Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Rådgiver/Seniorrådgiver klima og ressurser

 • Søknadsfrist: Snarest
 • Søknadsfrist: Snarest

Er du også en av dem som ville redde verden da du var liten?

Rådgiver klima og ressurser

Skanska Teknikk er Skanskas interne rådgiverenhet. Enheten består av flere avdelinger og dekker fagområdene energi, miljø og klima, byggeteknikk og bygningsfysikk, konstruksjonsteknikk, geoteknikk, betongteknologi, tekniske fag, BIM og VDC. I avdelingen ønsker vi å styrke vår kompetanse og vårt fagmiljø knyttet til klimagass- og materialvurderinger og ser derfor etter en rådgiver klima og materialer. Vi er 14 ansatte som jobber på flere av Skanskas mest spennende og ambisiøse prosjekter.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Klima- og materialrådgivning for å hjelpe prosjektene med å både sette en klimaambisjon samt oppnå ønsket klimaambisjon
  • Livsløpsanalyser og -vurderinger (LCA)
  • Utarbeidelse klimagassbudsjett- og regnskap
  • Materialvurderinger- og materialoptimalisering
 • Vurdere løsninger ved bruk av LCC-metodikk
 • Delta i bransjefora for å bidra med å belyse utfordringer samt utvikle felles beregningsmetodikk/rammeverk
 • Være et bindeledd mellom ulike forretningsområder i Skanska konsernet ved å:
  • Lede eller bistå inn i forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU)
  • Formidle kunnskap og erfaring på tvers av prosjektfaser, prosjekter og forretningsområder

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse fra universitet eller høyskole, masternivå.
 • Minimum 5 års erfaring med miljø- og materialrådgivning
 • Erfaring fra bruk av OneClick LCA. Gjerne også andre relevante verktøy som eksempelvis Simapro
 • Erfaring med LCA/klimaberegninger iht. NS3720, BREEAM, FutureBuilt o.l.
 • Kompetanse knyttet til LCC er en fordel.

Komplementære kvalifikasjoner

 • Dersom du har kompetanse på ett eller flere tilstøtende områder kan det være mulig og ønskelig å kombinere med denne stillingen:
 • BREEAM-NOR
 • Miljøsanering
 • Ombruk
 • Sirkulærøkonomi
 • Energibruk i bygg

Personlige egenskaper

 • Oppriktig miljøengasjement
 • God evne til å sette seg inn i andres fagområder for å redefinere problemstillinger og åpne for alternative løsninger
 • Kunne foreta prioritering av ulike hensyn i en totalvurdering
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe både selvstendig og strukturert samt integrert i et team
 • Engasjerende, og ønske om å utvikle både deg selv, teamet og Skanska Norge videre

Vi tilbyr

 • Trivelige og engasjerte kollegaer i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern.
 • Spennende utfordringer i noen av verdens mest ambisiøse foregangsprosjekter innen bærekraft
 • Store muligheter for personlig utvikling
 • Som rådgiver hos en totalentreprenør får man en unik mulighet for tett kontakt med våre byggeplasser, underentreprenører og leverandører. Dette gir svært gode påvirkningsmuligheter og rask erfaringsutvikling på hva som er de beste helhetsløsningene
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Stillingen rapporterer til avdelingssjef Miljø og klima.

Kontorsted vil være på vårt hovedkontor i Lakkegata 53 i Oslo sentrum, men noe reising må påregnes.

Kontaktinfo:

Jahn-Fredrik Kjellin, tlf 990 33 000

Tuva J. Rønnes, tlf 922 02 489

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Tuva Rønnes | Kontaktperson

Søk her