Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

SENIOR MANAGER HSEQ

 • Ansök senast: 25 oktober 2022
 • Linköping
 • Ansök senast: 25 oktober 2022
 • Linköping

Gasum är en ledande biogasproducent och leverantör i Norden med biogasanläggningar i Finland och Sverige. Gasum levererar och producerar biogas i industriell skala. Biogas är ett förnybart bränsle som är framställt av biologiskt nedbrytbart avfall, vilket gör att våra kunder i sin tur minskar sina koldioxidutsläpp i övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi. Förutom biogas framställer våra anläggningar återvunna näringsämnen som kan användas både inom jordbruket och industrin. Vi utökar ständigt vår produktion genom att sätta nya standarder och investera i nya biogasanläggningar. Genom vår egen produktion och våra europeiska samarbetspartners kommer vi att göra 4 TWh biogas tillgänglig fram till 2024 i Norden.


Nu söker vi efter en Senior Manager HSEQ med bas på vårt kontor i Linköping

Har du erfarenhet av att ansvara för HSEQ relaterade uppgifter inom producerande industri?
Vill du arbeta i ett innovativt energiföretag som investerar i ny biogasproduktion för en grönare framtid?
Om ja - då kan du vara rätt person för oss!

Nu söker vi en Senior Manager HSEQ som vill driva och ansvara för HSEQ relaterade uppgifter och frågor inom vår biogasproduktion i Norden. Hos oss som en av Nordens största producent av biogas kommer du ha en viktig och central roll i vår verksamhet med huvudsyfte att säkerställa att våra befintliga men även nya biogasanläggningar i Norden uppfyller och följer gällande lagar, regler, tillstånd samt certifieringar inom områdena hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet. Rollen ställer stora krav på att vara en god ledare, förebild och utvecklare samtidigt som du är specialisten som besitter stor detaljkunskap och är operativ. Det innebär att du arbetar med allt från koncernövergripande mål och frågor inom HSEQ och biogasproduktionen, ibland tillsammans med koncernens HSEQ-team, till att sammanställa statistik, göra utredningar och rapporter, uppföljningar, safety walks, riskbedömningar, revisioner, kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar etc på våra sju respektive tio anläggningar i Sverige och Finland. Rollen som Senior Manager HSEQ innebär ett personalansvar och du är linjechef för tre direktrapporterande som alla är specialister inom miljö, säkerhet och hälsa. Du tillhör affärsområdet Biogas Production och ges möjlighet att utgå från kontoret i Linköping där ca 30 anställda arbetar, varav flertalet inom Biogas. Du rapporterar till Head of Production som är stationerad i Finland.

Profil

För att lyckas och vara framgångsrik i den här rollen har du minst fem års erfarenhet av arbete med HSEQ uppgifter, gärna med tyngdpunkt inom områdena kvalitet och säkerhet. Du har med fördel erfarenhet av och arbetat inom verksamheter såsom biogas, kraftvärmeverk, kemi- och oljeindustri, papper- och pappersmassa eller likande processindustri. Vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet av personalansvar och att leda andra men är öppna för kandidater som saknar den erfarenheten. Du har en civilingenjörsexamen med relevant inriktning i grunden, gärna med vidareutbildning inom HSEQ – meriterande med utbildning som gasföreståndare samt certifiering/licens inom säkerhet och som revisor. Vidare har du erfarenhet och kännedom om relevanta lagkrav och internationella certifieringar samt kunskap om tillståndsfrågor för större industrianläggningar. Gasum ingår i en nordisk koncern och du kommunicerar flytande på svenska och engelska, i såväl tal som skrift, meriterande med språkkunskaper i finska

Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt och letar efter en kollega med stark förmåga att strukturera, dokumentera och planera men även att utveckla och förbättra olika processer, arbetssätt och flöden. Vi ser gärna att du har god erfarenhet och vana av att leda, motivera och engagera samtidigt som du är en lagspelare som respekterar alla involverade. Du har en hög social förmåga och har mycket lätt för att kommunicera med såväl interna som externa parter. För att säkerställa att vi når uppsatta mål och uppfyller relevanta lagkrav och tillstånd krävs att du är lösningsfokuserad, tålmodig och uthållig. Slutligen, du har en positiv attityd till ditt arbete och dina kollegor och bidrar till ett gott arbetsklimat!

