Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Säkerhetschef med plats i koncernledningen

Tekniska verken-koncernens olika verksamhetsområden är en viktig del av vardagen för medborgarna i regionen och utgör grunden i ett modernt samhälles infrastruktur. De senaste årens omvärldsläge har ställt nya och än högre krav på samhällets och företagens säkerhetsarbete. Som säkerhetschef hos oss på Tekniska verken ansvarar du för en av regionens absolut mest aktuella och utmanande samhällsfunktioner. Förutom att driva och utveckla säkerhetsverksamheten, tar du plats i vår koncernledning och tar en aktiv roll i byggandet av världens mest resurseffektiva region.

Den nuvarande säkerhetschefen byter roll inom koncernen och som en naturlig del av successionsplaneringen rekryterar vi nu en ny ansvarig. Som säkerhetschef driver du det strategiska koncernövergripande säkerhetsarbetet och har helhetsansvaret för koncernens säkerhetsskydd, personalsäkerhet, fysiska säkerhet, informationssäkerhet, dataskydd och krisberedskap. Du leder och organiserar arbetet inom stab Säkerhet, ett växande team som idag består av 4 personer. Det strategiska säkerhetsarbetet sker i nära samarbeta med dina ledningsgruppskollegor, allt för att säkerhet och affärsintresset ska gå hand i hand. Som säkerhetschef rapporterar du till koncernens VD. Rollen är placerad på Tekniska verkens huvudkontor i centrala Linköping.

Vi söker dig som har en akademisk utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av att driva och utveckla säkerhetsagendan i en föränderlig miljö. Med en god kommunikativ förmåga, kan du enkelt omvandla komplexa situationer och koncept till implementerbara lösningar. Du har ett genuint intresse för säkerhetsarbetet och förmågan att kunna balansera det med affärsrisk. Genom ett modigt och modernt ledarskap, kan du agera bollplank till chefer och skapa engagemang inom hela organisationen.

Vill du veta mer?
I denna rekrytering samarbetar vi med Novare Executive Search och det är även dom som hanterar alla ansökningar och du kan klicka dig vidare från denna annons ovan för att komma till deras ansökningssida. För ytterligare information om rollen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Viktor Karlsson, +46(0)735-233 007, [email protected]

Sista ansökningsdag är den 31:e januari, dock ser vi gärna din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Vänligen notera att varken vi eller Novare Executive Search tar emot ansökningar via e-post med anledning av GDPR. Då vi på Tekniska verken bedriver samhällsviktig verksamhet och i rollen som säkerhetsansvarig är det i denna rekrytering aktuellt med en säkerhetsprövning.

Några av våra medarbetare

Teresia Göransson
Energistrateg
"Genom mitt jobb får jag vara med i framkant och se till att vi gör rätt saker för att bygga en resurseffektiv region och generera så låg klimatpåverkan som möjligt."
Andreas Björk
Projektledare
"I mitt arbete har jag förmånen att arbeta nära kunderna med både energitekniska & affärsmässiga frågor. Det, i kombination med vårt gedigna miljöarbete, gör det extra roligt att gå till jobbet."

Vi har riktigt bra förmåner

  • Arbetstidsförkortning

  • Flextid

  • Balans mellan arbetsliv och fritid

  • Hälsoorganisation som aktivt driver hälsoarbete

  • Pensionstjänsten LifePlan

  • Föräldraledighetstillägg

  • Förmånligt erbjudande av el via Bixia

  • Antal föreningar, allt från friluftsliv till konst

  • Friskvårdsbidrag

Om företaget

Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.


-TOM

-…bygger världens mest resurseffektiva region.

-…har byggt landets första permanenta och fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten.

-…sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping och därav är en del av arbetet med att skapa en attraktiv och vacker stad för alla som bor och verkar här.

-…som en viktig del i att skapa en framtidsorienterad region, levererar bredband via fiber.

-…har återbrukshallar på alla återvinningscentraler dit privatpersoner kan lämna saker de inte längre vill ha eller behöver som sedan skänks till hjälporganisationer.

-…tillsammans med andra samarbetspartners är i full gång med att bygga Sveriges största solcellspark som kommer kunna producera hushållsel för 2 300 villor under ett år.

-…har en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering inom koncernen.

Viktor Karlsson | Kontaktperson

Ansök nu
Tekniska verken

Linköping
Besök hemsida