Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Chief Cloud Platform Engineer (Sthlm, gbg, Malmö)

 • Urval sker löpande
 • Urval sker löpande

Din roll
I rollen som Chief cloud Platform engineer så är du ansvarig för det tekniska beslutsfattandet gällande stora molnbaserade transformationsprojekt. Du vägleder flera scrum-team i leveransen av unika lösningar i allt som våra hyperscales partners har att erbjuda.

Du kommer, tillsammans med vårt affärsutvecklingsteam, arbeta med att skapa molnbaserade plattformar och SRE-lösningar som erbjudande till våra kunder. Du är en del av det strategiska arbetet tillsammans med många olika roller så som enterprisearkitekter och andra kollegor inom hela Capgemini för att tillsammans snabbt kunna levera värdeerbjudande.

Som en sann agil coach kommer du att leda dina team och samarbeta med andra för att hitta det bästa sättet att göra framsteg i våra leveranser.

Du är kanske inte är experten på att koda, men du kan identifiera problem och stötta och guida ditt team i problemlösning.

Du är en stöttepelare som ständigt arbetar med att uppmuntra och utveckla våra ingenjörer genom möjligheten att ständigt få arbeta med den senaste och bästa teknologin som finns på marknaden.

Vem du är

 • Relevant och bred praktisk erfarenhet av molnlösningar, infrastruktur samt drift som utnyttjas av mjukvaruingenjörer, dataingenjörer och datavetare.
 • En djup kunskap om molnbaserade verktyg, språk och metoder samt erfarenhet av att leverera flera storskaliga molnbaserade lösningar.
 • Erfarenhet av agila arbetssätt och bevisad expertis i att hantera storskaliga program.
 • Expertis i att tillhandahålla design och konsultation som täcker våra hyperscalers infrastruktur, tillgänglighet, säkerhet, skalbarhet, driftbarhet och utbyggbarhet att göra.
 • Certifieringar i antingen AWS, Azure eller GCP.
 • Erfarenhet inom exempelvis Terraform, Ansible, Python och agila arbetssätt.
 • En djup förståelse för cloud governance, fakturering och optimalisering samt target operating models.
 • En vilja och intresse för att bidra med dina idéer och åsikter om de senaste branschtrenderna.
 • Viktigast av allt är att du har en passion för att lära dig om ny teknik och för att dela dina kunskaper och färdigheter med dina kollegor tekniska samhället.
 • Goda kunskaper i både svenska och engelska

Vilka vi är

Cloud and edge är en förlängning av Cloud and Infrastructure Services Business unit (CIS) som har fokus på konsultdelen och projekt hos våra kunder.

Samtidigt som vi är ett globalt konsultbolag, så utgörs vi också av stöttande, sammansvetsande communities, där allas största fokus ligger på att skapa de absolut bästa lösningarna för våra kunder, och samtidigt ha en stort fokus på att skapa en bra arbetsmiljö.

Platform Engineering (PE) är ett nischat team med en blanding av teknokrater, inklusive erfarna lösningsarkitekter och arkitekter som alltid ger sitt allra bästa. Teamet ansvarar för att skapa innovativa multi-molnlösningar från grunden med våra hyperscalers som AWS, Azure och GCP. Vi är experter på att bygga DevSecOps, Containerisation, Kubernetes, Serverless, PaaS, monitoring and observability- lösningar genom att utnyttja CI/CD best practices.

Vår långa erfarenhet av olika teknologier och vår förmåga att lösa unika utmaningar för våra kunder är det som verkligen får oss att sticka ut och skiljer oss åt från mängden.

Några av våra medarbetare

Armela
Senior Software Engineer
"Man kan välja sin egen väg och jag tycker att möjligheterna har varit oändliga!"
Petter
Projektledare AI & Machine Learning
"Capgemini gav mig tidigt utrymme, support och förtroende att utvecklas brett och snabbt inom mitt område."
Martin
Lead Developer
"Capgemini möjliggör en flexibel, utmanande och tillväxtgivande karriär, där endast du själv kan sätta gränser på hur långt du kan nå!"
Rajani
Test Lead
"Det är fantastiskt att se hur Capgemini anpassat sig till rådande situation snabbt. Mitt nuvarande projekt handlar om att implementera, anpassa och testa inköpssystem Ivalua för en av våra kunder."
Ehsan
DevOps Engineer
"Jag arbetar med DevOps-teknik för automatiseringen av applikationsleverans i en hybrid molnmiljö med fokus på GCP."
Ria
Front end-utvecklare
"Ofta har vi ett helhetsansvar och är delaktiga i hela livscykeln, det finns en stolthet i det vi bygger."
Petter
Project Manager AI & Machine Learning
"Capgemini gave me the support, trust, and time needed for me to quickly develop in my field."
Martin
Lead Developer
"Capgemini provides a flexible and challenging career that enables me to grow, you decide how far you want to go – the sky is the limit!"
Rajani
Test Lead
"It’s amazing to see how quickly Capgemini has adjusted to the new normal. In my current project, we implement, adjust and test a purchasing system in Value for one of our clients."
Ehsan
DevOps Engineer
"I work with DevOps techniques to automize an application delivery in a hybrid cloud environment with a focus on GCP."
Armela
Senior Software Engineer
"You can choose your own path at Capgemini, and the options are endless!"
Ria
Front end-developer
"We often have overall responsibility and are involved in the entire life cycle of the product we develop, and there is pride in what we create."
Marina
Data Engineer
"We have good managers. They always look out for the consultants’ best and strive to ensure we are happy"
Karin
Business Analyst/ MDM Expert
"At Capgemini there’s considerable opportunity and flexibility for developing and testing the waters, so you can be sure of finding your own path to a great career"
Maja
Business Analyst/Project Manager
"In my work, no two days are similar. All I know is that I’ll encounter problems and spend time dealing with challenges, but there are always colleagues I can ask if I get stuck"
Martin
Project Manager
"Throughout my years here I’ve been given the trust and space to test different roles, everything from ETL developer to solution architect and project manager"

