{$ msg.text $}

Production Planner

  • Søknadsfrist: Snarest

Vi er nå på jakt etter en Production Planner. Vi søker deg som har bakgrunn fra elkraft prosjekter og med erfaring fra MS Project.

• Ansvar for utarbeidelse og oppdatering av drifts og produksjonsplaner

• Følge opp status på gjennomføring av driftsplan og eventuelt iverksette korrigerende tiltak etter avtale

• Basert på innhentet informasjon og intern samhandling planlegge og prioritere alle tiltak som skal gjennomføres

• Følge opp tekniske utfordringer og driftsplanmessige avvik, herunder utforme, anbefale og implementere avvikskorrigerende tiltak

• Andre oppgaver kan komme i tillegg

Kompetanse

• Erfaren bruker av MS Project

• Erfaring med planleggingsverktøy

• Erfaring fra ressurs- og produksjonsstyring

• Erfaring EPC prosjekter - gjerne elkraft prosjekter

• God økonomisk forståelse

• Gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig

Aktuelle søkere kontaktes forløpende.

Jobb på et sted du vil trives

  • Fast ansettelse eller prosjektansettelse

  • Opplæring og kompetansebygging

  • Fleksibilitet og konkurransedyktige betingelser

  • Store prosjekter over hele landet

  • Ordnede arbeidsforhold

Om selskapet

Sitepartner leverer kompetent personell til nasjonale og internasjonale energientreprenører og leverandører, byggherrer innen energiutbygging og jernbane, netteiere av kraftnett innen alle spenningsnivåer, samt konsulent- og rådgivende virksomhet.

Vi har omfattende intern spesialistkompetanse og ivaretar våre kunders behov i prosjekter over hele landet. Vår unike oversikt over kunder og tilgang til ressurser innen el.kraft og infrastruktur i alle regioner sikrer mobilitet og fleksibilitet i prosjektutførelsen både for kunder og ansatte. Sitepartner er sertifisert som leverandør hos Achilles, Sellicha og Power & Tech.

Jobb med Sitepartner og få tilgang til de mest spennende og største prosjektene i Norge!

Anders Aanonsen | Kontaktperson

Søk her
Sitepartner AS


Besøk nettside