Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Transportplanlegger

 • Søknadsfrist: 12. desember 2022
 • Tananger
 • Søknadsfrist: 12. desember 2022
 • Tananger

Vi søker nå Transportplanlegger til vårt kontor i Risavika

Blant våre nordiske kunder finnes energikrevende industriforetak, større passasjer- og fraktskip samt tunge kjøretøy. For å frakte og levere den flytende gassen opererer selskapet i dag mer enn 60 tankbiler, og 5 skip. For å frakte Biogass til våre kunder opererer vi mer enn 250 containere.

I tråd med vår strategi om forretningsvekst og lønnsomt salg gjennom konkurransedyktig ren energi/ kundeløsninger, har vi behov for å styrke vår operasjonelle virksomhet ved kontoret i Risavika.

Som Transportplanlegger i Gasum er du ansvarlig for operativ håndtering av våre skip/ tankbil leveranser til våre anlegg/kunder.

Arbeidsoppgavene er blant annet planlegging, overvåking og utførelse av leveransene slik at disse gjøres i rett tid og i henhold til gjeldende regler, forskrifter og i samsvar med selskapets strategi.

Transportplanlegger er også ansvarlig for den operative kontakten / oppfølgingen med leverandørene.

Via våre logistikk systemer overvåker du kundens tank nivåer. Du lager plan og utarbeider prognoser for leveranser. Det stilles høye krav til HMSK og det inngår i stillingen at alle leveranser/avtaler blir fulgt. Du påser at vi leverer i henhold til kontrakter og krav samt regler og forskrifter. Vi har gode driftssystemer og all relevant informasjon skal rapporteres til Gasum's planleggingssystem for å sikre best mulig fremtidig scenario for planlegging.

Bakgrunn:

 • Bachelor i logistikk, arbeidserfaring kan kompensere for mangel på formell utdanning.

 • Må kunne kommunisere svært godt på norsk og engelsk, skriftlig / muntlig

Vi ser etter deg som er ansvarlig, fleksibel og en god lagspiller.

Vi kan tilby:

 • En spennende og trygg arbeidsplass i flotte, moderne lokaler i Risavika.
 • Inspirerende tverrfaglig miljø
 • Kvalifiserte og engasjerte medarbeidere som er opptatt av trivsel og godt samhold
 • Gode sykkel og garderobe fasiliteter
 • Egen parkering for ansatte med mulighet for lading av Elbil
 • Kantineordning

Ønsker du å bidra til ytterligere vekst for Gasum? Da er kanskje du vår nye Transportplanlegger!

Jobb på et sted du vil trives

 • Over 330 amazing colleagues

 • Positive and encouraging work community

 • Leadership principles support our work

 • Development and learning opportunities

 • And inspiring and modern workplace

 • Meaningful work for the cleaner tomorrow

 • Lærings- og utviklingsmuligheter

 • Lederskapsprinsipper støtter arbeidet vårt

 • Positivt og oppmuntrende arbeidsfellesskap

 • Mer enn 330 gode kolleger

 • En inspirerende og moderne arbeidsplass

 • Meningsfullt arbeid for en renere morgendag

Om selskapet

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gass- og energimarkedet. Målet vårt er renere energi. Vi tilbyr eksperttjenester på energimarkedet for både industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Vi bidrar til å redusere karbonutslippene hos våre egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med samarbeidspartnerne våre jobber vi for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen.

Gasum gruppen har ca. 380 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Gasum ble etablert i 1994 og eies av den finske staten.


Gasum som arbeidsgiver-

-Hos Gasum har vi oppsummert verdiene våre i én setning: «Målrettet og ansvarlig går vi mot nye muligheter». Som et raskt voksende energiselskap jobber vi for å svare på dagens utfordringer og ta del i prosessen mot et karbonnøytralt samfunn.

-Du vil passe godt inn i teamet hos Gasum hvis du:

-Du er interessert i miljø og renere energi. Det å ta ansvar og bærekraft er viktige verdier for deg.

-Dine verdier møter våre verdier: Målrettet og ansvarlig går vi mot nye muligheter.

-Du alltid sørger for sikkerhet i arbeidet.

-Du er åpen for nye ting.

-Du er selvgående.

-Du ønsker å utvikle din egen kompetanse for å bidra til selskapets visjon.

Gasum as an employer-

-At Gasum we have summed up our values in a single proposition: “Purposefully and responsibly moving towards new opportunities.” As a rapidly developing energy company we are determined to respond to today’s challenges and take part in the creation of a carbon-neutral society.

-You will be a good match to our team at Gasum if:

-You are interested in environment and cleaner energy. Responsibility and sustainability are a important value to you.

-Your values meet our values: Purposefully and responsibly moving towards new opportunities.

-You take always care of safety while working.

-You are open to changes.

-You are self-driven.

-You want to develop your own competence to contribute to the company’s vision.

Kenneth Olsen | Kontaktperson

Søk her
Gasum

Tananger
Besøk nettside