Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Managementkonsulter till expansivt konsultbolag i Malmö

Vi tror att tekniken ger oss oanade möjligheter – för att utveckla människor, skapa bättre affärer och bygga hållbara samhällen. Vi letar efter dig som vill arbeta tillsammans med Sveriges härligaste kollegor och som är en driven program/projektledare som brinner för det agila och digital transformation. Vill du dessutom vara med och bygga upp vår affär i Malmö-regionen? Nu söker vi fler skickliga ledare som vill göra skillnad för våra kunder i gränslandet mellan verksamhet och IT i Malmöregionen.

Det här är Forefront

Vi – Forefront – är ett verksamhets- och IT-konsultbolag som föddes 2008. Idag är vi över 500 anställda, eller Frontiers som vi hellre kallar oss. Vi har som ambition att bli Sveriges bästa arbetsplats. Det gör vi genom att uppskatta varandras olikheter, ständigt blicka framåt och skapa en organisation som är lika modig som klok. Tillsammans är vi förenade av delade visioner och drivna av större ambitioner. Med kontor och Frontiers över hela Sverige strävar vi efter att få teknik och människa att gå hand i hand.

Vem är du?

Som person är du driven, strukturerad, målorienterad och har god förståelse för både IT och verksamhet. Du har förmåga att etablera en projekt/leveransorganisation från början, bestämma metoder; traditionella som agila, förstår samt är rådgivande till beställaren. Ditt ledarskap kännetecknas av att du tar ansvar och skapar struktur samtidigt som du engagerar och motiverar medarbetarna i din projektgrupp.

Kvalifikationer

Vi tror att du har erfarenhet av:

 • Har en slutförd akademisk utbildning inom IT/data/teknik
 • Har flerårig erfarenhet som projektledare för IT-projekt
 • Har mångårig konsulterfarenhet inom program/projekt/leveransledning
 • Har dokumenterad erfarenhet av att leda agil transformation
 • Har ett lokalt kontaktnät samt förmåga och vilja att vara med och bygga Forefronts närvaro i Malmö-regionen

Det är meriterande om du har

 • Certifiering inom projektledning, exempelvis IPMA eller PMI
 • Certifiering inom SAFe eller motsvarande ramverk

Några av våra medarbetare

Större än summan
-
"Teknikälskare, designfantaster, människokännare och strateger. Vi behöver de som ser alla detaljer och de som målar med stora penseldrag. Det är i olikheterna vi lär oss av varandra."
Andrautveckling
-
"Självutveckling är viktigt. Lika viktigt för oss är det att vi utvecklar andra; våra kollegor, våra kunder och våra partners. Att ständigt förbättra är krävande och för att lyckas krävs det att lärand"
Framåt
-
"Att stå still är att stagnera. Det vill inte vi. Vi tar oss framåt – tillsammans. Här kan du utmana och utmanas oavsett var du befinner dig, eller vilken fas av livet du är i."

Kvalifikationer

Vad kan du förvänta dig?

Spännande uppgifter som Managementkonsulter till expansivt konsultbolag i Malmö

 • Tillhöra affärsenheten Transformation Excellence som i nuläget består av ca 20 kollegor i Stockholm som driver projekt, program och förändringsinitiativ, både agila och traditionella. Enheten tillhör division Management som tillsammans arbetar för att stödja att framgångsrikt erbjuda marknaden lösningar och tjänster som ligger i framtidens framkant, där verklig skillnad ute hos våra kunder är vårt starka avtryck.
 • Kontoret i Malmö växer i rask takt. I nuläget är vi drygt 20 kollegor, framför allt inom Tech, där vi behöver hjälp av fler affärsinriktade konsulter som både vill leverera i kundprojekt och vara med och driva säljdialoger hos potentiella nya kunder i regionen.
 • Som konsult inom Transformation Excellence arbetar du i hela kedjan från analys till leverans. Vi söker både dig med en mer tekniknära profil som dig med erfarenhet av att driva förändring från verksamhetens och affärens perspektiv.

Vi lovar dig!

 • Sveriges härligaste kollegor
 • Kompetensutveckling

Vi har riktigt bra förmåner

 • En dynamisk och lättrörlig organisation

 • Inspirerande och idérika kollegor

 • Senaste tekniska lösningarna

 • Närhet till affär och kund

 • Fokus på kunskapsdelning & kompetensutveckling

 • Stark gemenskap med många olika sociala nätverk

 • Tydligt fokus på jämställdhet och mångfald

 • Ett företag att växa tillsammans med över tid

 • Work life balance

Om företaget

Forefront Consulting är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med drygt 500 anställda. Med kontor på åtta orter i Sverige, guidar vi företag och organisationer i det digitala landskapet och övriga transformationer.

Oavsett om uppdraget avser affärsverksamhet, teknologiska plattformar eller designlösningar är utgångspunkten alltid att först skapa en samsyn kring nödvändiga förändringar för att sedan kunna realisera dessa på bästa sätt för avsedd effekt.

.Våra värderingar är vårt DNA

AvsiktAvsikten är motorn i vårt arbete och medvetenheten om var målet ligger. Den ger oss styrkan att ifrågasätta det till synes uppenbara, lägger kraft bakom våra påståenden och motiverar våra beslut.

AvtryckAvtryck säger något om vår starka ambition att skapa förändring. Att göra verklig skillnad. Både i aktuella kundprojekt och i vår omvärld i stort. Vi är stolta över att våra kunder talar väl om oss. Och vi blir glada när vår verksamhet ses som en positiv förebild av kollegorna i branschen.

InsiktDet är i insikten som vårt arbete börjar. För att nå dit krävs tålamod, empati och ödmjukhet, samt nyfikenhet nog att kunna ta in flera olika perspektiv och väga samman informationen. Insikt handlar om att verkligen förstå problemet innan vi försöker lösa det.

TillsammansTillsammans är den väg vi väljer för att nå de mål vi siktar mot. Ordet ger uttryck för vårt sökande efter mervärdet i en gemensam strävan. Det handlar om att befinna sig jämsides med kunder och kollegor. Utan prestige och onödiga hierarkier, men med delaktighet, ansvar och arbetsglädje.

UtsiktUtsikt beskriver både en position och den medvetna ansträngning som är nödvändig för att ta sig dit. Begreppet påminner oss också om att goda rådgivare är öppna och ödmjuka. Det handlar om att se och att särskilja, med fokus på kundens affärsnytta.

Forefront Consulting

Malmö
Besök hemsida