene
 • Være en fagperson på natur i Statnett og støtte alle forretningsområder på spørsmål knyttet til natur
 • Lede arbeidet med miljøsertifisering
 • Bygge opp andre områder innen miljø, som gjenbruk og sirkulærøkonomi
 • Representere Statnett eksternt i norske og europeiske nettverk innen bærekraft

Jobb med skikkelig flinke folk

Fredrik Torp
Daglig leder og Partner
Amalie Worm Andersen
Senior Associate
Isabell
Partner

Kompetanse

Kvalifikasjoner:

 • Min 5 års erfaring med arbeid innen natur i en matriseorganisasjon, som konsulent eller fra en NGO
 • Erfaring med arbeid rundt vitenskapsbaserte mål og utvikling av målsetninger og indikatorer
 • Evne til å forstå bærekraftfunksjonen og med det, selvstendig bistå andre avdelinger for å nå felles målsetninger
 • Jobbe tett med fagområder innen natur både nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring fra fornybare energikilder som hav og vind er en fordel

Personlig egenskaper:

 • Effektiv og en god prosjektleder
 • Systematisk og har sterk gjennomføringsevne
 • Liker å være en ambassadør for sitt fagområde
 • God til å manøvrere i en matrise organisasjon
 • God til å få med seg sine kollegaer på felles prosjekter
 • Teamspiller som trives med å jobbe i fagmiljøer
 • Person med stor gjennomslagskraft
 • Dyktig relasjons bygger i og utenfor Statnett

Arbeidssted kan være på et av våre kontorer i Oslo, Sandnes, Sunndalsøra, Trondheim eller Alta.

Krav til søknaden din

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Om selskapet

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Visjonen vår:
Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1530 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder.

Fredrik Torp | Kontaktperson

Søk her
Statnett

Oslo
Besøk nettside