Erbjudande

Vi erbjuder dig ett varierande och ansvarsfullt uppdrag i ett företag som är föregångare inom hållbara energilösningar och cirkulär ekonomi i Norden. Du kommer till en organisation med engagerade människor och som alla gör sitt yttersta för att nå en renare framtid! Gasums företagskultur är öppen och hjälpsam och grundar sig i sex ledarskapsprinciper vars syfte är att möjliggöra ett bra ledarskap och samarbete, en sund arbetsmiljö och jämlik behandling av de anställda. Gasum vill att varje medarbetare ska arbeta mot tydliga mål och leverera resultat samtidigt som man ska känna sig uppskattad, få ta del av utvecklingsmöjligheter och bygga för en karriär att vara stolt över.

Tjänsten är på heltid och tillträde efter överenskommelse. Placering erbjuds på Gasum ABs huvudkontor i Linköping men vi är öppna för alternativa placeringsorter. Resor i och utanför Sverige förekommer i tjänsten och körkort är ett krav.

Ansökan

Gasum AB samarbetar i den här rekryteringen med Cojn Executive AB. Välkommen att skicka in din ansökan, CV och personligt brev, via länken nedan. Har du ytterligare frågor kontakta gärna rekryteringskonsult Caroline Hansson 076-850 11 70. Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 25 oktober 2022.

För att ta reda på mer om vårt företag, besök Gasum.

Några av våra medarbetare

Stig Sagevik
Logistics Manager
"When working at Gasum, each day is different."
Anneli Ahlström
Production Manager
"We are excellent at helping each other and stepping out of our comfort zones."
Heidi Kuoppala
Business Manager, Road transport
"It’s is a privilege to have a possibility to do meaningful work for the cleaner future."
Andreas Berg
Development engineer
"There's always something new to learn."
Stig Sagevik
Logistics Manager
"Att jobba på Gasum innebär att ingen dag är lik den andra."
Anneli Ahlström
Production Manager
"Vi är mycket duktiga på att hjälpa varandra och lämna vår trygghetszon."
Heidi Kuoppala
Business Manager, Road transport
"Det är ett privilegium att ha möjligheten att göra meningsfullt arbete för en renare framtid."
Andreas Berg
Development engineer
"Det finns allting någonting nytt att lära."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Over 380 amazing colleagues

 • Positive and encouraging work community

 • Leadership principles support our work

 • Development and learning opportunities

 • And inspiring and modern workplace

 • Meaningful work for the cleaner tomorrow

 • Möjligheter för vidareutbildning och utveckling

 • Ledarskapsprinciper som stöttar vårt arbete

 • Positiv och uppmuntrande gemenskap

 • Över 380 fantastiska kollegor

 • En inspirerande och modern arbetsplats

 • Meningsfullt arbete för en renare morgondag

Om företaget

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Vårt mål är renare energi och vi erbjuder experttjänster på energimarknaden både för industri och kraftvärmeproduktion samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Vi hjälper våra kunder att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med våra samarbetspartner främjar vi utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs.

Gasum-koncernen grundades 1994 och ägs av finska staten och har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland.


Gasum som arbetsgivare-

-Gasums värderingar kan sammanfattas i en mening; "Med målmedvetenhet och ansvar mot nya möjligheter." Som ett bolag verksamt inom energisektorn och dess snabba utveckling vill vi bidra med lösningar på dagens samhällsutmaningar. Vi vill vara en del av resan mot ett koldioxidneutralt samhälle.

-Du passar hos oss på Gasum om:

-Du är intresserad av miljö och renare energi. Ansvar och hållbarhet är viktiga värden för dig.

-Dina värden möter våra: "Meningsfullt och ansvarsfullt framåt nya möjligheter"

-Du värnar alltid om säkerhet och arbetsmiljö

-Du är öppen för förändringar

-Du är initiativrik och beredd att ta eget ansvar för att lära dig nya saker

-Du vill utveckla både din egen kompetens och företaget

Gasum as an employer-

-At Gasum we have summed up our values in a single proposition: “Purposefully and responsibly moving towards new opportunities.” As a rapidly developing energy company we are determined to respond to today’s challenges and take part in the creation of a carbon-neutral society.

-You will be a good match to our team at Gasum if:

-You are interested in environment and cleaner energy. Responsibility and sustainability are a important value to you.

-Your values meet our values: Purposefully and responsibly moving towards new opportunities.

-You take always care of safety while working.

-You are open to changes.

-You are self-driven and ready to find things out.

-You want to develop your own as well as the company’s competencies.

Caroline Hansson | Kontaktperson

Ansök nu
Gasum

Linköping
Besök hemsida