Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})
Examensarbete-Process för analysera och minska extra TillverkningsOrder i produktion
Ansök nu

Bransch

Elektronik

Kategori

Logistik & Transport

Erfarenhet

Inget krav

Ansök senast: 31 januari 2023

Placering: Habo

Besök hemsida

Kontaktperson
Björn Spaak

Arbetsuppgifter

Bakgrund Vi har idag störningar i vår produktion, störningar som påverkar både våra leveranser till kund men också vår förmåga att upprätthålla planföljsamhet, dvs att vi uppnår målet för det vi skall uppnå att montera mot daglig plan. En av de störningarna är att vi av flera olika anledningar får avbrott som leder till att vi måste göra extra TillverkningsOrder, TO. Det i sin tur leder till att flera olika delar i vår organisation (montering, verkstadsproduktion, lagledare, förrådsverksamhet, planering, inköp, kundsupport, kunder, utlastning, mfl) måste agera för att hantera de extra TO som krävs för att vi skall kunna fullfölja våra planerade leveranser till kund. Ofta blir det då också att andra planerade TO inte kan följa plan då dessa extra TO måste gå före de tidigare planerade tillverkningsorder i verksamheten. Alla dessa extra moment och all hantering för alla involverade kostar också extra, extrakostnader som påverkar fabrikens totala kostnader.

Förslag på examensarbete:
Examensarbetet inriktning är att se över vår befintliga process, analys och hantering av alla extra TO, komma med förslag på förändringar i processen och också hur vi skulle kunna jobba annorlunda för att minska störningarna. Också se över orsaker för att minska de extra TO som nu orsakar störningarna i produktion, dvs i förebyggande syfte för att undvika att extra TO behövs. Dessutom se över vilka kostnader hanteringen av extra TO orsakar oss i hela vår organisation och hur vi med förebyggande aktiviteter, ny process och annan hantering skulle kunna minska dessa extra kostnader i alla led.

Också att det finns en teoretisk del om processer och flöden, påverkan av störningar i produktion/montering och metoder, ev investeringar, för att undvika störningar samt en ekonomisk del om hur det går att beräkna företagets kostnader för all hantering som påverkas och

Begränsningar: För att avgränsa scoopet för examensarbetet gäller omfattningen för examensarbetet våra olika line montage i monteringen och de störningar som extra TO ger där.

Förväntat resultat:
Förslag på processer och metoder för att dels minska uppkomsten av extra TO, när de uppstår att det finns en effektiv process av hanteringen samt se vilka dagens kostnader är och vad de skulle kunna vara med nya processer och en annan hantering.

Kvalifikationer

Studerande inom "Logistik och Ledning"

Handledare: Björn Spaak, Operation development Manager.
Handledaren kommer förbereda kontakter i verksamheten och ge den support som krävs för att kunna identifiera rutiner och processer och genomföra nödvändiga analyser.

Närvaro på företaget:
Man bör vara plats för att genomföra analyserna och sen kan men jobba på distans för att titta på lösningsalternativ, göra prioriteringar etc. Exakt omfattning på plats på arbetsplatsen diskuteras i samråd med handledaren.

Uppstart för genomförande av examensarbetet:
Vårterminen 2023.

Urval sker löpande och platsen kan komma att tilldelas innan ansökningsperioden är slut.

Om företaget

Om Fagerhult

Fagerhult skapar förstklassiga belysningslösningar som förbättrar människors välbefinnande i professionella och offentliga miljöer. Med hållbarhet och uppkopplade lösningar i centrum fokuserar vi på kontor, skola, hälso- och sjukvård, retail och utomhusapplikationer. Vi eftersträvar ett nära samarbete med kunder och partners på den europeiska marknaden, samt tillhandahåller belysningslösningar globalt – ofta med skräddarsydda lösningar för kunden.

Varumärket Fagerhult omfattar både produktbolaget Fagerhults Belysning AB (baserat i Fagerhult, Sverige) och 13 säljbolag med placering runt om i Europa. Baserat på kunskap om ljusets positiva inverkan på människan utvecklar och producerar vi innovativa belysningslösningar som marknadsförs och säljs via Fagerhults säljbolag. Totalt är vi cirka 1 000 personer, och av dem är nära 38 % kvinnor och 62 % män.

Fagerhult ingår i koncernen Fagerhult Group, ett av Europas ledande belysningsföretag, med 12 olika varumärken och 4 100 anställda i 28 länder runt om i världen.

Läs gärna mer om oss här https://www.fagerhult.com/sv/o...

Ansök nu