Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Förvaltningsledare IT - Avfall och återvinning

 • Ansök senast: 7 oktober 2022
 • Linköping
 • Ansök senast: 7 oktober 2022
 • Linköping

Är du vår förvaltningsledare för IT - Avfall och återvinning?
Förvaltningsledare IT (FLIT) har ett nära samarbete med verksamhetens förvaltningsledare och det taktiska ansvaret för ett förvaltningsobjekt bestående av ett antal system för (elhandel/avfallshantering). Det gemensamma målet är att stötta och tillgodose verksamhetens behov när det gäller förvaltning och vidareutveckling av applikationer och system i objektet. FLIT har en koordinerande roll med många kontaktytor och agerar länken mellan verksamheten och IT.

Tjänsten vi rekryterar är till två närbesläktade objekt för våra bränsle- och avfallsverksamheter. Objekten i fråga är:

 • Avfall & återvinning: Verksamhetens uppdrag är att hantera hämtning av hushållsavfall samt hantera våra återvinningscentraler.
 • Logistik, bränsle och avfall: Verksamheten hanterar transporter av olika avfalls- och bränsletyper. Man har stora lagerytor och levererar direkt till våra kraftvärmeanläggningar. En viktig del är att följa och efterfölja lagstiftning gällande miljö och utsläpp. Verksamheten planerar i närtid investera i nya lösningar för avfallssortering och miljöuppföljning.

Dina arbetsuppgifter:
Som förvaltningsledare IT kommer du vara en aktiv part i verksamheternas digitalisering. Du kommer även vara med i arbetet att etablera och utveckla nya arbetssätt för styrning och samverkan inom respektive ansvarsområde. Exempel på arbetsuppgifter:

 • Tillsammans med verksamheten leda och koordinera IT-relaterat arbete utifrån mål och uppkomna behov.
 • Prioritera, planera och följa upp mål/aktiviteter inom ramen för beslutad plan.
 • Budgetera och följa upp objektets ekonomi.
 • Att i dialog med intern drift och externa leverantörer säkerställa att drift och support uppfyller verksamhetens behov.

Vem är du?
Du har en teknisk eftergymnasial utbildning. Som person ser samarbete som nyckeln till goda resultat. Du är ansvarstagande och strukturerad i ditt arbete. Då rollerna innebär många kontaktytor har du lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och du är affärsmässig i ditt agerande.

Erfarenheter du tar med och delar med oss:
Du har erfarenhet som förvaltningsledare IT, alternativt IT-projektledare.

Vårt erbjudande
På vår IT-avdelning blir du en viktig del i en miljö omgiven av engagerade och nytänkande kollegor i en stabil och innovativ koncern. Vi värderar ledarskap och medarbetarskap högt och ser det som en självklarhet att leva efter våra värdeord drivande, positiva och trovärdiga. Vi erbjuder utmaningar i en spännande bransch där du får bidra i utveckling mot målet att bygga världens mest resurseffektiva region.

Kristoffer Holmén, systemtekniker:
IT-avdelningen har en trevlig kultur där vi pratar om många olika ämnen och kan skämta. Alla visar varandra respekt, både gentemot personen och yrkesrollen. Jag valde att ta chansen att börja på Tekniska verken för att det verkade var en IT-organisation som vill jobba framåt och bli bättre. Det tilltalar mig att jobba i en verksamhet som handhar samhällskritisk infrastruktur och jag lockades av möjligheten att få jobba med både IT och OT, säger Kristoffer.

Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta rekryterande chef Daniel Skof, 013-20 83 57. Facklig information lämnas av Carina Norberg, Unionen, 013-20 92 46, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06. Ansvarig för rekryteringsprocessen är Tove Bohlin, 072-533 70 58.

Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar med en löpande urvalsprocess så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt, dock senast den 7 oktober!

Några av våra medarbetare

Teresia Göransson
Energiingenjör
"Genom mitt jobb får jag vara med i framkant och se till att vi gör rätt saker för att bygga en resurseffektiv region och generera så låg klimatpåverkan som möjligt."
Andreas Björk
Produktspecialist
"I mitt arbete har jag förmånen att arbeta nära kunderna med både energitekniska & affärsmässiga frågor. Det, i kombination med vårt gedigna miljöarbete, gör det extra roligt att gå till jobbet."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Arbetstidsförkortning

 • Flextid

 • Balans mellan arbetsliv och fritid

 • Hälsoorganisation som aktivt driver hälsoarbete

 • Pensionstjänsten LifePlan

 • Föräldraledighetstillägg

 • Förmånligt erbjudande av el via Bixia

 • Antal föreningar, allt från friluftsliv till konst

 • Friskvårdsbidrag

Om företaget

Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.


-TOM

-…bygger världens mest resurseffektiva region.

-…har byggt landets första permanenta och fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten.

-…sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping och därav är en del av arbetet med att skapa en attraktiv och vacker stad för alla som bor och verkar här.

-…som en viktig del i att skapa en framtidsorienterad region, levererar bredband via fiber.

-…har återbrukshallar på alla återvinningscentraler dit privatpersoner kan lämna saker de inte längre vill ha eller behöver som sedan skänks till hjälporganisationer.

-…tillsammans med andra samarbetspartners är i full gång med att bygga Sveriges största solcellspark som kommer kunna producera hushållsel för 2 300 villor under ett år.

-…har en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering inom koncernen.

Daniel Skof | Kontaktperson

Ansök nu
Tekniska verken

Linköping
Besök hemsida