Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})
Examensarbete- Returhantering
Ansök nu

Bransch

Elektronik

Kategori

Logistik & Transport

Erfarenhet

Inget krav

Ansök senast: 31 januari 2023

Placering: Habo

Besök hemsida

Kontaktperson
Tony Lennartsson

Arbetsuppgifter

Bakgrund: Vi har idag ett system för Returhantering som en service för våra säljbolag och kunder. Det är en process som sker i många olika delar av organisationen, med många olika delar involverade. Det är svårt att hantera vad vi skall göra med returnerade produkter. Vi har också en ökad andel produkter som är kundspecifika och som inte kan användas till andra kunder, produkter är konfigurerade för de olika kunderna.

Förslag på examensarbete:
Den process och de regelverk som finns för denna hantering är i behov av en ”modernare” process för att passa in i de nya förutsättningarna.
Skapa och se över processen för vår Returhantering. Varför, orsaker, antal, vilka säljbolag, vilka produkter vad gör vi med produkterna, hur blir det med produkter som går via konfiguratorn (blir nu kodade utifrån tidigare regelverk vilket berättigar till ersättning för säljbolag men kan vara samma som en kodning som inte berättigar till kredit), hela den ekonomiska delen av det hela vs kundnyttan, fabrikens del mot säljbolag vs säljbolagens del mot kund för returhanteringsekonomiska aspekter, fabrikens kostnader i form av personal och hantering, ombyggnad, lagerläggning, butiksförsäljning, auktioner av gamla produkter.

Mycket och brett område men ändå begränsat bra för att genomlysa hela processen och flödet, och kunna lägga in både teorier och ekonomiska aspekter av det hela.

Förväntat resultat:
Förslag på processer och metoder för att dels minska uppkomsten av returer, och när det uppstår returer av produkter att det finns en effektiv process av hanteringen samt se vilka dagens kostnader är och vad de skulle kunna vara med nya processer och en annan hantering.

Kvalifikationer

Studerande inom "Logistik och Ledning"

Handledare: Tony Lennartsson, Warehouse Manager
Handledaren kommer förbereda kontakter i verksamheten och ge den support som krävs för att kunna identifiera rutiner och processer och genomföra nödvändiga analyser.

Närvaro på företaget:
Man bör vara plats för att genomföra analyserna och sen kan men jobba på distans för att titta på lösningsalternativ, göra prioriteringar etc. Exakt omfattning på plats på arbetsplatsen diskuteras i samråd med handledaren.

Uppstart för genomförande av examensarbetet:
Vårterminen 2023.

Urval sker löpande och platsen kan komma att tilldelas innan ansökningsperioden är slut.

Om företaget

Om Fagerhult

Fagerhult skapar förstklassiga belysningslösningar som förbättrar människors välbefinnande i professionella och offentliga miljöer. Med hållbarhet och uppkopplade lösningar i centrum fokuserar vi på kontor, skola, hälso- och sjukvård, retail och utomhusapplikationer. Vi eftersträvar ett nära samarbete med kunder och partners på den europeiska marknaden, samt tillhandahåller belysningslösningar globalt – ofta med skräddarsydda lösningar för kunden.

Varumärket Fagerhult omfattar både produktbolaget Fagerhults Belysning AB (baserat i Fagerhult, Sverige) och 13 säljbolag med placering runt om i Europa. Baserat på kunskap om ljusets positiva inverkan på människan utvecklar och producerar vi innovativa belysningslösningar som marknadsförs och säljs via Fagerhults säljbolag. Totalt är vi cirka 1 000 personer, och av dem är nära 38 % kvinnor och 62 % män.

Fagerhult ingår i koncernen Fagerhult Group, ett av Europas ledande belysningsföretag, med 12 olika varumärken och 4 100 anställda i 28 länder runt om i världen.

Läs gärna mer om oss här https://www.fagerhult.com/sv/o...

Ansök nu