Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Lösningsarkitekt IT Koncern- och Affärsgemensamt

Välkommen till Skandia. Här kan din insats göra verklig skillnad. Det kräver förstås ditt engagemang och din vilja att utveckla dig själv, kollegorna och affären. Hos oss blandas lång erfarenhet med nya tankar och idéer - vi vill framåt och ge långsiktigt värde. Vi bryr oss på riktigt, om jobbet och om varandra, så vi kan prestera och samtidigt må bra på vägen. Nu ser vi fram emot din ansökan!

Lösningsarkitekt | Skandia | Stockholm

Vi behöver bli ännu fler inom vår IT organisation. Vi söker en Lösningsarkitekt med siktet inställt på domänen Koncerngemensamt. Delar av domänen är inne i en pågående transformation till moderna lösningar med fokus på ekonomi och informationshantering samt många kritiska beroenden till andra stora förflyttningar inom koncernen.

Domänen kräver sitt fokus där du som Lösningsarkitekt behöver överblicka behov från olika intressenter, såsom pågående transformationer med stora beroenden till andra vardagliga utmaningar i etablerade lösningar, och allt däremellan.

Området är i stort behov av en Lösningsarkitekt som med rätt inställning och kompetens erbjuds ett varierat fokus och flertalet spännande förflyttningar och sammanhang. Du kommer arbeta aktivt med att skapa en överblick över domänen samt säkerställa arbetet med att etablera en förvaltning av hela områdets samtliga lösningar, primärt drivet av övergång till flertalet nya molnlösningar.

Som Lösningsarkitekt ingår du i det team som ansvarar för IT:s leverans inom koncern- och affärsgemensamma lösningar. Rollen fokuserar på koncerngemensamma systemlösningar som täcker primärt verksamhetsområdena Finance, HR, Risk, Juridik, Inköp och Treasury, som du således kommer ha ett tätt samarbete med.

Arbetsuppgifter innefattar bland annat att:

 • Ta fram lösningsinriktningar för behovsanalyser, formulera lösningsbeskrivningar för Epics och features.
 • Säkerställa att lösningar passar bra in i helheten i linje med målbildsarkitektur och samtidigt balansera med det som finns idag.
 • Ansvara för icke funktionella krav av arkitekturell karaktär.
 • Aktivt verka för att domänen utvecklas med målarkitekturen och verksamheternas behov i centrum.
 • Vidareutveckla målarkitekturer inom domänen.
 • Verka för en förflyttning mot förvaltningsbara lösningar.
 • Samverka med övriga domäner och inledningsvis etablera ett starkt samarbete med Affärsgemensamt som ingår i samma team för att uppnå största möjliga nytta och synkronisera förflyttningar och synergier tillsammans.
 • Medverka och i många fall leda arbetet i inledande analyser för att beskriva omfattning, inriktning, beroenden, samband, lösningsinriktning samt nedbrytning i Epics.
 • Proaktivt arbeta för att ta fram och uppdatera arkitekturbeskrivningar och agera stöd till teamen.
 • Agera representant i interna forum med domänen som huvudintresse.
 • Omvärldsbevaka, både internt och externt.

Några av våra medarbetare

Daniel
Gruppchef PE Buyout
"Den professionella miljön, duktiga medarbetare som ställer krav, pushar och samtidigt visar uppskattning för varandra."
Johan
Erbjudandeägare
"Den optimala storleken på företaget. Det gör att känslan att vara bidragande fortfarande är stor samtidigt som bra möjligheter finns för att specialisera sig inom ett brett spann av kompetensområden."
Sofie
Senior Portföljförvaltare
"Jag blir konstant utmanad och har möjlighet att utveckla min kompetens. På Skandia har jag också erbjudits möjlighet att växa inom organisationen och få ett större ansvar."
Petra
IT Teknikspecialist
"Det är väldigt inspirerande att jobba på ett företag som drivs av ständig förbättring, man märker att alla vill Skandias bästa och vi hjälper och stöttar varandra i det dagliga arbetet."
Joakim
Försäkringsspecialist
"Jag tycker om att hjälpa våra kunder med sina pensioner, då jag förstår hur det kan verka krångligt och svårt. På Skandia känner man sig trygg och att man är hemma samt att vi gör något väldigt bra."
Susanna
Aktuarie- och Regelverksspecialist
"Skandias ömsesidighet samt fokus på pension och hälsa bidrar till mycket gott i samhället och för den enskilda individen. Jag uppskattar oerhört att få jobba på ett sådant bolag."
Mikael
Privatrådgivare
"Jag är stolt över att många kunder haft sina besparingar i vårt livbolag över generationer samt hur vår robusta portfölj klarat sig igenom kriser och stora marknadsvariationer."
Johlina
Individrådgivare
"På en arbetsmarknad med hög konkurrens lyckas Skandia behålla ett starkt varumärke. Detta tror jag framförallt beror på det ständiga lärandet, ett prioriterat välbefinnande samt tydliga mål."
Zacharias
Produktspecialist Bank
"Jag uppskattar att Skandia är väldigt prestigelöst och ett ’nyfiket’ företag som satsar på ny teknik och ständigt strävar efter att förbättra och förenkla för kunderna."
Stefano
IT Servicedesktekniker Backoffice
"Det som gör att jag trivs på Skandia är kollegorna och att varje ny arbetsdag innebär nya utmaningar. Jag uppskattar att Skandia tar hand om sina medarbetare och att du får visa vad du går för"
Nina
Digital specialist
"Det bästa med Skandia är teamkänslan. Vi gör saker tillsammans, bygger på varandras idéer, skrattar ofta, peppar varandra och är sjukt drivna – utan prestige."

