Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Lærlinger i Betongfaget

  • Søknadsfrist: 1. mai 2023
  • Norge
  • Søknadsfrist: 1. mai 2023
  • Norge

I vår anleggsvirksomhet søker vi nå etter flere lærlinger i Betongfaget med oppstart medio august 2023.

I anleggsvirksomheten bygger du blant annet veier, broer, kraftstasjoner og tunneler. Du reiser rundt der jobbene er, og bor på brakke de ukene du er på arbeid. Skanska er en av Norges største lærebedrifter, vi kan gi deg fagopplæring av høy standard og store utfordringer i læretiden. Når læretiden er over, vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt. I samarbeid med Byggopp får du personlig oppfølging i din læreplan som sikrer deg å komme igjennom alle de fagemnene som er påkrevd.

Vil du bli betonglærling i vår anleggsvirksomhet?

Vi har ledig lærlingeplasser innenfor betongfaget.

Hvordan ser læretiden ut?
Du vil bli en del av et arbeidslag og en fadder som følger deg opp gjennom læretiden i 2 år. Oppfølgingen sikrer deg varierte praksis og innføring i faget i henhold til læreplanen. I tillegg vil du bli fulgt opp av en personalmedarbeider og av Opplæringskontoret . Opplæringskontoret har i oppgave å se til at opplæringen du får hos oss er i henhold til Opplæringsloven. Skanska er en godkjent opplæringsbedrift, noe som gjør at du får en god faglig oppfølging i hele læretiden.

Arbeidsoppgaver Opplæring i ditt fag i henhold til fastlagt læreplan

Kvalifikasjoner Fullført og bestått videregående skole VG1 og VG2 Betong og mur.
Lite fravær og god fysisk helse.

Egenskaper Vi søker etter initiativrike og motiverte lærlinger med målrettet interesse for betongfaget.
Ansvarsbevisst og god til å samarbeide med andre.

Vi kan tilby
Fagopplæring av høy standard og spennende prosjekter i læretiden.
Lønn i henhold til tariffavtale.

Karakterutskrift må vedlegges søknaden.

Arbeidssted vil være på våre anleggsprosjekter i hele landet

Kontakt: Anniken Schaug Øverby, mobil 98210070.

Søknadsfrist: 01.05.23

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Kompetanse

Kvalifikasjoner Fullført og bestått videregående skole VG1 og VG2 Betong og mur.
Lite fravær og god fysisk helse.

Jobb på et sted du vil trives

  • Aksjeprogram for ansatte

  • Ambisiøse program for videreutdanning

  • Internasjonale muligheter

  • Gode rabatttavtaler

  • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

  • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Anniken Schaug Øverby | Kontaktperson

Søk her
Skanska

Norge
Besøk nettside