Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Maatila-asiantuntija Varsinais-Suomeen

 • Viimeinen hakupäivä: 9. lokakuuta 2022
 • Turku
 • Viimeinen hakupäivä: 9. lokakuuta 2022
 • Turku

Haemme LähiTapiola Varsinais-Suomeen
Maatila-asiantuntijaa

Maatila-asiantuntijana huolehdit maatila-asiakkaidemme elämänturvasta ja riskienhallinnasta kartoittamalla asiakkaan omaisuuden, terveyden ja talouden turvan ajantasaisuuden huolenpitotapaamisissa niin kasvokkain kuin puhelimitse ja verkossa. Kontaktoit ja kartoitat myös uusien asiakkaiden tilanteen ja tarjoat heille kattavat elämänturvaratkaisut. Asiakkaasi ovat pääsääntöisesti Auran, Pöytyän ja Oripään alueelta.

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Anette
Rahoitusasiantuntija
"Parasta LähiTapiola Rahoituksessa on yhdessä tekeminen. Meillä on jokaista työntekijää arvostava työyhteisö, joka kannustaa menestymään. Lisäksi hyvinvointiamme tuetaan aktiivisesti huippueduin."
Mariam
Rekrytointiasiantuntija
"Parasta työssäni on, että saan olla kasvattamassa LähiTapiolan huippujoukkoa uusilla loistavilla tekijöillä. On mahtavaa päästä tutustumaan uusiin elämänturvaajiin heti elämänturvapolun alkuvaiheessa."
Christoffer
Marknadsföringschef
"Det bästa med LokalTapiola är att vi lokalt, på riktigt vill hjälpa och befrämja trygghet och välbefinnande. Mitt eget jobb är mångsidigt och jag har möjligheten att pröva nya idéer."
Hannu
Ekonomisti
"Parasta työssäni on, kun pystyy auttamaan asiakkaita välttämään oman talouden sudenkuopat ja johdattamaan säännöllisen säästämisen polulle."

Taidot ja vaatimukset

Odotamme sinulta

Tehtävässä menestyäksesi sinulla on erinomaiset vuorovaikutustaidot, toimit asiakaslähtöisesti ja olet aidosti kiinnostunut asiakkaidemme elämästä ja liiketoiminnasta. Olet oma-aloitteinen ja pystyt työskentelemään itsenäisesti. Odotamme sinulta maatilojen toiminnan ja riskienhallinnan tuntemusta joko koulutuksen, työtehtävien tai muuten hankitun kokemuksen kautta.

Tarjoamme

Meillä pääset työskentelemään maa- ja metsätalousasiakkaiden parissa mielenkiintoisessa ja monipuolisessa tehtävässä. Toimintaamme ohjaa vahvasti arvomme; hyväntahtoisuus, intohimo ja rohkeus, jotka näkyvät arjen työssämme niin kollegoille kuin asiakkaillemme. Ympärilläsi on alueyhtiömme mukava ja ammattitaitoinen työyhteisö, joka on valmiina auttamaan sinua menestyäksesi tehtävässä parhaalla mahdollisella tavalla.
Meillä on myös monipuoliset henkilöstöedut, joita pääset hyödyntämään.

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja kokoaikainen. Työn painopiste on asiakastapaamisissa, mutta työtilanteesta riippuen sinun on mahdollista työskennellä ajoittain etänä. Tehtävässä on kiinteä kuukausipalkka, joka määräytyy osaamisen mukaan. Tuloksekkaasta työstä palkitsemme tulospalkkiolla. Työ sisältää tilakäyntejä ja liikkumista toimialueellamme, joten oma auto on työssä välttämätön.

Lisätietoja

Jos sinulla on mielessä kysymyksiä tehtävästä tai meillä työskentelystä, lisätietoja antaa tiimin esihenkilö maatilavastaava Maija Myllymäki. Maijan tavoitat 23.9. klo 13-15 ja 30.9. klo 9-11 numerosta 0400 824 368.

Haethan tehtävää täyttämällä hakulomake 09.10.2022 mennessä.

