Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Sommarsemester 2023

  • Ansök senast: 12 februari 2023
  • Ansök senast: 12 februari 2023

Nu är det dags att ansöka om din ledighet för sommaren 2023!

För sommarsemester 2023 kommer du ha möjlighet att önska tre, fyra eller fem veckor sammanhängande ledighet. Du väljer mellan tre förutbestämda perioder (se längre ner). Inkommer du inte med semesterönskemål kommer vi att behöva förlägga din semester under bäst lämpade period. Därför är det viktigt att du lämnar in din ansökan för en möjlighet att kunna påverka din semester. Vi arbetar för att tillgodose allas önskemål gällande semester. För att säkra distributionsbehovet kan vi behöva ge dig ledigt under annan period än du önskat.

Du kommer ha möjlighet att välja mellan tre olika perioder. Observera att dessa perioder ej går att bryta utan du behöver ta dem i sin helhet. Är det däremot så att du endast önskar tre veckors semester har du möjlighet att önska om du vill börja första eller andra veckan inom semesterperioden.

Perioderna ser ut enligt följande:

Period 1 - Vecka 23 till 26 (måndag 5/6 till söndag 2/7)

Period 2 - Vecka 27 till 30 (måndag 3/7 till söndag 30/7)

Period 3 - Vecka 31 till 34 (måndag 31/7 till söndag 27/8)

I din ansökan kommer du att ha möjligheten att rangordna de tre perioderna efter dina önskemål. Det innebär att du sätter den period du helst önskar din semester i på "Första alternativ" och det du minst önskar i "Tredje alternativ".

Därefter kommer din chef att fördela önskemålen utifrån vad du och dina kollegor ansökt om för att gemensamt uppnå bästa kvalitet. Berörd facklig organisation, Transportarbetarförbundet, är informerad.

OBS! Lägg märke till att om du inte rangordnar perioderna utan väljer samma period i alla alternativ kan vi behöva placera perioden utifrån vad som bäst passar verksamheten.

Ansök genom att klicka på den gula boxen ”Ansök nu”.

Vid frågor ber vi dig att kontakta din närmsta chef.

Om företaget

Nim Distribution är ett lokalt distributionsbolag i västra Skåne. Ägare är HD-Sydsvenskan, del av Bonnier News. Vi distribuerar framför allt morgontidningar och andra tidningslika produkter. Paket och adresserade försändelser samt reklam och samhällsinformation når också sin mottagare via oss.

Nim Distribution i Skåne AB har verksamhet 24/7, 365 dagar och ansvarar för morgontidningsdistributionen i västra Skåne. Vi ser en växande efterfrågan på morgontidig distribution av e-handelspaket och andra produkter. Distribution av e-handelspaket bidrar positivt till en affärsmässig morgontidningsdistribution. Samtidigt utmanar en mer varierad produktmix nuvarande strukturer.

Hållbara logistik- och distributionslösningar är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Utifrån våra ledord öppenhet, engagemang, integritet och affärsmässighet strävar vi efter att göra det svåra enkelt

Läs mer på www.nimdistribution.se

Our values

CommitmentChoosing words and actions that create power for ourselves, our colleagues and our business in general.

Openness Together we dare to find the best solutions for our business with understanding and respect for each other and our individual similarities and differences.

Integrity Daring to stand for what we believe in and to stand for our actions and decisions, even in tough situations.

Business senseEvery action we take contributes to our financial goals. Everyone understands the whole picture and is responsible for achieving what we strive for and what we have agreed upon.

Våra värdeord

Engagemang Att välja ord och handlingar som skapar medkraft för sig själv, sina kollegor och verksamheten i stort.

Öppenhet Tillsammans vågar vi de bästa lösningarna för vår verksamhet med förståelse och respekt för varandra och våra individuella likheter och skillnader.

Integritet Att ha integritet är att våga stå för det vi tror på och våga leva efter det i sina handlingar och beslut även vid tuffa situationer.

Affärsmässighet Varje aktivitet vi gör bidrar till våra ekonomiska mål. Var och en förstår helheten, tar ansvar för att vi uppnår det vi eftersträvar och följer det vi kommit överens om.

DL Syd, DL Norr & Transportledare | Kontaktperson

Ansök nu