Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Fagansvarlig Timelønn

 • Søknadsfrist: 31. januar 2023
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 31. januar 2023
 • Oslo

Vil du ta en sentral rolle i Skanskas lønnsteam? Vi søker en dyktig fagansvarlig til å ta ansvar for våre løsninger innen timelønn

I rollen som fagansvarlig timelønn har du prosesseierskapet og server organisasjonens behov for effektive og profesjonelle løsninger innen området. Du utvikler og ivaretar prosessene knyttet til timelønn og har ansvaret for grensesnittet mot timefangstsystemene. Dette innebærer blant annet å bidra til at oppsettet av disse gjøres på en slik måte at importen til lønnssystemet blir riktig.

Som fagansvarlig timelønn deltar du i Skanskas nettverk for timeføring. Du har ansvaret for at lønnssystemet til enhver tid er oppdatert for å reflektere de gjeldene tariffer innfor området og at det finnes effektive prosesser for oppdatering av disse. Du jobber operativt i hele lønnsprosessen og særlig knyttet opp mot avlønning av Skanskas timelønnede ansatte.

Som prosesseier i Skanska sikrer du at kontinuerlige forbedringer og innovasjon skjer i overensstemmelse med overordnet strategisk retning og i samarbeid med kollegaer, kunder og ledelse. Til rollen som prosesseier vil du også:

 • Sette resultatmål og KPI’er til prosessene i samarbeid med ledelsen. Sikrer at det til enhver tid er en tydelig ansvarsfordeling og planer for, hvordan/når prosessen skal gjennomføres
 • Planlegge og tilrettelegge opplæring og trening på overordnet nivå for å sikre gjennomføring av prosessen
 • Utvikle og utfordre løpende rammeverket for internkontroll for prosessen, for å sikre relevante kontroller som reduserer mulighet for svindel og sikrer høy kvalitet
 • Jobbe kontinuerlig for å gjøre prosesser/rutiner/systemer enklere – for kundene og Skanska

Vi ser etter deg som mestrer å kombinere fagansvar, prosessutvikling og operativt arbeid. Du har både teknisk kompetanse, fagkunnskap og operativ erfaring med arbeidsprosessene i feltet, og du motiveres av å bidra i utviklings- og forbedringsarbeid i samarbeid med andre.

Vi tilbyr

 • Spennende fagansvar og prossesseierskap i en utviklingsorientert avdeling
 • Faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for medeierskap i vårt aksjeprogram

Egenskaper

Vi ser etter en initiativtaker med høy egendrive og en teamorientert arbeidsstil, som trives med operativt arbeid og faglig veiledning. Du har en kundeorientert tilnærming til arbeidet og er opptatt av kvalitet og god service. Vi ser gjerne at du har erfaring med endringsprosjekter og interesse for optimalisering av prosesser, systemforbedringer og digitalisering. For å lykkes i rollen må du evne å jobbe systematisk, analytisk og grundig, samt kunne kommunisere effektivt og samarbeider godt med andre.

Kvalifikasjoner

 • Minimum bachelor innen økonomi, regnskap eller tilsvarende
 • Tre års arbeidserfaring med tilsvarende oppgaver
 • Erfaring med systemarbeid og digitalisering i lønnsfunksjonen
 • Erfaring med Unit4 (Agresso) er en fordel med ingen betingelse

Arbeidssted vil være ved Skanskas moderne hovedkontor sentralt i Oslo.

Kontakt:

Ønsker du mer informasjon og en uformell prat om stillingen er du velkommen til å kontakte vår rekrutteringspartner The Assessment Company ved Oskar Øby på telefon 908 90 268, eller Gro-Anett Haugen på telefon 974 08 693. Vi gjør fortløpende vurderinger av søknader, med siste frist 8. januar.

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.

Vi i Skanska har satt oss ambisiøse mål for årene som kommer og ønsker å være et foregangsselskap i norsk næringsliv. Daglig arbeider om lag 3800 engasjerte medarbeidere med å utvikle og gjennomføre samfunnsnyttige og bærekraftige prosjekter innen bygg og anlegg – alltid i tett dialog med kunden og med menneskene i fokus. Vår avdeling Skanska Shared Service er en del av vårt indre apparat som støtter opp under våre ansatte og produksjonen på en smidig måte med kvalitet, tempo og tilgjengelighet. Her ligger den sentrale lønnsfunksjonen som ivaretas av et eget lønnsteam. Lønnsteamet skal serve hele Skanska med kundeorienterte og effektive lønnstjenester. Enheten går en spennende tid i møte med stort endringsfokus for å fremtidsrette lønnsområdet både hva gjelder system, digitalisering, prosesser, kultur og kompetanse.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Oskar Øby | Kontaktperson

Søk her
Skanska

Oslo
Besøk nettside