Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Lærlinger innen anlegg

  • Søknadsfrist: 28. februar 2023
  • Norge
  • Søknadsfrist: 28. februar 2023
  • Norge

Vil du bli lærling i vår anleggsvirksomhet?

Vår oppdragsmengde øker og vi har behov for flere dyktige lærlinger innenfor anleggsmaskinførerfaget, fjell- og bergverksfaget, vei- og anleggsfaget, anleggsmaskinreparatørfaget og elektrofaget.

Hvordan ser læretiden ut?

Du vil bli en del av et arbeidslag og du vil få en fadder som følger deg opp gjennom læretiden i 2 år. Oppfølgingen sikrer deg variert praksis og innføring i faget i henhold til læreplanen. I tillegg vil du bli fulgt opp av en HR-Sjef og av opplæringskontoret. Opplæringskontoret har i oppgave å se til at opplæringen du får hos oss er i henhold til opplæringsloven. Du vil få en variert hverdag på et eller flere av våre mange prosjekter rundt om i landet.

Arbeidsoppgaver

Opplæring i ditt fag i henhold til fastlagt

Kvalifikasjoner

Fullført og bestått videregående skole VG1 og VG2

Vi vektlegger lite fravær og gode holdninger til arbeidslivet

Egenskaper

Vi søker etter initiativrike og motiverte lærlinger med stor interesse for anleggsvirksomhet

Du bør være ansvarsbevisst og like å samarbeide med andre

Vi kan tilby

Fagopplæring av høy standard og spennende prosjekter i læretiden

Høy kompetanse innennfor ditt fag

Lønn i henhold til tariffavtale.

Arbeidssted vil være på våre anleggsprosjekter i hele landet

Kontakt:

HR-Sjef, Samferdsel og Energi, Monica Simmons, tlf: 982 95 256

Ressursleder - Tunnel, Tore Lønne, tlf: 930 11 200

Rune Fredriksen, Senior Rådgiver - Masseflytting, tlf: 908 51 212

Prosjektsjef - Maskin, Geir-Olav Berg, tlf: 908 51 203

Prosjektsjef, Elektro, Audun Kvalnes, tlf: 922 51 095

NB! Vi ber om du legger ved alle sertifikater, beviser samt karakterutskrifter.

Søknadsfrist: 28.02.2023

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

  • Aksjeprogram for ansatte

  • Ambisiøse program for videreutdanning

  • Internasjonale muligheter

  • Gode rabatttavtaler

  • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

  • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Monica Simmons | Kontaktperson

Søk her
Skanska Norge

Norge
Besøk nettside