Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})
Vil du skrive masteroppgave sammen med OBOS?
Søk her

Industri

Eiendom

Kategori

Alle funksjoner

Erfaring

Ingen krav

Søknadsfrist: Snarest

Beliggenhet: Oslo

Workspace type: Fjernarbeid

Besøk nettside

Kontaktperson
Siri Frang Riise

Om stillingen

Er du opptatt av fremtidens by- og boligutvikling og vil være med på å løse aktuelle problemstillinger som kan utgjøre en forskjell? Skriv masteroppgave med OBOS!

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med studenter som ønsker å skrive masteroppgave om temaer som er interessante for og relatert til vår virksomhet.

Følgende fagområder i OBOS kan være aktuelle:

 • Økonomi og regnskap
 • Bank og Finans
 • Boligutvikling trehus (OBOS Block Watne)
 • Organisasjonsutvikling og prosessledelse
 • Marked, kommunikasjon og PR
 • Boligutvikling Storby (OBOS Nye Hjem)

Søknaden skal være på maks 1 side og følgende spørsmål skal svares ut:

 1. Hvorfor ønsker du/dere å samarbeide med OBOS i forbindelse med masteroppgaven?
 2. Hvilket tema skal du/dere skrive om?
  a- hvorfor valgte du/dere dette temaet/prosjektet?
  b- hvor fikk du kjennskap til dette temaet/prosjektet?
 3. I hvilket omfang ser du for deg at OBOS skal involveres i masteroppgaven?

Vi vurderer fortløpende innsendte søknader og de aktuelle vil bli kontaktet.
Søknadene vil bli vurdert ut fra aktualitet, fagsammensetning og motivasjon.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Om selskapet

OBOS er en av de største boligbyggerne i Norge og Sverige, og er den største i Norge.
OBOS er en medlemsorganisasjon med 535 000 medlemmer i Norge og Sverige, og overskuddet beholdes i virksomheten og benyttes til å oppfylle formålet, som er å tilby medlemmene bolig. Helt siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

OBOS har over 2700 ansatte og driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig. Vi har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsforvaltning, rådgivning, digitale tjenester, bankvirksomhet, eiendomsmegling, næringseiendom, samt aksjeinvesteringer innenfor sektorene bygg, eiendom og anlegg. OBOS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn. Medlemmene har besluttet at inntil 10 prosent av overskuddet etter skatt skal benyttes til samfunnsnyttige tiltak. Hovedkontoret er i Oslo.

Søk her