Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Virksomhetsarkitekt

 • Søknadsfrist: 23. oktober 2022
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 23. oktober 2022
 • Oslo

Skanska Norge IT

I Skanska finner du et miljø som tror på kontinuerlig innovasjon og utvikling hvor det forventes at vi gjennomfører fremtidens utviklingsprosjekter med bruk av teknologi. Som intern teknologipartner blir vi gitt en unik mulighet til å være med på å løfte Skanska i sin søken etter å realisere sine ambisiøse målsetninger.

Pågående prosjekter som nytt Regjeringskvartal, Vannforsyning til Oslo eller ny E18 er gjenkjennbare prosjekter som viser Skanska sitt sterke fokus på å bygge de beste veiene og de beste byggene på de beste lokasjonene. Mindre kjent er våre mange forsknings og utviklingsprosjekter. Vi tror bygg og anleggsbransjen både må og skal forandre seg mye i årene som kommer. Sammen med statlige og private partnere jobber vi derfor med FOU prosjekter som Datadreven anleggsplass, SirkBygg, ConZerW.

Digitalisering har en sentral plass i Skanskas forretningsstrategi. Dette fordrer god porteføljestyring og planlegging, understøttet av solid virksomhets- og løsningsarkitektur. Målbilder og veikart skal videreutvikles og kompletteres med vekt på innføring av gjenbrukbare felleskomponenter. Det kreves aktiv deltagelse i utviklingsprosjektene for å sikre at løsninger etableres i tråd med selskapets strategi og etablerte veikart.


Virksomhetsarkitekt


Vi kan tilby:

 • Høy aktivitet, spennende utfordringer og stor påvirkningsmulighet
 • En varm IT-avdeling hvor latteren sitter løst og hvor vi oppmuntrer, inspirerer og hjelper hverandre
 • Flotte kontorlokaler med sentral beliggenhet i Oslo sentrum
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram, samt en fantastisk hyttepool

Ansvar:

 • Vurdere strategisk nytteverdi av forslag til nye løsninger, både teknisk og funksjonelt
 • Drive design, kvalitetssikring og standardisering gjennom aktiv deltagelse i utviklingsprosjekter
 • Analysere og modellere forretningsprosesser og informasjonsflyt
 • Etablere og videreutvikle målbilder og veikart for plattformer og IT-løsninger
 • Delta i arkitekturstyring, modellering og forvaltning av metodeverk
 • Delta i interne, globale fora innen fagfeltet

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med utdanning på mastergradsnivå innenfor IT, matematikk eller beslektede studier
 • 5 års erfaring som forretningsrådgiver, arkitekt eller lignende
 • Lengre relevant erfaring kan kompensere for utdannelse
 • God kompetanse på virksomhetsarkitektur og digitalisering
 • Erfaring med identifisering av behov og utforming av løsningsforslag
 • Erfaring med TOGAF eller lignende metodeverk er ønskelig
 • I tillegg vil det være en fordel om du har kunnskap innenfor applikasjonssikkerhet, skybaserte løsinger, Azure og/eller andre skyplattformer
 • Behersker norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Egenskaper:

 • Fremoverlent, positiv og løsningsorientert og har stor grad av faglig selvstendighet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Analytisk og strukturert, med evne til å se sammenhenger og nye muligheter
 • Evne til å gjøre komplekse tekniske problemstillinger forståelig for virksomheten
 • Være IT-faglig interessert og ha evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger

Arbeidssted vil være i Skanskas moderne hovedkontor sentralt i Oslo.


Kontakt: Sjefsarkitekt, Terje Josefsen, tlf 93 44 44 91

Søknadsfrist: 23.10.2022

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Terje Josefsen | Kontaktperson

Søk her
Skanska

Oslo
Besøk nettside