Tehtävään alustavasti valitun henkilön luottotiedot tarkistetaan. Työhön sisältyy liikennevakuutuksen myynti- ja käsittelytehtäviä, jotka edellyttävät Traficomin myöntämiä rekisteröintioikeuksia. Traficom tarkastaa valitun henkilön tiedot oikeusrekisterikeskuksesta (ORK). Tehtävään valittavan henkilön tulee täyttää vakuutusalan hyvämaineisuusvaatimukset, mikä varmistetaan työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

Meillä on loistavat edut

 • Kattava työterveyshuolto ja työhyvinvointiohjelmat

 • Mahdollisuus koulutukseen ja urakiertoon

 • Vakuutukset ja pankkipalvelut edullisemmin

 • Arvostamme työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista

 • Loistavat kumppanuusedut

 • Hyväntahtoinen ja intohimoinen työyhteisö

 • Omfattande företagshälsovård och program

 • Möjlighet till utbildning och arbetsrotation

 • Förmånligare försäkringar och banktjänster

 • Vi värdesätter balans mellan arbete och fritid

 • Utmärkta förmåner från samarbetspartners

 • En välvillig och passionerad arbetsgemenskap

Tietoa yrityksestä

LähiTapiola Varsinais-Suomi on Turun seudulla vaikuttava elämänturvayhtiö,
jossa turvaamme yli 90 000 omistaja-asiakkaamme talouteen, terveyteen ja
omaisuuteen liittyviä riskejä. Olemme osa LähiTapiola-ryhmää, joka toimii
kaikkialla Suomessa paikallisesti 19 alueyhtiönsä kautta. Meidät omistaa
jokainen asiakkaamme, eli meillä ei ole ulkopuolisia omistajia. Sen vuoksi
tarkoituksenamme on tehdä hyvää täällä Turun seudulla niin, että kaikilla
ihmisillä olisi entistä paremmat mahdollisuudet kasvaa, yrittää ja elää sitä
ihan tavallista arkea. Arvostamme niin työntekijöitämme kuin asiakkaitamme ja
kaikkea toimintaamme ohjaavat kolme tärkeintä arvoa: rohkeus, hyväntahtoisuus
ja intohimo. Olemme elämänturvaajia, ja ylpeitä siitä!


TomMe LähiTapiolassa edistämme elämänturvakulttuuriamme

TomTuemme terveyttä ja edistämme syöpätutkimusta yhteistyössä Syöpäsäätiön kanssa. Vuonna 2021 LähiTapiola oli mukana mahdollistamassa Pidä Huolta -kampanjaa, jolla kerättiin yli miljoona euroa nuorten mielenterveyden ennaltaehkäisevään työhön. Mielenterveystyö jatkuu vuonna 2022.

TomToimimme Suomen Palloliiton pääyhteistyökumppanina. Haluamme osaltamme olla mukana edistämässä lasten ja nuorten liikkumista. Olemme myös Olympiastadionin pääyhteistyökumppani, jossa toimimme sisäliikuntatilojen nimikkokumppanina.

TomLähiTapiola on Punaisen Ristin ystävätoiminnan pääyhteistyökumppani. 25 000 ystävää kaipaavaa sai tukea toiminnan kautta vuonna 2021. Yhteistyössä Punainen Risti Ensiavun, SPEKin, Suomen Palopäällystöliiton ja paikallisten kumppaneiden kanssa LähiTapiola on kouluttanut yli 130 000 alkusammutuksen ja ensiavun sankaria.

TomLähiTapiola on valittu yhdeksi Suomen innostavimmista työpaikoista vuonna 2021 suurten yritysten sarjassa. Suomen innostavimmat yritykset–tunnustuksen saavuttavat vuosittain vain parhaisiin henkilöstötutkimuksen tuloksiin yltäneet suomalaisorganisaatiot.

TOMVi på LokalTapiola främjar vår livstrygghetskultur

TOMVi understöder hälsa och befrämjar cancerundersökning i samarbete med Cancerstiftelsen. Under året 2021 deltog LokalTapiola i möjliggörandet av Pidä Huolta – kampanjen, där det insamlades över en miljon euro till förebyggande arbetet för ungdomars mentala hälsa. Förebyggande arbetet bland mental hälsa fortsätter under året 2022.

TOMVi fungerar som huvudsamarbetspartner för Finlands Bollförbund (FBF). Vi vill via samarbetet bidra till att stöda barns och ungdomars idrott och motion. Vi är samtidigt Olympiastadions huvudsamarbetspartner och fungerar som partner för stadions inomhus motionsutrymmen.

TOMLokalTapiola är huvudsamarbetspartner för Röda Korsets vänverskamhet. 25 000 som saknat vän fick stöd via verksamheten under året 2021. I samarbete med Röda Korsets Första Hjälpen, SPEK, Finlands Brandbefälsförbund och lokala partners har LokalTapiola gett Hjälteskolning till över 130 000 hjälten i förstahands-släckning och första hjälpen.

TOMLokalTapiola har blivit utvald till en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser i serien stora företag år 2021. Erkännandet Finlands mest inspirerande arbetsplats erhålls årligen endast av de finländska organisationer som fått de bästa resultaten i personalundersökningen.

Maria Laaksonen | Yhteyshenkilö

Olen kiinnostunut
LähiTapiola Varsinais-Suomi

Turku
Käy sivulla