Vi har riktigt bra förmåner

 • Parental benefits

 • Extensive occupational health care and insurance

 • Arts and sports club

 • Fun and inspirational events

 • Flexible work time policies

 • Wellness benefits

 • Bonus program

 • Generous pensions via Max Mathisen

 • Flexibla arbetsförhållanden

 • Bonusprogram

 • Föräldraförmån

 • Företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring

 • Konst- och sportklubbar

 • Roliga och inspirerande personalevent

 • Friskvård, massagebidrag och terminalglasögon

 • Generös tjänstepension via Max Mathisen

 • Talented, multidisciplinary team to grow with

 • Regular knowledge sharing sessions

 • Macs and iPhones

 • Flexible work time policies

 • Inspiring network of experts in design

 • Exciting assignments in different industries

 • Extensive health care/health insurance

 • Cool offices in central locations

 • Multiple other great benefits

 • Macs/PCs and iPhones

 • Inspiring global network of experts

 • Regular knowledge sharing and social happenings

 • Benify - benefit & reward portal

 • Employee Ownership Plan

 • Certification Bonus

 • FLEX pension

 • Collective Agreement

 • Parental Benefits

 • Health Care Allowance

 • Private Medical Insurance

 • Extensive possibilities for development

Om företaget

 • Internationella karriärmöjligheter och fantastiska kompetensnätverk. Med över 2800 kollegor bara i Sverige är du omringad av ett brett och tech-intensivt community, samtidigt som alla medarbetare erbjuds Coursera och sammanlagt över 250 000 (!) kurser och certifieringar.

 • En stor bredd av innovativa projekt hos välkända uppdragsgivare, världsledande partners och tryggheten i att vara anställd i en mångårig och framgångsrik organisation

 • Att bli del av en öppen kultur där Diversity är en av våra viktigaste ledstjärnor. Vi engagerar oss löpande i initiativ för att gynna mångfald och kvinnor inom tech; vi driver HBTQ-nätverk och satsar på inkludering i alla våra intitiativ och personalaktiviteter – ifrån sportklubb till konstförening. Läs mer om Capgemini som arbetsgivare HÄR.

 • Vi är anslutna till kollektivavtal och erbjuder självklart en konkurrensmässig månadslön, avtalspension, ett brett försäkringsskydd och många förmåner.

I enkätundersökningar lyfter våra medarbetare särskilt fram:

 • En vänlig kultur med stor egen handlingsfrihet
 • Stöttande chefer och ett öppet samtalsklimat
 • Goda värderingar och ett stort fokus på mångfald
 • En hållbar arbetsbelastning med fin balans mellan arbete och fritid

Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi drivs av övertygelsen att affärsvärdet av teknologi genereras av och genom människor. Capgemini är multikulturellt med nära 325 000 medarbetare i mer än 50 länder. Med 55 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för våra uppdragsgivare att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster; från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi adresserar hela spektrat av våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. 2021 omsatte koncernen 18 miljarder euro. Get the future you want.

Följ oss på Instagram för en inblick i hur det är att jobba hos oss: capgeminise.


Reasons to work for usIf you are looking for a reason. Here is one. We genuinely believe you can be the next big thing at Capgemini. Need more reasons? Here is a bunch:

Reason #273We work actively to be the #1 workplace within Data, AI & Analytics

Reason #98A community of 300 data enthusiasts - who share their expertise and know-how

Reason #21Be a part of leading the Nordic market within Data, AI and Analytics

Reason #54Partner with market leading technical platforms & tools such as Microsoft, Google, AWS, Snowflake, Databricks

Reason #388Work with innovative projects with well-known brands both locally in Sweden and globally

Reason #879Be part of an inclusive corporate culture where diversity is our most important guiding principle

Helene Yde | Kontaktperson

Ansök nu