Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Tech Lead - Microsoft Platform

 • Søknadsfrist: 23. oktober 2022
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 23. oktober 2022
 • Oslo

Skanska Norge IT

I Skanska finner du et miljø som tror på kontinuerlig innovasjon og utvikling hvor det forventes at vi gjennomfører fremtidens utviklingsprosjekter med bruk av teknologi. Som intern teknologipartner blir vi gitt en unik mulighet til å være med på å løfte Skanska i sin søken etter å realisere sine ambisiøse målsetninger.

Pågående prosjekter som nytt Regjeringskvartal, Vannforsyning til Oslo eller ny E18 er gjenkjennbare prosjekter som viser Skanska sitt sterke fokus på å bygge de beste veiene og de beste byggene på de beste lokasjonene. Mindre kjent er våre mange forsknings og utviklingsprosjekter. Vi tror bygg og anleggsbransjen både må og skal forandre seg mye i årene som kommer. Sammen med statlige og private partnere jobber vi derfor med FOU prosjekter som Datadreven anleggsplass, SirkBygg, ConZerW.

Digitalisering har en sentral plass i Skanskas forretningsstrategi. Microsoft-plattformen spiller en viktig rolle gjennom utrullingen av Office 365, innføringen av Dynamics 365 samt utvikling av flere løsninger for digital datafangst bygget på Power Platform. Digital Arbeidsplass har ansvaret for Microsoft-plattformen og er ansvarlig for utvikling og forvaltning av løsninger som brukes av alle våre 3800 ansatte i Norge. Som en del av Digital Arbeidsplass vil du derfor til stor grad være med på å forme Skanskas digitale fremtid.


Tech Lead Microsoft Platform M365/D365/Power Platform


Vi kan tilby:

 • Muligheten til å være med å utvikle et nytt spennende fagområde, hvor du får brukt din kunnskap og erfaring til å bygge din karriere videre
 • En varm IT-avdeling hvor latteren sitter løst og hvor vi oppmuntrer, inspirerer og hjelper hverandre
 • Flotte kontorlokaler, sentralt beliggende i Oslo sentrum
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram, samt en fantastisk hyttepool

Ansvar:

 • Ha arkitekturansvar for Digital Arbeidsplass og sikre helhetlig og bærekraftig utvikling
 • Bistå i utarbeidelsen av strategi og målbilde for Digital Arbeidsplass
 • Samarbeide med kunder og produktteam for aktivt å posisjonere deg som en tankeleder
 • Være en pålitelig rådgiver for teknologitransformasjon
 • Ta en aktiv rolle i å utvikle nye muligheter for våre interne kunder i Skanska

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på bachelornivå og du har minimum 5 års relevant erfaring etter fullførte studier
 • Du har kompetanse og erfaring innenfor informasjonsarkitektur
 • Du har inngående kjennskap til Microsoft 365 plattformen fra samhandling, til mobilitet og sikkerhet hvor løsningsdesign, utvikling og integrasjon, implementering og konfigurasjon, er noen av stikkordene
 • Hands-on utviklingserfaring og teknisk løsningsforståelse innen noen av følgende områder:
  • Power Apps
  • Power Automate
  • Dataverse
  • Power BI
 • Behersker norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Det er bra om du har kjennskap til verktøy for modellering av arkitektur, AI og Bots innenfor Microsoft eller tilsvarende plattformer og Azure DevOps

Egenskaper:

 • Strukturert og ryddig arbeidsform med sterkt engasjement og driv
 • Som person er du selvgående og inkluderende
 • Du er kreativ og løsningsorientert og fremoverlent
 • Du er fagorientert og lar ikke kreativitet gå på bekostning av teknisk stabilitet
 • Du er nysgjerrig og holder deg oppdatert på teknologisk utvikling, deler din kompetanse og bidrar til utvikling

Arbeidssted vil være i Skanskas moderne hovedkontor sentralt i Oslo.


Kontakt:

Avdelingsleder Digital Arbeidsplass, Kai Atle Haakonsen, tlf 458 69 409


Søknadsfrist: 23.10.2022

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Kai Atle Haakonsen | Kontaktperson

Søk her
Skanska

Oslo
Besøk nettside