Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Salesforce Functional Consultants

Är du affärsmässig och vägledande i ditt arbetssätt? Har du ett stort intresse för Salesforce och vill växa inom området? Se hit!

Just nu söker vi funktionella Salesforce-konsulter som vill arbeta med spännande och utvecklande uppdrag för några av världens mest framgångsrika företag!

Capgemini är sedan 2007 strategisk partner med Salesforce, som är ledande i Europa inom strategi, design, implementation och förvaltning av innovativa Salesforce-lösningar. Tillsammans med våra kunder levererar vi på Capgemini helhetslösningar inom hela Salesforce-plattformen, vi är en multi-cloud partner och jobbar bland annat med Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud och Experience Cloud mfl. Vi är en av nordens största aktörer inom Salesforce, vilket ger oss möjligheten att arbeta i spännande uppdrag tillsammans med andra framstående experter inom området.

Vad gör våra functional consultants inom Salesforce?

Som funktionell konsult inom Salesforce kommer du att kunna arbeta i en bred och varierad roll för att stötta våra kunder. Du kommer genom din expertis att stötta våra kunder i användandet av Salesforce.com som verktyg, detta för att öka affärsnyttan och användarvänligheten. Som konsult kommer du att kunna arbeta i olika skeden av projekt inom Salesforce, bland annat rådgivning, implementering och kontinuerlig leverans. Du kan även få vara med och designa och skapa Salesforce-lösningar utefter kundens behov. Som funktionell konsult inom Salesforce kan du även få vara med och leda workshops och ta kravprofil från kund för att ta fram den bästa möjliga lösningen för kundernas unika behov. I rollen kan du även få ansvara för att lösningen möter uppsatta mål och förväntningar och få arbeta kontinuerligt med vidareutveckling av systemet tillsammans med kunden.

På Capgemini arbetar vi med större projekt och åtaganden, vilket gör att du blir en del av ett större sammanhang samt att detta främjar dina möjligheter att utvecklas inom organisationen.

Våra funktionella konsulter arbetar ofta i roller så som Salesforce Business Analyst, Salesforce Project Manager eller Salesforce Solution Architect baserat på deras tidigare erfarenhet och målsättning.

Om du tycker ovan beskrivning låter spännande önskar vi att du har majoriteten av nedan kvalifikationer:

 • Bakgrund inom affärsanalys och/eller projektledning
 • Minst 4 års erfarenhet av en liknande funktionell konsultroll inom Salesforce
 • Förmåga att kommunicera med stakeholders på alla nivåer
 • Erfarenhet av att förstå, designa och hjälpa till att implementera framgångsrika Salesforce-lösningar
 • Gedigen teknisk kunskap och förståelse för Salesforce-plattformen och produkterna, t.ex. Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Experience cloud
 • Relevanta certifieringar inom Salesforce

Det är extra meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med integrationer och varit med från design till implementation.

Välkommen med din ansökan!

Några av våra medarbetare

Armela
Senior Software Engineer
"Man kan välja sin egen väg och jag tycker att möjligheterna har varit oändliga!"
Petter
Projektledare AI & Machine Learning
"Capgemini gav mig tidigt utrymme, support och förtroende att utvecklas brett och snabbt inom mitt område."
Martin
Lead Developer
"Capgemini möjliggör en flexibel, utmanande och tillväxtgivande karriär, där endast du själv kan sätta gränser på hur långt du kan nå!"
Rajani
Test Lead
"Det är fantastiskt att se hur Capgemini anpassat sig till rådande situation snabbt. Mitt nuvarande projekt handlar om att implementera, anpassa och testa inköpssystem Ivalua för en av våra kunder."
Ehsan
DevOps Engineer
"Jag arbetar med DevOps-teknik för automatiseringen av applikationsleverans i en hybrid molnmiljö med fokus på GCP."
Ria
Front end-utvecklare
"Ofta har vi ett helhetsansvar och är delaktiga i hela livscykeln, det finns en stolthet i det vi bygger."
Petter
Project Manager AI & Machine Learning
"Capgemini gave me the support, trust, and time needed for me to quickly develop in my field."
Martin
Lead Developer
"Capgemini provides a flexible and challenging career that enables me to grow, you decide how far you want to go – the sky is the limit!"
Rajani
Test Lead
"It’s amazing to see how quickly Capgemini has adjusted to the new normal. In my current project, we implement, adjust and test a purchasing system in Value for one of our clients."
Ehsan
DevOps Engineer
"I work with DevOps techniques to automize an application delivery in a hybrid cloud environment with a focus on GCP."
Armela
Senior Software Engineer
"You can choose your own path at Capgemini, and the options are endless!"
Ria
Front end-developer
"We often have overall responsibility and are involved in the entire life cycle of the product we develop, and there is pride in what we create."
Marina
Data Engineer
"We have good managers. They always look out for the consultants’ best and strive to ensure we are happy"
Karin
Business Analyst/ MDM Expert
"At Capgemini there’s considerable opportunity and flexibility for developing and testing the waters, so you can be sure of finding your own path to a great career"
Maja
Business Analyst/Project Manager
"In my work, no two days are similar. All I know is that I’ll encounter problems and spend time dealing with challenges, but there are always colleagues I can ask if I get stuck"
Martin
Project Manager
"Throughout my years here I’ve been given the trust and space to test different roles, everything from ETL developer to solution architect and project manager"

