Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Ansvarig Kris- och Kontinuitetshantering till Skandia

Välkommen till Skandia. Här kan din insats göra verklig skillnad. Det kräver förstås ditt engagemang och din vilja att utveckla dig själv, kollegorna och affären. Hos oss blandas lång erfarenhet med nya tankar och idéer - vi vill framåt och ge långsiktigt värde. Vi bryr oss på riktigt, om jobbet och om varandra, så vi kan prestera och samtidigt må bra på vägen. Nu ser vi fram emot din ansökan!

Ansvarig Kris- och Kontinuitetshantering | Skandia | Stockholm

Skandia är inne i en spännande förändring som funktionen för Koncernsäkerhet i allra högsta grad är en del av. Här arbetar vi aktivt för ett tryggt och säkert Skandia som våra kunder känner tillit till. Koncernsäkerhets arbete berör samtliga på Skandia, vilket innebär att vi dagligen har kontakt med Skandias affärsområden samt medarbetare och stöttar i såväl projekt som i löpande förvaltning där vi ständigt arbetar för en ökad medvetenhet för säkerhet.

De senaste åren har vi på koncernsäkerhet fått ett tydligare mandat inom Skandia, men också nya spännande utmaningar. Nu finns möjligheten att på koncernnivå få arbeta i en mångfacetterad miljö gällande såväl verksamhet som IT och specifikt Kris- och Kontinuitetshantering. Du erbjuds en spännande roll på både strategisk och operativ nivå som förändras i takt med behov och utveckling.

Rollen

För att stärka vårt team ytterligare söker vi nu en ansvarig för Kris- och Kontinuitetshantering (BCM). Rollen är mycket central och innehar koordinatorrollen i koncernens krisledning. Du är sammanhållande för arbetet på koncernnivå och stöttar verksamheten i arbetet gällande konsekvensanalyser, kontinuitetsplaner och tester.

Rollen är av både strategisk och operativ karaktär. Du kommer bland annat att arbeta med följande:

  • Revidera och vid behov uppdatera styrdokument och metod/process för området

  • Inneha koordinatorrollen i koncernens krisledningsgrupp

  • Kalla till och leda kvartalsvisa möten i koncernens Kris- och kontinuitetsgrupp för information, avrapportering och uppföljning inom området

  • Säkerställa att statusrapportering sker till intressenter efter överenskommelse, inkl. årlig rapport till koncernledning och styrelse avseende eventuella brister som identifierats under test och övningar

Som en del av det dagliga arbetet stöttar du koncernen i införandet av fastställd metod och process samt följer upp efterlevnad av ställda krav. Du ansvarar för att ta fram en övergripande årlig testplan och säkerställer att förebyggande tester och övningar utförs för identifierade väsentliga processer samt koncernens beredskapsorganisation. Du förvaltar Skandias systemstöd för kris- och kontinuitetshantering samt rekommenderar utformning av Skandiakoncernens beredskapsorganisation. Du har också stor frihet i att utforma och hålla i utbildningar samt representera Skandia och Koncernsäkerhet i interna och externa forum.

Några av våra medarbetare

Daniel
Gruppchef PE Buyout
"Den professionella miljön, duktiga medarbetare som ställer krav, pushar och samtidigt visar uppskattning för varandra."
Johan
Erbjudandeägare
"Den optimala storleken på företaget. Det gör att känslan att vara bidragande fortfarande är stor samtidigt som bra möjligheter finns för att specialisera sig inom ett brett spann av kompetensområden."
Sofie
Senior Portföljförvaltare
"Jag blir konstant utmanad och har möjlighet att utveckla min kompetens. På Skandia har jag också erbjudits möjlighet att växa inom organisationen och få ett större ansvar."
Petra
IT Teknikspecialist
"Det är väldigt inspirerande att jobba på ett företag som drivs av ständig förbättring, man märker att alla vill Skandias bästa och vi hjälper och stöttar varandra i det dagliga arbetet."
Joakim
Försäkringsspecialist
"Jag tycker om att hjälpa våra kunder med sina pensioner, då jag förstår hur det kan verka krångligt och svårt. På Skandia känner man sig trygg och att man är hemma samt att vi gör något väldigt bra."
Susanna
Aktuarie- och Regelverksspecialist
"Skandias ömsesidighet samt fokus på pension och hälsa bidrar till mycket gott i samhället och för den enskilda individen. Jag uppskattar oerhört att få jobba på ett sådant bolag."
Mikael
Privatrådgivare
"Jag är stolt över att många kunder haft sina besparingar i vårt livbolag över generationer samt hur vår robusta portfölj klarat sig igenom kriser och stora marknadsvariationer."
Johlina
Individrådgivare
"På en arbetsmarknad med hög konkurrens lyckas Skandia behålla ett starkt varumärke. Detta tror jag framförallt beror på det ständiga lärandet, ett prioriterat välbefinnande samt tydliga mål."
Zacharias
Produktspecialist Bank
"Jag uppskattar att Skandia är väldigt prestigelöst och ett ’nyfiket’ företag som satsar på ny teknik och ständigt strävar efter att förbättra och förenkla för kunderna."
Stefano
IT Servicedesktekniker Backoffice
"Det som gör att jag trivs på Skandia är kollegorna och att varje ny arbetsdag innebär nya utmaningar. Jag uppskattar att Skandia tar hand om sina medarbetare och att du får visa vad du går för"
Nina
Digital specialist
"Det bästa med Skandia är teamkänslan. Vi gör saker tillsammans, bygger på varandras idéer, skrattar ofta, peppar varandra och är sjukt drivna – utan prestige."