Kvalifikationer

… skicklig på att dela med dig av kunskap och har god samarbetsförmåga. Vi ser att du har en förmåga att balansera högt som lågt och innehar en kommunikativ ledarskapsförmåga med ett entusiasmerande och framåtlutat förhållningssätt.

Det här önskar vi av dig

För att trivas och var framgångsrik i rollen som Lösningsarkitekt IT Koncern- & Affärsgemensamt har du flerårig erfarenhet av arkitekturarbete och en god förmåga att samverka med olika kravställare/intressenter. Du kan omsätta krav till arkitekturella lösningsbeskrivningar och har erfarenhet av införande- och förflyttningar till köpta tjänster.

Vidare ser vi att du har en god förmåga att beskriva, modellera, visualisera och analysera komplexa strukturer och samband och har tidigare dokumenterad erfarenhet av att leda komplexa arbetsuppgifter med flertalet olika förmågor involverade.

Vi ser fram emot din ansökan !

Vi har riktigt bra förmåner

 • Vårdförsäkringar och Hälsoförsäkring

 • Vår företagskultur styrs av engagemang

 • Balans i livet och ett bra friskvårdserbjudande

 • Fantastiska kollegor

 • Bidrar till att göra skillnad

 • Förmånligt Personallån

Om företaget

Vi är tillräckligt små för att du kan göra skillnad men tillräckligt stora för att du kan växa.

Vi är det ledande pensionsbolaget som tar ansvar. Hos oss är engagemang, ansvarstagande och en vilja att utvecklas några av de egenskaper vi värderar högst. Vi tror att samarbete tar oss längre än vad någon enskild person kan göra.

Vi erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att våra kunder ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara friska på vägen dit. Vi erbjuder också bolån och sparande samt förenklar sparandet för våra kunder genom vår rådgivning.

Av våra närmare 2 miljoner kunder är 1,4 miljoner också våra ägare. Det är deras behov och intressen som vi tar tillvara i utvecklingen av Skandia.

Vi sitter inte inne med alla svaren, det är därför vi behöver din hjälp att lösa morgondagens utmaningar. Ditt bidrag kommer att märkas!


TomVåra kunder äger oss. Och vinsten går tillbaka till dem!

TomVi jobbar inte med bonusar.

TomVi har blivit utsedda till årets hållbara aktörer inom hållbara investeringar – något vi är mycket stolta över.

TomVi har cirka 800 miljarder kronor i förvaltat kapital.

TomVår stiftelse Idéer för livet jobbar med att förebygga ohälsa och utanförskap hos unga.

TomVi blev utsedda till årets livbolag 2021, vilket var femte gången sedan 2016.

TomIdag har vi Sveriges största portfölj av onoterade innehav, ett kapital på cirka 106 miljarder kronor.

TomUnder de senaste 15 åren har vi tillsammans med våra kunder minskat kundernas sjuktal med cirka 60 procent.

TomVi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom tjänstepension (2021).

TomSkandikon är ett av Sveriges mest erfarna outsourcingföretag inom pensionsadministration

TomSkandikon är en oberoende tjänsteleverantör i huvudsak inom den svenska tjänstepensionsmarknaden

TomSkandikon erbjuder IT-lösningar baserat på ett egenutvecklat försäkringssystem samt tillhandahåller valcentralstjänster där våra kunder kan göra individuella val för sin tjänstepension via valcentralen.se.

TomSkandikon är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia

TomSkandikon omsätter ca 150 Mkr och är ca 70 medarbetare

Jesper Bengtsson | Kontaktperson

Ansök nu
Skandia

Stockholm
Besök hemsida