Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Produktägare

 • Ansök senast: 7 december 2022
 • Linköping
 • Ansök senast: 7 december 2022
 • Linköping

Nu söker vi en produktägare till Bixia!
Vi på elbolaget Bixia leder utvecklingen av en förnybar elmarknad för ett hållbart samhälle tillsammans med våra kunder, producenter, ägare, medarbetare och partners. Nu finns möjligheten att jobba som produktägare på en nybildad affärsenhet hos Bixia.

Dina arbetsuppgifter
Energimarknaden är het just nu, både nya tjänster och produkter ska utvecklas i snabb takt för att möte kundernas behov. Utifrån rätt energi på rätt plats vid rätt tidpunkt är fokus för avdelningen att förädla och vidareutveckla olika produkter och tjänster mot flexibilitetsmarknaden. Det är en ny avdelning under uppbyggnad där rollen som produktägare är en viktig hörnsten.

I rollen som produktägare ansvarar du för att vara länken mellan affärens behov och IT/utveckling där du ansvarar för att svara på vad som ska göras och varför. Förutom att kommunicera behovet så bidrar du även med lösningar, likaså sätter du dig in och skapar förståelse för förändrade krav och utifrån detta skapar en plan framåt. Prioritering sker både mellan nyutveckling samt upprätthållandet av befintliga produkter och tjänster. Du arbetar dagligen i ett tvärfunktionellt team med bland annat verksamhetsarkitekt, lösningsarkitekt, projektledare och utvecklare.

Vem är du?
Som person är du självständig, strukturerad och planerad i ditt sätt att arbeta. Vi tror också att du som söker har förmågan att identifiera behov, ta initiativ och vara lösningsorienterad i utvecklingsfrågor. Du har god samarbetsförmåga och är pedagogisk, eftersom rollen innebär kontakt med olika avdelningar inom koncernen. Du har en förståelse för komplexa sammanhang och en förmåga att se lösningar, vilket kommer väl till användning i denna tjänst.

Erfarenheter du tar med och delar med oss
För att lyckas i rollen har du erfarenhet av produktutveckling och vi ser gärna att du har lett ett utvecklingsteam. Har du dessutom tidigare arbetat i produktbolag som produktägare och/eller inom energibranschen är det meriterande. Du har några års erfarenhet av att leda genom aktiv coachning. Du har också erfarenhet av att koordinera arbete inom olika delar av en organisation. För tjänsten krävs en utbildning inom systemutveckling, IT eller motsvarande. Det är meriterande om du har erfarenhet av agil utveckling samt projekt- och förvaltningsmodeller.

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Alexandra Sundqvist, 013-20 92 01. Facklig information lämnas av Carina Norberg, Unionen, 013-20 92 46, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06. Ansvarig för rekryteringsprocessen är rekryterare Tove Bohlin, 013-30 86 33.

Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar med en löpande urvalsprocess så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt, dock senast den 7 december.

Några av våra medarbetare

Fredrik Karlsson
Social Media Manager
"Det bästa med att arbeta på Bixia är att jag känner att jag är med och driver utvecklingen framåt."
Nickie Bjelm
Rådgivande säljare
"Bixia är en fantastisk arbetsplats, modern, nytänkande och involverande. Dessutom är vi under ständig förändring, något jag verkligen uppskattar!"

Vi har riktigt bra förmåner

 • Arbetstidsförkortning

 • Flextid

 • Balans mellan arbetsliv och fritid

 • Hälsoorganisation som aktivt driver hälsoarbete

 • Pensionstjänsten LifePlan

 • Föräldraledighetstillägg

 • Förmånligt erbjudande av el via Bixia

 • Antal föreningar, allt från friluftsliv till konst

 • Friskvårdsbidrag

Om företaget

Bixia är ett av Sveriges största elbolag. Vi växer ständigt och har idag över 250 000 kunder. Vi arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden. Energibranschen står inför många spännande utmaningar där vårt fokus är att vara en fortsatt stark och långsiktig aktör på den svenska och nordiska elmarknaden.

Vi är en arbetsplats som drivs av individer med öppenhet, en vilja att utvecklas, engagemang och en stark gemenskap. Vi drar oss inte för att kavla upp ärmarna för att föregå med gott exempel och inspirera andra - tillsammans ger vi en kraft som förändrar världen i rätt riktning.


TOM

… arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el.

… är certifierade som ett Schysst elhandelsbolag, vilket innebär att vi som elhandlare uppfyller 17 kundlöften för att våra kunder ska känna sig helt trygga och det ska vara tydligt vad man köper. Dessa löften gäller allt från tydlig och riktig prisinformation till att vi tar särskild hänsyn till utsatta kunder i våra säljprocesser.

... har en miljöfond där alla kunder är med och bidrar. Syftet med Miljöfonden är att stötta projekt som antingen leder till att vi får mer närproducerad el från förnybara källor eller som minskar samhällets elanvändning. Hittills har vi delat ut ca 1 miljon kronor per år till flera hundra projekt.

… levererar 100 procent förnybar el till alla privatkunder.

… ägs av flera regionala bolag vilket ger oss en stark lokal förankring.

… är en direktaktör på den nordiska elbörsen, Nord Pool, vilket ger oss försprång och ständig koll på elmarknaden.

... mäter kontinuerligt våra medarbetares upplevda hälsa - både fysisk och psykosocial för att i tidigt skede upptäcka eventuell ohälsa.

... arbetar aktivt med en feedback-kultur. Det innebär att cheferna har kontinuerliga coachingsamtal med sina medarbetare och att medarbetarna även får möjlighet att genom en enkät bedöma sin chef.

... strävar mot att alla medarbetare ska känna sig engagerade, att man ska trivas och må bra och leva som vi lär - i syfte att ha hållbara medarbetare.

... har ett eget hållbarhetsteam som aktivt arbetar med Bixias hållbarhetsfrågor utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

... har tillsammans med ett av sina ägarbolag en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering.

Alexandra Sundqvist | Kontaktperson

Ansök nu
Bixia

Linköping
Besök hemsida