Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Teamleder produktspesialister

 • Søknadsfrist: 11. desember 2022
 • Oslo +1 til
 • Søknadsfrist: 11. desember 2022
 • Oslo +1 til

Simployer Norge ser nå etter en dedikert teamleder som liker å jobbe med mennesker, produkt og teknologi - hvor kunden alltid er i fokus.

Som teamleder for våre produktspesialister vil du lede et team med ansvar for produktene Faghjelp og Kurs og konferanse. Du vil være med å videreutvikle og implementere prosesser og rutiner for lokal produkttilpasning og produktforvaltning. Du vil ha en viktig rolle i å bidra til å bygge stolthet og engasjement for våre produkter både internt og eksternt. Være en god rollemodell og bindeledd gjennom å bygge tillit og gode relasjoner i teamet og med andre nøkkelpersoner i Simployer for å skape samhandling og synergier.

Du vil også få et lokalt ansvar for vårt store og viktige produkt Håndbøker (Personal-, Leder og HMS-håndbok). Her vil du få et overordnet ansvar for å sikre at vi når målsetningen for lisensmasse gjennom både nysalg, at kundene opplever nytteverdien av produktet og at de ikke sier opp - i samarbeid med andre avdelinger. Det er derfor viktig å sørge for å opprettholde et salgbart produkt og at våre kunder benytter seg av det fulle potensialet i produktet. Du er opptatt av å følge trender i markedet gjennom konkurrent- og kundeanalyser for å kunne styrke produktets markedsposisjon i Norge.

Stillingen kan enten være lokalisert ved vårt hovedkontor i Sarpsborg eller vårt kontor i Oslo (hvor man må jobbe i Sarpsborg noen dager i uka).

Ansvarsområder:

 • Lede teamet av lokale produktspesialister bestående av fire flinke folk
 • Bidra med å feire seire og lære av feil sammen med teamet og med andre
 • Være en god rollemodell ved å bygge tillit og gode relasjoner i teamet og med andre nøkkelpersoner
 • Skape synergier, samt videreutvikle vår posisjon både internt og eksternt
 • Lokal produktspesialist for Håndbok
 • Planlegge og sikre at markedsaktiviteter gjennomføres for å sikre synlighet, leadsinngang og salg på det norske markedet
 • Samarbeide og følge opp rådgiveravdelingen for å sikre at innholdet i håndbøkene har god kvalitet og er oppdaterte
 • Gjøre markeds- og konkurrentanalyser på håndboks-markedet
 • Planlegge og gjennomføre retention-aktiviteter for Håndbok i Norge
 • Jobbe tett med sentral produktsjef

Jobb med skikkelig flinke folk

Mats Christian Sandvig
Head of Product
"After working in several startups, I wanted to work in a place where the ambitions matched the ability to implement. Simployer has this ability, and it allows us to make things happen."
Alexander Rauan
Senior DevOps
"I was very positively surprised by the focus on web-based solutions and the eagerness for continuous improvement and development of both systems and expertise."
Terje Kjenstad
Director Customer Development
"Working in Simployer has taught me to constantly embrace and adopt new improved ways of doing things, and how important collaboration are for motivation, mastery and achievement."
Cathrine Fjellgaard
Senior Customer Consultant
"The job at Simployer is exciting, fun, and challenging. We develop new products and services we will deliver on, and we will always have satisfied customers."
Mats Christian Sandvig
Head of Product
"Etter å ha jobbet i flere oppstartsbedrifter, ønsket jeg å jobbe på et sted der ambisjonene stemte overens med evnen til å implementere. Simployer har denne evnen, og det lar oss få ting til å skje.‎"
Alexander Rauan
Senior DevOps
"Jeg ble veldig positivt overrasket over fokuset på nettbaserte løsninger og iveren etter kontinuerlig forbedring og utvikling av både systemer og kompetanse."
Terje Kjenstad
Director Customer Development
"Arbeidet i Simployer har lært meg å stadig omfavne og ta i bruk nye forbedrede måter å gjøre ting på, og hvor viktig samarbeid er for motivasjon, mestring og prestasjon."
Cathrine Fjellgaard
Senior Customer Consultant
"Jobben hos Simployer er spennende, morsom og utfordrende. Vi utvikler nye produkter og tjenester vi skal levere på, og vi vil alltid ha fornøyde kunder.‎"

