Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Skanska Anlegg søker erfarne prosjektledere og prosjekteringsledere

 • Søknadsfrist: Snarest
 • Norge
 • Søknadsfrist: Snarest
 • Norge

Vi i Skanska vil mer. Vil du?

Er du en erfaren prosjektleder eller prosjekteringsleder? Kan du tenke deg å være med på å bygge de største, mest komplekse anleggsprosjektene i Norge? Da vil vi gjerne høre fra deg!
Klikk på «Søk her», legg inn kontaktopplysningene dine og svar på noen enkle spørsmål, så hører du fra oss.


Skanska er Norges ledende anleggsentreprenør. Vi gjennomfører de største, mest komplekse infrastruktur-, industri- og vannkraftprosjektene. Vi har høye ambisjoner og trenger flere dyktige medarbeidere med på laget. Hos oss får du muligheten til å gjennomføre prosjekter som har stor betydning for samfunnet. Vi vil mer. Vil du?

For å være godt rustet til å møte morgendagens spennende prosjekter og krevende utfordringer trenger vi de flinkeste, mest engasjerte folkene. Vi søker etter erfarne prosjektledere og prosjekteringsledere som ønsker nye utfordringer. Hos oss får du en sentral rolle i ett av våre prosjektteam, hvor du kan bruke erfaringen og kompetansen din til å løse komplekse utfordringer.

I Skanska Anlegg har vi et godt arbeidsmiljø, et sterkt fagmiljø og gode kollegaer som jobber tett sammen med å løse komplekse utfordringer. Hos oss får du muligheten til å være med på å påvirke arbeidshverdagen din og du er en del av et team som har et stort engasjement for det vi bygger.

Vi søker helst etter folk med følgende kvalifikasjoner:

 • Teknisk fagskole, relevant bachelor- eller mastergrad. Erfaring kan kompensere for mangel på formell utdanning.
 • Minimum 5 års relevant erfaring fra byggebransjen.
 • God prosjektøkonomisk forståelse og erfaring fra kontraktsforhandlinger

Skanskas anleggsprosjekter strekker seg over hele landet, fra Agder i sør til Finnmark i nord. Vi har også flere heleide datterselskap som gjennomfører prosjekter på egenhånd, men også sammen med andre deler av Skanska-familien.

Vassbakk & Stol er et spesialfirma for masseforflytting, grave og sprengningsarbeider. Hovedkontoret deres ligger i Kopervik på Karmøy, men de har virksomhet over hele Norge.

Marthinsen & Duvholt er en anleggsentreprenør som er spesialisert innen vei, vann og avløp. De realiserer både små og store prosjekter over hele Østlandet, både sammen med Skanska og på egen kjøl.

Entreprenørservice er spesialister på fundamentering, geoteknikk, boring og betongteknologi. Deres spisskompetanse og lange erfaring, gjør dem til en viktig bidragsyter i mange av Skanskas prosjekter.

Skanska har en visjon om å bygge for et bedre samfunn, og vi har satt oss et mål om å være et foregangsselskap innen bærekraft og innovasjon. Det er gjennom prosjektene våre at vi realiserer visjonen og når målene våre.

Kan du tenke deg å bli en del av anleggssatsningen vår? Da vil vi gjerne høre fra deg!
Du melder din interesse til oss ved å legge igjen kontaktopplysninger og svare på noen enkle spørsmål, så hører du fra oss.

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar virksomhet innen både anlegg, bygg og eiendomsutvikling, i tillegg til at vi har en rekke spesialistselskaper. Sammen utvikler og bygger vi komplekse og viktige prosjekter over hele Norge.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Julie Høiby | Kontaktperson

Søk her
Skanska

Norge
Besøk nettside