Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Avdelingsleder Klima | Position Green

 • Søknadsfrist: 5. februar 2023
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 5. februar 2023
 • Oslo

Om klimaavdelingen i Position Green
Klimaavdelingen i Position Green er et kompetansesenter for hele selskapet. Avdelingen bistår store og krevende kunder med klimastrategier, identifisering av klimarisiko og forbedringsprosjekter for å redusere utslipp. Avdelingen har også flere prosjekter innen sirkulærøkonomi, spesielt innen livsløpsanalyser. Avdelingen er i vekst og vi ser derfor etter en leder som kan utvikle denne avdelingen ytterligere både personalmessig og i markedet.

Om rollen
Position Green ser etter en strategisk leder med god klima- og miljøkompetanse. Du bør kjenne til og beherske kjente rammeverk som CDP, TCFD, SBTi og GHG Protokollen. Personen skal ha personalansvar for de ansatte i avdelingen, så noe ledererfaring er et kriterium. Du skal lede et motivert team av svært kompetente kolleger, og utvikle avdelingens tjenestespekter innenfor fagområdet klima og sirkulærøkonomi. Vi ser etter deg som har god fagkompetanse på klimaarbeid i næringslivet, som evner å utvikle og levere prosjekter til krevende kunder, og som kan adressere ledergrupper og styrer på en konstruktiv måte. For å lykkes i denne rollen må du være en erfaren prosjektleder og ha evne til å motivere prosjektteamet til å levere gode resultater.

Ansvarsområder/oppgaver

 • Lede klimaavdelingen i Oslo, samt koordinering opp mot andre fagteam på Oslo-kontoret og klimaprosjekter på tvers av landegrenser.
 • Evne til å lede prosjekter, motivere prosjektteam og kvalitetssikre avdelingens arbeid.
 • Evne til å utvikle attraktive tjenester og leveranser i et faglig komplekst område
 • Overvåke regulatoriske krav fra norske myndigheter og EU og rådgi om effekten av disse ovenfor norske virksomheter
 • Gjennom faglig tyngde og strategisk forståelse, evne å få gjennomslag internt og eksternt, inkludert i kundenes ledergrupper og styrer

Suksessfaktorer i rollen

 • Evne til å lede og utvikle klimateamet i Position Green
 • Være en faglig sparringspartner for de andre avdelingene i Position Green
 • Trygg og konstruktiv i møter med kunder
 • Strukturert «konsulent», som ser muligheter i et marked i stadige endring
 • Motiveres av å organisere og levere gode prosjekter i samarbeid med dine kollegaer
 • Motiveres av å bygge egen portefølje av kunder
 • Gjennom faglig tyngde og strategisk forståelse, evne å få gjennomslag internt og eksternt

Jobb med skikkelig flinke folk

Fredrik Torp
Daglig leder og Partner
Amalie Worm Andersen
Senior Associate
Isabell
Partner

Kompetanse

 • Relevant høyere utdanning på masternivå, med gode akademiske resultater
 • Minimum 7 års erfaring med arbeid innenfor klima, enten som rådgiver, eller i en større virksomhet.
 • Kjenne til og beherske kjente rammeverk som CDP, TCFD, SBTi og GHG Protokollen.
 • Erfaring med å lede team
 • Relevant erfaring, gjerne fra industri, energi, fornybar/ikke fornybar, transport, infrastruktur, hav/landbruk er en stor fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gjennomslagskraft. Evne til å utfordre på en positiv og konstruktiv måte hos kunder så vel som i egen organisasjon.
 • Løsningsorientert og motiverende. Motiverer og inspirerer andre til handling.
 • Analytisk og strukturert. Sette tydelige mål og følge opp med gjennomføringskraft. Sterke analytiske evner. Evne å konseptualisere, så vel som å operasjonalisere.

Om selskapet

Etter fusjonen av SaaS-selskapet Position Green og ESG-rådgivningsfirmaene The Governance Group, Velocity og KlinkebyEnge fremstår Position Green som Nordens ledende rådgivningsselskap innen bærekraft. Deres ESG-tilbud kombinerer datadrevet programvare med spesialiserte rådgivningstjenester, e-læring og assurance.

Position Green har +400 kunder over hele verden, og hjelper disse med å transformere og akselerere deres arbeid i hele ESG-landskapet.

Selskapet har i dag over 150 ansatte med ekspertise innen strategi, kommunikasjon, programvareutvikling, miljøstudier, ingeniørfag og samfunnsvitenskap. De har kontorer i Oslo, Stockholm, Malmø, London, New York, København og Houston.

Fredrik Torp | Kontaktperson

Søk her
Position Green

Oslo
Besøk nettside