Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Sijoitusjuristi LähiTapiola-Ryhmän sijoitustoiminta ja taseenhallinta-yksikköön

 • Viimeinen hakupäivä: 10. helmikuuta 2023
 • Espoo
 • Viimeinen hakupäivä: 10. helmikuuta 2023
 • Espoo

Haemme nyt sijoitusjuristia näköalapaikalle LähiTapiola-Ryhmän sijoitustoimintoon. Työssäsi toimit osana Henki- ja Vahinkoyhtiön sijoitustoiminta- ja taseenhallinta-yksikköä, joka vastaa näiden yhtiöiden sijoitusomaisuudesta sekä sijoitustoiminnan kehittämisestä ryhmätasolla. Sijoitamme ryhmässämme laajasti eri omaisuuslajeihin ja toimimme vahvasti säännellyllä toimialalla, mikä tekee tästä toimenkuvasta erittäin monipuolisen.

Odotamme sinulta aiempaa kattavaa kokemusta finanssitoimialalta ja sen sääntelystä etenkin sijoitustoiminnan osalta. Ymmärrät sääntelyn asettamat rajoitukset vakuutusyhtiöille mm. regulaatiosta tulevien reunaehtojen rajoitteet ja raportointivaatimukset ja kykenet tulkitsemaan näistä syntyviä vaatimuksia liiketoiminnalle.

Arvostamme erityisesti pääomasijoituksiin, sijoitusrakenteisiin, rahastoliiketoimintaan tai varainhoitoliiketoimintaan liittyvää juridista kokemusta. Olet myös saattanut työurallasi työskennellä kestävän rahoituksen sääntelykokonaisuuden, Solvenssi II – lainsäädännön, johdannaisiin liittyvän kaupankäynnin ja raportoinnin tai saneeraus- ja konkurssiasioiden hoidon parissa, minkä myös katsomme etuna.

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Essi
Palveluneuvoja
"Parasta työssäni on monipuolisuus ja ratkaisujen löytäminen elämänturvan eri osa-alueilla asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Uutena työntekijänä on saanut tukea ja kannustusta mahtavilta työkavereilta."
Melissa
Korvausneuvoja
"Parasta korvausneuvojan työssä on monipuolisuus. Käsittelet erilaisia mielenkiintoisia vahinkotapahtumia ja kehität samalla omaa osaamista. Työn merkityksellisyys näkyy vahvasti asiakaskohtaamisissa."
Christoffer
Marknadsföringschef
"Det bästa med LokalTapiola är att vi lokalt, på riktigt vill hjälpa och befrämja trygghet och välbefinnande. Mitt eget jobb är mångsidigt och jag har möjligheten att pröva nya idéer."
Mirva
Markkinointiasiantuntija
"Parasta työssäni on työkaverit, joiden kanssa on mukava tehdä töitä. Titteleistä riippumatta meillä kaikki auttavat toisiaan ja kannustavat menestymään."

Taidot ja vaatimukset

Odotamme sinulta

 • Soveltuvaa akateemista juridista koulutusta sekä aiempaa työkokemusta finanssitoimialalta
 • Oma-aloitteisuutta työssäsi ja pystyt tarvittaessa itsenäisesti ratkaisemaan haasteita ja ongelmia
 • Että, tulet hyvin toimeen toisten kanssa ja hyvien vuorovaikutustaitojesi ansiosta pystyt työskentelemään osana yksikköämme ja varmistamaan yhteisten tavoitteiden saavuttamisen
 • Sujuvaa suullista ja kirjallista suomen sekä englannin kielen ilmaisua

Tarjoamme

Tarjoamme sinulle mahdollisuutta edelleen kehittyä urallasi mielenkiintoisessa ja alati muuttuvassa toimintaympäristössä, osana ammattitaitoista organisaatiotamme. Odotamme että pystyt työssäsi kohdistamaan juridista osaamistasi Ryhmämme toiminnan monia erityispiirteitä ja tarpeita huomioiden.

Meillä LähiTapiolassa on myös monipuoliset henkilöstöedut, kuten ateriaetu, 24/7 tapaturmavakuutus, laajennettu työterveyshuolto sekä ePassi. Työajan joustot ja etätyömahdollisuudet helpottavat työn ja arjen yhteensovittamista.

Lisätietoja

Kerro meille, miksi juuri sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Lähetä meille hakemuskirjeesi ja CV:si hakulomakkeemme kautta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 10.2.2023.

Lisätietoja tehtävästä antaa kehittämisestä, vastuullisuudesta ja regulaatiosta vastaava sijoitusjohtaja Lauri Saraste puh. 044 555 1454 / soittoajat pe 27.1. klo 10-12 ja ma 6.2. klo 14-16.

Odotamme innolla yhteydenottoasi! Tehtävään alustavasti valitun henkilön luottotiedot tarkistetaan.

