Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})
Internship sommer 2024
Søk her

Industri

Eiendom

Kategori

Alle funksjoner

Erfaring

Inngangsnivå

Søknadsfrist: Snarest

Beliggenhet: Oslo

Besøk nettside

Kontaktperson
Karoline Bøyesen- Ansvarlig for OBOS Internship

Om stillingen

Er du student og ønsker et summer internship i OBOS sommeren 2024?

Søknadsfristen for sommeren 2023 løp ut 15. januar, men du kan allerede nå melde interesse for summer internship i 2024.

Kompetanse

Hvem ser vi etter?
For å søke må du være student ved høyskole, fagskole eller universitet, og være ferdig med andreåret på studiene. Vi tilbyr internship innen:

  • Ingeniørfag innen bygg/anlegg/energi/miljø, indøk, eiendomsfag/-utvikling, by- regionsplanlegging eller arkitektur
  • IT, digital, ingeniørfag innen teknologi
  • Økonomi, regnskap, finans
  • Kommunikasjon, PR, journalistikk, innhold/medieproduksjon, markedsføring, markedskommunikasjon
  • Eiendomsmegling
  • Rettsvitenskap/jus, HR, ledelse, organisasjonspsykologi

Søknadsperioden for internship sommeren 2024 vil foregå høsten 2023. Meld din interesse her og vi vil kontakte deg når annonsen legges ut.

Om selskapet

OBOS er en av de største boligbyggerne i Norge og Sverige, og er den største i Norge.

OBOS er en medlemsorganisasjon med 535 000 medlemmer i Norge og Sverige, og overskuddet beholdes i virksomheten og benyttes til å oppfylle formålet, som er å tilby medlemmene bolig. Helt siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

OBOS har over 2700 ansatte og driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig. Vi har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsforvaltning, rådgivning, digitale tjenester, bankvirksomhet, eiendomsmegling, næringseiendom, samt aksjeinvesteringer innenfor sektorene bygg, eiendom og anlegg. OBOS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn. Medlemmene har besluttet at inntil 10 prosent av overskuddet etter skatt skal benyttes til samfunnsnyttige tiltak. Hovedkontoret er i Oslo.

Søk her