Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Rådgiver klima og ressurser

 • Søknadsfrist: 11. desember 2022
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 11. desember 2022
 • Oslo

Rådgiver klima og ressurser

Miljø, klima og bærekraft er blitt en premissgiver for Skanskas prosjekter. For å utvikle oss og møte denne etterspørselen trenger vi flere rådgivere som vil mer, og kan hjelpe oss med å flytte grensene for hva vi kan få til. Har du engasjementet, motivasjonen og formalkompetanse knyttet miljø, klimagassutslipp og LCA vil vi gjerne høre fra deg!

Skanska Teknikk er Skanskas interne prosjekterings- og rådgiverenhet. Enheten består av flere avdelinger og dekker fagområdene energi, miljø og klima, byggeteknikk og bygningsfysikk, konstruksjonsteknikk, geoteknikk, betongteknologi, tekniske fag, BIM og VDC.

Avdeling Miljø og klima består av 14 ansatte som jobber på flere av Skanskas mest spennende og ambisiøse prosjekter. Avdelingen er helt i front innen utvikling av bærekraftige, grønne løsninger – som også skal være robuste for dagens og morgendagens klima. Vi er fremoverlente, og jobber hele tiden for å realisere pilotprosjekter på miljø med gode helhetsløsninger som kan stimulere og motivere for stadig mer grønn utvikling og innovasjon i bransjen

Les mer om hvordan vi jobber i Skanska Teknikk her.

Ansvar/arbeidsoppgaver:

 • Klimagassbudsjett og -regnskap og livssyklusanalyser
 • Rådgivning inn mot Skanskas prosjekter
  • Materialvurderinger- og materialoptimalisering
  • Vurdere løsninger ved bruk av LCC-metodikk
  • Sirkulærøkonomi/ ombruksvurderinger
 • Utarbeide og følge opp miljøoppfølgingsplaner for prosjekter
 • Bidra til å gjøre klimatiltak og -utfordring forståelig for resten av selskapet og sikre at Skanska som både entreprenør og eiendomsutvikler når sine klimamål

Vi kan tilby:

 • Trivelige og engasjerte kollegaer som er opptatt av å dele sin kunnskap
 • Store muligheter for personlig utvikling
 • Unik mulighet for tett kontakt med byggeplassene våre
 • Stor mulighet til å påvirke både ambisjonene i våre egenutviklede prosjekter, og de praktiske løsningene i byggeprosjektene
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Kompetanse

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse fra universitet eller høyskole, masternivå. En kombinasjon av byggeteknikk/ -prosess og klima/miljø er ideelt.
 • Erfaring med LCA/klimaberegninger iht. NS3720 enten fra utdanning eller arbeidserfaring
 • Kjennskap til- eller erfaring med andre miljøfag (ytre miljø, energibruk i bygg, BREEAM el.a) er en fordel, men ikke et krav

Egenskaper:

 • Oppriktig miljøengasjement
 • Engasjerende, og ønske om å utvikle både deg selv, teamet og Skanska Norge videre
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig
 • Evne til å sette seg inn i andres fagområder og se «det store bildet»

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Tuva Rønnes | Kontaktperson

Søk her
Skanska Norge

Oslo
Besøk nettside