Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})
Praktikplats inom data och analys
Ansök nu

Bransch

Ideell verksamhet

Kategori

IT & Infrastruktur

Erfarenhet

Ingångsnivå

Ansök senast: 12 februari 2023

Placering: Stockholm

Besök hemsida

Kontaktperson
Marina Gummesson

Arbetsuppgifter

Vill du göra din praktik och samtidigt göra världen till en bättre plats?

Till våren 2023 kommer vi att ta emot en praktikant eller ett team med praktikanter från universitet, högskola eller motsvarande för ett projekt som rör data och analys. Praktiken riktar sig till dig som är i slutskedet på en relevant utbildning.

Det finns i nuläget två praktikuppdrag som kan utföras av en person under en och samma praktik alternativt av två personer vid två olika praktiktillfällen. Vi kan ta emot praktikanter i allt från tre till nio veckor under våren, med startdatum tidigast i februari och senast i april. Ange vad som passar dig i ansökan. Beroende på kunskap och utbildning kan även andra uppgifter inom digital marknadsföring läggas till praktiken.

Praktikuppdrag:

  1. Sätta upp ett testprogram och testrapportering

Att testa sig fram till ökad konvertering, lojalitet eller engagemang är väl utbrett inom insamling och marknadsföring. Tester görs i annonser, e-postutskick och på webb och landningssidor. Vi önskar sätta upp ett strukturerat och användbart testprogram som samlar lärdomar från olika kanaler och plattformar. Testerna genomförs utifrån ett antal hypoteser. Uppdraget blir att tillsammans med oss ta fram ramverket för ett testprogram och med fokus på rapportering. Att ta fram en resultatrapport och dashboards där testresultaten på ett överskådligt sätt presenteras och kan jämföras och sparas.

2. Sätta upp Google Analytics dashboard

Google analytics (GA) är ett av våra analysverktyg. Uppdraget blir att hjälpa oss sätta upp dashboards för data som vi ofta hämtar från GA.

Kvalifikationer
  • Goda kunskaper i Google Analytics och verktyg för analys och data.
  • Talar och skriver svenska flytande då det är vårt arbetsspråk

Placering:
Södermalm, Stockholm. Finns möjlighet till hybridarbete.

Övrigt:
Det utgår ingen ersättning för praktiken.
Du/ni kommer att arbeta med och ledas av person/er inom insamlingsenheten för privatmarknad.

Intresserad?
Ansök och bifoga en en kort beskrivning om dig själv och den utbildning du går.

Vid frågor kontakta Marina Gummesson, ansvarig digital insamling på [email protected]

Om företaget

UNHCR är FN:s flyktingorgan med uppdrag att skydda människor som har tvingats fly från krig, konflikt eller förföljelse och hjälper dem att skapa en bättre framtid.

Sverige för UNHCR är UNHCR:s samarbetspartner och har som uppdrag att samla in pengar från den privata sektorn till UNHCR:s arbete världen över och att öka medvetenheten bland den svenska allmänheten om situationen för människor som har tvingats fly sina hem.

Ansök nu