Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Senior Manager Sustainable Finance | Position Green

Position Green ser etter en erfaren rådgiver med god faglig innsikt innenfor Sustainable Finance. Du skal jobbe i et motivert team, og bidra til å drive prosjekter samt videreutvikle selskapet tjenestespekter innenfor fagområdet Sustainable Finance. Vi ser etter deg som evner å se muligheter i markedet, og konvertere disse mulighetene til konsepter som kan bistå Position Green sine kunder. For å lykkes i denne rollen må du være en erfaren prosjektleder og ha evne til å sikre god dialog og håndtering av ulike kunder, samt organisere og motivere prosjektteamet til å levere gode resultater.

Om Sustainable Finance avdelingen i Position Green

Avdelingen ledes av Anne Kvam og består i dag av 5 personer. Avdelingen bistår banker og andre finansinstitusjoner med å tilpasse seg de globale og lokale føringene som kommer i et kontinuerlig endrende marked.

Dette kan være seg Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), EU-taksonomiforordningen og nye ESG-krav i eksisterende finansregulering mm.

Avdelingen består av to Directors, en Manager, en Special Advisor og en Senior Associate. For å styrke denne avdelingen ser vi etter en senior manager som kan fungere som en prosjektleder i avdelingen.

Ansvarsområder/oppgaver

 • Organisere og lede prosjekter innenfor Sustainable Finance, bestående av avdelingskollegaer og andre på tvers av tjenesteområdene i Position Green
 • Styrke Position Green sin posisjon som Nordens ledende rådgiver innenfor Sustainable Finance.
 • Bistå Position Green sine kunder med forbedringsprosjekter og måloppfølging ihht f.eks. Taksonomi, SFDR, og finansinstitusjonens egne investeringsstrategi og målsetninger
 • Bygge opp portefølje av egne klienter, sammen med kollegaer i Position Green
 • Overvåke regulatoriske krav fra norske myndigheter og føringer fra EU og rådgi på effekten av disse ovenfor norske virksomheter
 • Bistå Position Green på tvers av tjenesteområder, også med Position Green sitt interne arbeid

Suksessfaktorer i rollen

 • Evne til å forbedre og utvikle modeller som kan bistå Position Green sine kunder i deres omstilling
 • Trygg og konstruktiv i møter med kunder
 • Strukturert «konsulent», som ser muligheter i et marked i stadige endring
 • Motiveres av å organisere og levere gode prosjekter i samarbeid med dine kollegaer
 • Motiveres av å bygge egen portefølje av kunder
 • Gjennom faglig tyngde og strategisk forståelse, evne å få gjennomslag internt og eksternt

Jobb med skikkelig flinke folk

Fredrik Torp
Daglig leder og Partner
Amalie Worm Andersen
Senior Associate
Isabell
Partner
Henriette Leikanger
Managing Partner

Kompetanse

 • Relevant høyere utdanning på masternivå, med gode akademiske resultater
 • Minimum 4 års erfaring fra bank-/finansvirksomheter eller private equity
 • Godt kjent med finansinstitusjoner i Norge og hvilke utfordringer/muligheter disse står ovenfor i deres arbeid mot bærekraftige investeringer.
 • Gjerne rådgitt kunder på tilpasninger mot det nye regulatoriske landskapet.
 • Jobbet i og ledet team bestående av dyktige kollegaer
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Teamspiller. Liker å trekke på/hjelpe gode kollegaer for å skape et godt miljø i organisasjonen.
 • Relasjonsbygger. Skaper gode relasjoner på alle nivåer, internt og med kunder.
 • Kommersiell. En salgskraft for avdelingen og for å posisjonere denne i markedet.
 • Gjennomslagskraft i viktige saker for å nå felles mål; utfordrer på en positiv og konstruktiv måte hos kunder så vel som i egen organisasjon.
 • Løsningsorientert og motiverende. Motiverer og inspirerer andre til å være med på satsingen for et bedre klima. Skaper konsens for veivalg og tiltak.
 • Analytisk, konseptuell og strukturert. Sette tydelige mål og følge opp med gjennomføringskraft. Sterke kognitive evner, nysgjerrig og utålmodig på en positiv måte. Evne å konseptualisere, så vel som å operasjonalisere.

Om selskapet

Etter fusjonen av SaaS-selskapet Position Green og ESG-rådgivningsfirmaene The Governance Group, Velocity og KlinkebyEnge fremstår Position Green som Nordens ledende rådgivningsselskap innen bærekraft. Deres ESG-tilbud kombinerer datadrevet programvare med spesialiserte rådgivningstjenester, e-læring og assurance.

Position Green har +400 kunder over hele verden, og hjelper disse med å transformere og akselerere deres arbeid i hele ESG-landskapet.

Selskapet har i dag over 150 ansatte med ekspertise innen strategi, kommunikasjon, programvareutvikling, miljøstudier, ingeniørfag og samfunnsvitenskap. De har kontorer i Oslo, Stockholm, Malmø, London, New York, København og Houston.

Fredrik Torp | Kontaktperson

Søk her
Position Green

Oslo
Besøk nettside