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med Kris- och Kontinuitetshantering och vill fortsätta fördjupa dig inom området. Du har erfarenhet av IT-kontinuitet och av att implementera, uppdatera och följa upp ledningssystem baserat på marknadens etablerade standarder. Meriterande är om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från finansbranschen.

Det här önskar vi av dig

Som person ser vi gärna att du innehar en god analytisk förmåga samt har ett öga för detaljer. Du inser vikten av att uppnå balans mellan affärsnytta och säkerhetsnivå samt har vana av att arbeta självständigt såväl som i team. Till detta har du en mycket god social förmåga att röra dig på olika nivåer inom Skandia.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi har riktigt bra förmåner

  • Vårdförsäkringar och Hälsoförsäkring

  • Vår företagskultur styrs av engagemang

  • Balans i livet och ett bra friskvårdserbjudande

  • Fantastiska kollegor

  • Bidrar till att göra skillnad

  • Förmånligt Personallån

Om företaget

Vi är tillräckligt små för att du kan göra skillnad men tillräckligt stora för att du kan växa.

Vi är det ledande pensionsbolaget som tar ansvar. Hos oss är engagemang, ansvarstagande och en vilja att utvecklas några av de egenskaper vi värderar högst. Vi tror att samarbete tar oss längre än vad någon enskild person kan göra.

Vi erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att våra kunder ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara friska på vägen dit. Vi erbjuder också bolån och sparande samt förenklar sparandet för våra kunder genom vår rådgivning.

Av våra närmare 2 miljoner kunder är 1,4 miljoner också våra ägare. Det är deras behov och intressen som vi tar tillvara i utvecklingen av Skandia.

Vi sitter inte inne med alla svaren, det är därför vi behöver din hjälp att lösa morgondagens utmaningar. Ditt bidrag kommer att märkas!


TomVåra kunder äger oss. Och vinsten går tillbaka till dem!

TomVi jobbar inte med bonusar.

TomVi har blivit utsedda till årets hållbara aktörer inom hållbara investeringar – något vi är mycket stolta över.

TomVi har cirka 800 miljarder kronor i förvaltat kapital.

TomVår stiftelse Idéer för livet jobbar med att förebygga ohälsa och utanförskap hos unga.

TomVi blev utsedda till årets livbolag 2021, vilket var femte gången sedan 2016.

TomIdag har vi Sveriges största portfölj av onoterade innehav, ett kapital på cirka 106 miljarder kronor.

TomUnder de senaste 15 åren har vi tillsammans med våra kunder minskat kundernas sjuktal med cirka 60 procent.

TomVi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom tjänstepension (2021).

TomSkandikon är ett av Sveriges mest erfarna outsourcingföretag inom pensionsadministration

TomSkandikon är en oberoende tjänsteleverantör i huvudsak inom den svenska tjänstepensionsmarknaden

TomSkandikon erbjuder IT-lösningar baserat på ett egenutvecklat försäkringssystem samt tillhandahåller valcentralstjänster där våra kunder kan göra individuella val för sin tjänstepension via valcentralen.se.

TomSkandikon är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia

TomSkandikon omsätter ca 150 Mkr och är ca 70 medarbetare

Jonas Svanström | Kontaktperson

Ansök nu
Skandia

Stockholm
Besök hemsida