Kompetanse

Vi ser etter deg som har:

 • Relevant høyere utdanning innen markedsføring / Product Management eller lignende
 • Har erfaring fra product management og som ønsker å ta steget videre og påvirke gjennom andre
 • Evne til å omsette analyse og kundeinnsikt til kommersielle muligheter
 • Har interesse og forståelse for mennesker, produkt og teknologi

Som person er du:

 • God til å inspirere, engasjere, utfordrere og videreutvikle teamet ditt
 • Bidra til samhandling på tvers for å bygge tillit og kryssfunksjonelle team
 • Sette retning, koordinere og skape engasjement rundt strategien
 • Har sterk forretningsforståelse og evne til å prioritere og agere
 • Jobber strukturert, er analytisk og opptatt av å ta datadrevne beslutninger
 • Nysgjerrig og lysten til å lære
 • En god kommunikator på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Å jobbe hos oss :

I Simployer er våre medarbeidere den mest verdifulle ressursen, derfor vektlegger vi balanse mellom jobb og fritid høyt; at du har det bra er viktig for oss. Å trives og ha det gøy på jobben er en forutsetning for å sikre det. For oss er fleksibilitet viktig, og det bygger på gjensidige relasjoner av tillit og respekt. Som en medarbeider hos oss vil du jobbe med ambisiøse og dyktige kolleger som løfter hverandre og har det gøy sammen. Hos oss gir vi deg rom til å vokse , både faglig og personlig. Å jobbe i Simployer er inspirerende. Alle i Simployer skal føle seg verdsatt, inkludert og anerkjent; vi er alle unike, men alle har like stor verdi hos oss. Vi ønsker at alle skal føle at de har muligheten til å bidra, og er stolt av å være en Simployee.

En hilsen fra lederen:

Hei, jeg er Camilla og er leder for denne avdelingen. Syns du at dette virker som en spennende stilling og et bra sted å jobbe, men opplever at du ikke sjekker av alle punktene i utlysningen, ta kontakt da vel (telefon 92 04 06 36) – så tar vi en prat!

Jobb på et sted du vil trives

 • Hybrid and flexibke work model

 • Pension and health care

 • HR tech company

 • Modern offices

 • Laughs, develops, and celebrates together

 • Career opportunities

 • ‎Hybrid og fleksibel arbeidsmodell

 • ‎Pensjon og helsetjenester‎

 • ‎HR-teknologiselskap‎

 • ‎Moderne kontorer‎

 • Ler, utvikler og feirer sammen

 • Karrieremuligheter

Om selskapet

Simployer is a “people first” company. We offer a unique combination of high-value and people-centric products, services and expertise. Our simplifying solutions are the preferred choice of more than 15,000 customers and 1,2 million users in Northern Europe. For almost four decades, we have helped our customers unleash the full potential in people, the core asset of any company. Managers who want to lead better – by inspiring, engaging and developing their employees – choose our solutions.

We are on an exciting journey where we will continue to grow our company into new markets in Northern Europe. In Simployer we have a culture where it is possible to grow, and to have a direct impact on the business through empowerment and flat structure. You will work with colleagues who are passionate about their work and we can promise you that we have a lot of fun at work. To succeed in the market, reach our growth goals and continue to fulfil our vision, we need top talent who shares our conviction that people make businesses grow. Are you our next Simployee?


TOMPersonal, competent and innovative Simployer’s values ​​are present in everything we do. We who work here are genuinely interested in what we do and are open and supportive in meeting with both colleagues and customers. We are curious and dare to challenge ourselves and our customers to move forward towards new goals.

TOMPersonlige, kompetente og innovative Simployers verdier er tilstede i hvert ledd i bedriften. Våre medarbeidere har en genuin interesse for at vi gjør, er åpne og støttende i møte med kollegaer og kunder. Vår nysgjerrighet bidrar til at vi utfordrer oss selv og våre kunder, for å nå nye mål.

Camilla Løland | Kontaktperson

Søk her
Simployer

Oslo +1 til
Besøk nettside