Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Kvalitets- och miljösamordnare Hus Stockholm Nord - Stockholm

 • Ansök senast: 9 december 2022
 • Stockholm +1 till
 • Ansök senast: 9 december 2022
 • Stockholm +1 till

Hus Stockholm Nord bygger kommersiella fastigheter, bostäder och offentliga lokaler.

Verksamheten täcker hela Stockholms län med koncentration till Stockholm och dess kranskommuner och består av sex distrikt. Distrikten är uppdelade utifrån våra olika produktsegment och kunder. Det är ett av våra kommersiella distrikt som vi behöver förstärka med en duktig kvalitets- och miljösamordnare.

Vi har en stabil verksamhet med fokus på lönsamhet, tydliga arbetssätt och nära ledarskap. Vi tror nyckeln är att vi tillsammans arbetar vidare med en värderingstyrd och teamorienterad kultur.

Kvalitetssamordningsdelen: Att vara kvalitetssamordnare på distriktet innebär ett nära samarbete med projektledning, beställare och underentreprenörer, att skapa och utveckla en organisation som ständigt arbetar med kvalitetsstyrning för att bibehålla hög kvalitet och effektivisera produktionen.

Syftet med kvalitetsstyrning är att redan från början skapa en bra slutprodukt, som uppfyller lagkrav, beställarens krav samt Skanskas krav. Som kvalitetssamordnare kommer du stötta projekt i att få till rätt förutsättningar för kvalitetsarbetet, säkerställa kvalitetsstyrning och spårbarhet samt ta fram en struktur för hur dokumentation ska sparas.
I arbetet som kvalitetssamordnare ingår:

 • Att göra Skanskas mål, policy, strategier och styrande arbetssätt kända och att säkerställa att de efterlevs i projektet.
 • Sammanställa och följa upp projektets kontrollprogram utifrån lagkrav, beställarkrav och Skanskas krav.
 • Att ta fram rutiner för kvalitetsarbetet i projektet samt följa upp kvalitetsarbetet under projektets gång.
 • Delta i kvalitetsmöten med beställare, KA m.m.

 • Stötta produktionen i granskning och uppföljning av den egna och UEs kvalitetsdokumentation såsom kontrollplan och egenkontroller. Samt med avvikelsehantering samt korrigerande och förebyggande åtgärder.

 • Att sammanställa, prioritera, styra och följa upp gemensamma kvalitetssatsningar.

Kunskapskrav

I delen innehållande kvalitetssäkring har du utbildning/ kunskap inom kvalitetsledningssystem ISO 9001 är en fördel men inget krav.
Samt erfarenhet av kvalitetsrevisionsarbete.

Några av våra medarbetare

Mats Rönnbo
Affärsutvecklingschef
"För att lyckas krävs först och främst viljan att bygga ett bättre samhälle."
Emma Holmgren
Produktionschef
"Vad som är spännande med Skanska är möjligheten att få bygga karriär och testa flera olika roller."
Raghad Jasim
Projektingenjör
"Jag inledde min resa på Skanska genom Skanska ILP, ett perfekt sätt att få utvecklas genom praktik"
David Laming
Mätchef
"Kanske klyschigt, men det bästa med Skanska är mina kollegor och att jag är under ständig utveckling."
Mats Rönnbo
Development Director
"To succeed requires first and foremost the will to build a better society"
Emma Holmgren
Production Manager
"What is exciting about Skanska is the opportunity to build a career and test several different roles."
Raghad Jasim
Project engineer
"I started my journey at Skanska through Skanska ILP, a perfect way to develop through internships"
David Laming
Surveying Manager
"Maybe cliché, but the best thing about Skanska are my colleagues and that I am constantly evolving."

Kvalifikationer

Miljösamordnardelen: Att vara miljösamordnare på distriktet innebär ett nära samarbete med distrikt- och projektledning för att uppfylla lagstiftning, kundkrav, certifieringar och branschnormer, men även för att efterleva Skanskas interna krav och höga mål och ambitioner gällande miljö.

Som miljösamordnare kommer du samordna miljö- och hållbarhetsfrågorna inom distriktet och projekt. Stötta i miljöarbetet från projektering till produktion och ansvara för att miljömålen är tydliga, väl kommunicerade och dokumenterade.

I arbetet som miljösamordnare ingår:

 • Att göra Skanskas mål, policy, strategier och styrande arbetssätt avseende miljö kända och att säkerställa att de efterlevs i projektet.
 • Att ta fram rutiner för miljöarbetet i projektet samt följa upp miljöaktiviteter under projektets gång.

 • Uppföljning av Miljöcertifieringar samt Skanskas egna certifieringar såsom Gröna kartan och grön arbetsplats.

 • Kontroll och redovisning av material.

 • Ta fram och följa upp mål avseende minskade avfallsmängder och ökad cirkularitet

 • Delta i miljöronder

 • Att sammanställa, prioritera, styra och följa upp gemensamma miljösatsningar i distriktet.

 • Kommunicera miljöarbetet internt, hållbarhetsredovisning, hemsida m.m.

Kunskapskrav Som milnösamornande hos oss ser vi en stor fördel om du har utbildning/ kunskap inom miljöledningssystem ISO 14001. Du har kunskap om olika miljöcertifieringssystem ex, Svanen, LEED, BREEAM, Miljöbyggnad. Erfarenhet av Byggvarubedömningen, BASTA, SundaHus och/eller Svanen.

Vad kan Skanska erbjuda dig?
Hos oss på Skanska blir du en del av ett företag som bygger morgondagens samhälle. Oavsett vilken roll du får har vi ett bra erbjudande till dig. Några tydliga exempel är aktiesparprogram, friskvårdsbidrag och möjlighet till förstärkt föräldrapenning. Vi lovar våra medarbetare ständig utveckling. Hos oss har du också möjlighet att lära av dina kollegor över hela Sverige och utvecklas mot nya roller.

Intresserad? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via länken. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, dock senast den 2022-12-09.

Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta distriktschef Henrik Gustavsson på telefonnummer: 010-448 03 25.

Vi ser fram emot din ansökan!

Vi har riktigt bra förmåner

 • Test

Om företaget

Skanska använder sin kunskap och förmåga att blicka framåt till att forma hur människor lever, arbetar och möts. Vi har funnits i mer än 135 år och är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag med en omsättning på 148 miljarder kronor under 2021. Skanska är verksamma på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och en samlad expertis hos 30 000 medarbetare skapar vi innovativa, hållbara lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid.


RubrikHos oss är du med och skapar förutsättningar till trygga områden och bättre levnadsvillkor för människor i samhället

RubrikDitt arbete bidrar i omställningen och utvecklingen för en hållbar framtid

RubrikDu är en del av ett öppet företagsklimat där alla vågar diskutera, reagera och agera.

RubrikDu tillsammans med dina kollegor arbetar på ett säkert sätt för att främja en mer hälsosam och trivsam vardag.

RubrikHär bygger vi en inkluderande arbetsmiljö där du och olika människors kompetens och erfarenhet får plats.

TOMWhen working at Skanska you take part in creating good conditions for safe areas and better living conditions for people in our community

TOMYour work contributes to the development of a sustainable future

TOMYou are part of an open workplace culture where everyone feels confident to make their voice heard, act and react.

TOMYou and your colleagues work safely to promote a healthier and better everyday life.

TOMTogether we are building an inclusive workplace culture that make room for our differences.

Anna Bjellheim | Kontaktperson

Ansök nu
Skanska Sverige

Stockholm +1 till
Besök hemsida