Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Rådgiver bærekraft i anlegg/ BREEAM Infrastructure

 • Søknadsfrist: 24. februar 2023
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 24. februar 2023
 • Oslo

Skanska Teknikk - avdeling Miljø og klima
Avdeling Miljø og klima er en del av Skanska Teknikk. Skanska Teknikk er Skanskas interne rådgiverenhet, og består av avdelinger som dekker fagområdene energi, miljø og klima, byggeteknikk og bygningsfysikk, konstruksjonsteknikk, betongteknologi, tekniske fag, BIM og VDC.

I avdeling Miljø og klima er vi i dag 14 ansatte, som rådgir prosjekter innen miljø og bærekraft i både bygg- og anleggsprosjekter. Vi ønsker nå å styrke og utvide vårt fagmiljø knyttet til miljø og klima i anleggssektoren. Våre rådgivere jobber tett sammen med Skanskas byggeprosjekter, og er med å sette premisser fra start, men er ikke en del av den daglige driften av prosjektet. Det gir oss mulighet til å spisse oss faglig, bidra til erfaringsdeling mellom prosjekter, delta i bransjearbeid og å jobbe i flere prosjekter til samme tid. Som internrådgivere får vi også følge prosjektene helt fra tilbudsfase til og med overlevering – dette sikrer påvirkningsmulighet og at tiltakene faktisk blir gjennomført. Den praktiske erfaringen fra prosjektgjennomføring blir videreført som viktige premisser i tidligfaserådgivning.

Skanska var først ute i Norge med å ferdigstille et CEEQUAL-prosjekt, og er i dag den entreprenøren som har ferdigstilt flest sertifiserte anleggsprosjekter. Vi ønsker å fortsette å jobbe for å være den ledende, grønne entreprenøren, og søker derfor etter flere kolleger.

Vi kan tilby:

 • Fast arbeidsplass i Oslo sentrum, mulighet for hjemmekontor ved behov
 • Kjerne- og flexitid
 • Meget spennende utfordringer og trivelige kolleger i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern
 • Mulighet til å være med å utvikle et nytt fagmiljø innen et spennende fagfelt med stort vekstpotensial
 • Mulighet for å utvikle konsepter og gjennomføringsmetoder som ivaretar bærekraft ved å utnytte hele organisasjonens kompetanse gjennom tett tverrfaglig samarbeid
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram
 • Mulighet for arbeid inn i relevante FoU-prosjekter

Ansvar/arbeidsoppgaver:

 • Rådgivning innen temaer relatert til bærekraft i planlegging og gjennomføring av Skanskas anleggsprosjekter
 • Bistå tilbuds- og prosjektorganisasjonene gjennom produksjon med:
  • LCA- og klimagassbudsjett og -regnskap
  • Oppfølging av BREEAM Infrastructure (CEEQUAL)
  • Tett samarbeid med rådgiver for ytre miljø som er ansatt i prosjektet
  • M.m
 • Identifisere relevante miljøaspekter og krav og sette disse i sammenheng med prosjektets rammer, risikoer og muligheter
 • Hovedansvar for oppfølging, gjennomføring og dokumentasjon av BREEAM Infrastructure i tidligfase
 • Overføre forutsetningene fra tidligfase til mobiliseringsfase for å sikre at miljøkrav blir implementert i prosjektet og at ambisjonsnivået er forankret i prosjektorganisasjonen

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Kompetanse

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor eller mastergrad innenfor relevant fagområde
 • Erfaring fra arbeid på anleggsprosjekter, helst som ytre miljø-rådgiver
 • Erfaring med CEEQUAL og/eller LCA/klimagassberegninger i anleggsprosjekter er en fordel, men ikke et krav

Egenskaper:

 • Handler på eget initiativ, får ting til å skje og tar ansvar for resultater
 • Oppriktig miljøengasjement
 • Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte
 • En god støttespiller for kundene og samarbeidspartnere i prosjektene. Evne til å se helhet og motivere mot felles mål

Stillingen rapporter til avdelingssjef Miljø og klima.
Kontorsted vil være i Lakkegata 53 i Oslo sentrum, men noe reising må påregnes.

Kontakt:

Avdelingssjef Tuva Rønnes, +47 922 02 489

HR sjef Julie Høiby, +47 924 32 654

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Tuva Rønnes | Kontaktperson

Søk her
Skanska

Oslo
Besøk nettside