Meillä on loistavat edut

 • Kattava työterveyshuolto ja työhyvinvointiohjelmat

 • Mahdollisuus koulutukseen ja urakiertoon

 • Vakuutukset ja pankkipalvelut edullisemmin

 • Arvostamme työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista

 • Loistavat kumppanuusedut

 • Hyväntahtoinen ja intohimoinen työyhteisö

 • Omfattande företagshälsovård och program

 • Möjlighet till utbildning och arbetsrotation

 • Förmånligare försäkringar och banktjänster

 • Vi värdesätter balans mellan arbete och fritid

 • Utmärkta förmåner från samarbetspartners

 • En välvillig och passionerad arbetsgemenskap

Tietoa yrityksestä

LähiTapiola on elämänturvayhtiö, jonka visiona on olla asiakkaidensa arvostetuin kumppani elämänturvassa. Autamme asiakkaitamme löytämään juuri heille sopivat elämänturvan tuotteet ja palvelut – turvallisuudessa, taloudessa ja terveydessä. Palvelemme asiakkaitamme paikallisesti yli 200 toimistossa ympäri Suomen.

Vaikutamme vastuullisesti ja edistämme paikallisyhteisöjen ja koko yhteiskunnan turvallisuutta sekä hyvinvointia yhteiskuntavastuun kumppaneidemme kanssa. Valtakunnallisia yhteiskuntavastuun kumppaneitamme ovat esimerkiksi Suomen Punainen Risti, Syöpäsäätiö ja Suomen luonnonsuojeluliitto.

Olemme yksi Suomen innostavimmista työpaikoista (Eezy Spirit). Elämänturvaamisen kulttuuri ja arvomme – rohkeus, intohimo ja hyväntahtoisuus – näkyvät työssämme ja henkilökuntamme tavassa toimia – ihan jokainen päivä. Arvostamme työntekijöitämme ja huolehdimme henkilöstömme osaamisesta, motivaatiosta ja jaksamisesta monin eri tavoin. Panostamme osaamisen kehittämiseen ja vastuulliseen johtamiseen, mikä näkyy meillä korkeana työtyytyväisyytenä.

Oletko sinä elämänturvaaja? - Tule mukaan osaksi tiimiämme!


TomMe LähiTapiolassa edistämme elämänturvakulttuuriamme

TomTuemme terveyttä ja edistämme syöpätutkimusta yhteistyössä Syöpäsäätiön kanssa. Vuonna 2021 LähiTapiola oli mukana mahdollistamassa Pidä Huolta -kampanjaa, jolla kerättiin yli miljoona euroa nuorten mielenterveyden ennaltaehkäisevään työhön. Mielenterveystyö jatkuu vuonna 2022.

TomToimimme Suomen Palloliiton pääyhteistyökumppanina. Haluamme osaltamme olla mukana edistämässä lasten ja nuorten liikkumista. Olemme myös Olympiastadionin pääyhteistyökumppani, jossa toimimme sisäliikuntatilojen nimikkokumppanina.

TomLähiTapiola on Punaisen Ristin ystävätoiminnan pääyhteistyökumppani. 25 000 ystävää kaipaavaa sai tukea toiminnan kautta vuonna 2021. Yhteistyössä Punainen Risti Ensiavun, SPEKin, Suomen Palopäällystöliiton ja paikallisten kumppaneiden kanssa LähiTapiola on kouluttanut yli 130 000 alkusammutuksen ja ensiavun sankaria.

TomLähiTapiola on valittu yhdeksi Suomen innostavimmista työpaikoista vuonna 2021 suurten yritysten sarjassa. Suomen innostavimmat yritykset–tunnustuksen saavuttavat vuosittain vain parhaisiin henkilöstötutkimuksen tuloksiin yltäneet suomalaisorganisaatiot.

TOMVi på LokalTapiola främjar vår livstrygghetskultur

TOMVi understöder hälsa och befrämjar cancerundersökning i samarbete med Cancerstiftelsen. Under året 2021 deltog LokalTapiola i möjliggörandet av Pidä Huolta – kampanjen, där det insamlades över en miljon euro till förebyggande arbetet för ungdomars mentala hälsa. Förebyggande arbetet bland mental hälsa fortsätter under året 2022.

TOMVi fungerar som huvudsamarbetspartner för Finlands Bollförbund (FBF). Vi vill via samarbetet bidra till att stöda barns och ungdomars idrott och motion. Vi är samtidigt Olympiastadions huvudsamarbetspartner och fungerar som partner för stadions inomhus motionsutrymmen.

TOMLokalTapiola är huvudsamarbetspartner för Röda Korsets vänverskamhet. 25 000 som saknat vän fick stöd via verksamheten under året 2021. I samarbete med Röda Korsets Första Hjälpen, SPEK, Finlands Brandbefälsförbund och lokala partners har LokalTapiola gett Hjälteskolning till över 130 000 hjälten i förstahands-släckning och första hjälpen.

TOMLokalTapiola har blivit utvald till en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser i serien stora företag år 2021. Erkännandet Finlands mest inspirerande arbetsplats erhålls årligen endast av de finländska organisationer som fått de bästa resultaten i personalundersökningen.

LähiTapiola Vahinkoyhtiö

Espoo
Käy sivulla