Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Salesforce Technical Consultants sökes!

 • Stockholm
 • Stockholm

Har du ett stort intresse för Salesforce och vill växa inom området? Se hit!

Just nu söker vi tekniska Salesforce-konsulter som vill arbeta med spännande och utvecklande uppdrag för några av världens mest framgångsrika företag!

Capgemini är sedan 2007 strategisk partner med Salesforce, som är ledande i Europa inom design, utveckling och drift av innovativa Salesforce-lösningar. Tillsammans med våra kunder levererar vi på Capgemini helhetslösningar inom hela Salesforce-plattformen, vilket innebär: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Experience Cloud mfl. Vi är en av nordens största aktörer inom Salesforce, vilket ger oss möjligheten att arbeta i spännande uppdrag tillsammans med andra framstående experter inom området!

Vad gör våra tekniska konsulter inom Salesforce?

Som teknisk konsult inom Salesforce kommer du att kunna arbeta i en bred och varierad roll för att stötta våra kunder. Du kan få hjälpa till med att ta fram designen av de tekniska lösningarna för att tillsammans med utvecklingsteamet realisera kundernas Salesforce-visioner. Du kan få ansvara för att lösningen möter uppsatta mål och förväntningar och arbeta kontinuerligt med vidareutveckling av systemet. Som teknisk konsult jobbar du i ett agilt team med att förstå och översätta kundens behov till design och tekniska lösningar. Du kan även få jobba med praktisk konfiguration eller utveckling av Salesforce med stöd av bland annat Salesforce Lightning och Apex.

På Capgemini arbetar vi med större projekt och åtaganden, vilket gör att du blir en del av ett större sammanhang samt att detta främjar dina möjligheter att utvecklas inom organisationen.

Som teknisk konsult kan du arbeta i roller som bland annat Salesforce utvecklare, Salesforce teknisk arkitekt och Salesforce tech lead.

Om du tycker ovan beskrivning låter spännande önskar vi att du har majoriteten av nedan kvalifikationer:

 • Gedigen teknisk kunskap och förståelse för Salesforce-plattformen och produkterna, t.ex. Sales Cloud, Service Cloud, Salesforce Marketing Cloud, Salesforce Experience, Salesforce Industries & CPQ.

 • Minst 4 års erfarenhet av en liknande teknisk konsultroll

 • Erfarenhet av att utveckla i Salesforce och användning av APEX, LWC och JavaScript

 • Erfarenhet av att förstå, designa och hjälpa till att implementera framgångsrika Salesforce-lösningar

 • Erfarenhet av att ha jobbat agilt och att följa leverans och projekt med hjälp av Gitflow, Copado, Bitbucket, Jira, eller DevOps

 • Förståelse för tekniska arkiteturer, integrationsmönster och säkerhet, helst från Salesforce plattformen

Välkommen med din ansökan!

Några av våra medarbetare

Armela
Senior Software Engineer
"Man kan välja sin egen väg och jag tycker att möjligheterna har varit oändliga!"
Petter
Projektledare AI & Machine Learning
"Capgemini gav mig tidigt utrymme, support och förtroende att utvecklas brett och snabbt inom mitt område."
Martin
Lead Developer
"Capgemini möjliggör en flexibel, utmanande och tillväxtgivande karriär, där endast du själv kan sätta gränser på hur långt du kan nå!"
Rajani
Test Lead
"Det är fantastiskt att se hur Capgemini anpassat sig till rådande situation snabbt. Mitt nuvarande projekt handlar om att implementera, anpassa och testa inköpssystem Ivalua för en av våra kunder."
Ehsan
DevOps Engineer
"Jag arbetar med DevOps-teknik för automatiseringen av applikationsleverans i en hybrid molnmiljö med fokus på GCP."
Ria
Front end-utvecklare
"Ofta har vi ett helhetsansvar och är delaktiga i hela livscykeln, det finns en stolthet i det vi bygger."
Petter
Project Manager AI & Machine Learning
"Capgemini gave me the support, trust, and time needed for me to quickly develop in my field."
Martin
Lead Developer
"Capgemini provides a flexible and challenging career that enables me to grow, you decide how far you want to go – the sky is the limit!"
Rajani
Test Lead
"It’s amazing to see how quickly Capgemini has adjusted to the new normal. In my current project, we implement, adjust and test a purchasing system in Value for one of our clients."
Ehsan
DevOps Engineer
"I work with DevOps techniques to automize an application delivery in a hybrid cloud environment with a focus on GCP."
Armela
Senior Software Engineer
"You can choose your own path at Capgemini, and the options are endless!"
Ria
Front end-developer
"We often have overall responsibility and are involved in the entire life cycle of the product we develop, and there is pride in what we create."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Parental benefits

 • Extensive occupational health care and insurance

 • Arts and sports club

 • Fun and inspirational events

 • Flexible work time policies

 • Wellness benefits

 • Bonus program

 • Generous pensions via Max Mathisen

 • Föräldraförmån

 • Bonusprogram

 • Företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring

 • Konst- och sportklubbar

 • Roliga och inspirerande personalevent

 • Flexibla arbetsförhållanden

 • Friskvård, massagebidrag och terminalglasögon

 • Generös tjänstepension via Max Mathisen

 • Talented, multidisciplinary team to grow with

 • Exciting assignments in different industries

 • Regular knowledge sharing sessions

 • Inspiring network of experts in design

 • Extensive health care/health insurance

 • Flexible work time policies

 • Macs and iPhones

 • Cool offices in central locations

 • Multiple other great benefits

 • Macs/PCs and iPhones

 • Inspiring global network of experts

 • Regular knowledge sharing and social happenings

Om företaget

 • Internationella karriärmöjligheter och fantastiska kompetensnätverk. Med över 2800 kollegor bara i Sverige är du omringad av ett brett och tech-intensivt community, samtidigt som alla medarbetare erbjuds Coursera och sammanlagt över 250 000 (!) kurser och certifieringar.

 • En stor bredd av innovativa projekt hos välkända uppdragsgivare, världsledande partners och tryggheten i att vara anställd i en mångårig och framgångsrik organisation

 • Att bli del av en öppen kultur där Diversity är en av våra viktigaste ledstjärnor. Vi engagerar oss löpande i initiativ för att gynna mångfald och kvinnor inom tech; vi driver HBTQ-nätverk och satsar på inkludering i alla våra intitiativ och personalaktiviteter – ifrån sportklubb till konstförening. Läs mer om Capgemini som arbetsgivare HÄR.

 • Vi är anslutna till kollektivavtal och erbjuder självklart en konkurrensmässig månadslön, avtalspension, ett brett försäkringsskydd och många förmåner.

I enkätundersökningar lyfter våra medarbetare särskilt fram:

 • En vänlig kultur med stor egen handlingsfrihet
 • Stöttande chefer och ett öppet samtalsklimat
 • Goda värderingar och ett stort fokus på mångfald
 • En hållbar arbetsbelastning med fin balans mellan arbete och fritid

Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi drivs av övertygelsen att affärsvärdet av teknologi genereras av och genom människor. Capgemini är multikulturellt med nära 325 000 medarbetare i mer än 50 länder. Med 55 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för våra uppdragsgivare att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster; från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi adresserar hela spektrat av våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. 2021 omsatte koncernen 18 miljarder euro. Get the future you want.

Följ oss på Instagram för en inblick i hur det är att jobba hos oss: capgeminise.


Aisha Hansson | Kontaktperson

Ansök nu
Capgemini Sverige

Stockholm
Besök hemsida