Vi har riktigt bra förmåner

 • Privat sjukvårdsförsäkring

 • Digital utbildningsplattform

 • Flexibla arbetshållanden

 • Aktieplan för anställda

 • Certifieringsbonus

 • Tjänstepension

 • Kollektivavtal

 • Föräldraförmån

 • Friskvårdsbidrag

 • Private Medical Insurance

 • Digital learning platform

 • Flexible work policy

 • Employee Ownership Plan

 • Certification Bonus

 • FLEX pension

 • Collective Agreement

 • Parental Benefits

 • Health Care Allowance

Om företaget

 • Internationella karriärmöjligheter och fantastiska kompetensnätverk. Med över 2800 kollegor bara i Sverige är du omringad av ett brett och tech-intensivt community, samtidigt som alla medarbetare erbjuds Coursera och sammanlagt över 250 000 (!) kurser och certifieringar.

 • En stor bredd av innovativa projekt hos välkända uppdragsgivare, världsledande partners och tryggheten i att vara anställd i en mångårig och framgångsrik organisation

 • Att bli del av en öppen kultur där Diversity är en av våra viktigaste ledstjärnor. Vi engagerar oss löpande i initiativ för att gynna mångfald och kvinnor inom tech; vi driver HBTQ-nätverk och satsar på inkludering i alla våra intitiativ och personalaktiviteter – ifrån sportklubb till konstförening. Läs mer om Capgemini som arbetsgivare HÄR.

 • Vi är anslutna till kollektivavtal och erbjuder självklart en konkurrensmässig månadslön, avtalspension, ett brett försäkringsskydd och många förmåner.

I enkätundersökningar lyfter våra medarbetare särskilt fram:

 • En vänlig kultur med stor egen handlingsfrihet
 • Stöttande chefer och ett öppet samtalsklimat
 • Goda värderingar och ett stort fokus på mångfald
 • En hållbar arbetsbelastning med fin balans mellan arbete och fritid

Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi drivs av övertygelsen att affärsvärdet av teknologi genereras av och genom människor. Capgemini är multikulturellt med nära 325 000 medarbetare i mer än 50 länder. Med 55 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för våra uppdragsgivare att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster; från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi adresserar hela spektrat av våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. 2021 omsatte koncernen 18 miljarder euro. Get the future you want.

Följ oss på Instagram för en inblick i hur det är att jobba hos oss: capgeminise.


REASONS TO WORK WITH USIf you are looking for a reason. Here is one. We genuinely believe you can be the next big thing at Capgemini. Need more reasons? Here is a bunch:

Reason #273We work actively to be the #1 workplace within Data, AI & Analytics

Reason #98A community of 300 data enthusiasts - who share their expertise and know-how

Reason #21Be a part of leading the Nordic market within Data, AI and Analytics

Reason #54Partner with market leading technical platforms & tools such as Microsoft, Google, AWS, Snowflake, Databricks

Reason #388Work with innovative projects with well-known brands both locally in Sweden and globally

Reason #879Be part of an inclusive corporate culture where diversity is our most important guiding principle

Aisha Hansson | Kontaktperson

Ansök nu
Capgemini Sverige

Stockholm
Besök hemsida