Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Student

Claims Link er et skadeoppgjørsselskap som er tilsluttet rådgivningshuset Söderberg & Partners - Nordens ledende rådgiver og formidler av forsikringer og finansielle produkter.

Claims Link er det selskapet i Norge som har lengst erfaring med å behandle mangelsaker og tvister i forbindelse med boligsalg. Vi behandler også forsikringsskader knyttet til leiegaranti, yrkesskade og eiendom/eiendeler på vegne av nasjonale og internasjonale forsikringsselskap.

Vi er ca. 80 personer fordelt på kundesenter og flere skadeteam inkl. regress, prosedyre og teknisk. Her jobber det jurister, advokater, advokatfullmektiger, saksbehandlere og teknisk fagkyndige. I tillegg har vi vår digitale medarbeider - roboten Sødde!

Som jusstudent vil du inngå i vår student-pool og jobbe med behandling av skadesaker knyttet til boligselgerforsikring. Studentene siler, gjennomgår og overvåker saker, utfører diverse kontorarbeid relatert til sakene og skriver tilsvar i samarbeid med våre saksbehandlere.

Dette er en 30% stilling hvor du får høy grad av fleksibilitet i kombinasjonen jobb / studietid, og med gode karrieremuligheter etter fullført studie.

Hos oss blir du del av et fantastisk team med et unikt miljø, både faglig og sosialt.
Vi er opptatt av å gjøre hverandre gode og lykkes sammen! Ulike faggrupper og personligheter skaper et dynamisk lærings- og arbeidsmiljø som preges av åpenhet, inkludering og høy grad av trivsel.

Vi ser etter en jusstudent, helst i startfasen av studiene, som er serviceinnstilt, nøyaktig, ansvarsbevisst og har god formuleringsevne.

Meld din interesse ved å registrere din CV og svare på et spørsmål i søknadsskjemaet.

Claims Link er opptatt av mangfold og oppfordrer alle til søke hos oss, uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Jobb med skikkelig flinke folk

Ilona Bidzane
Skadekoordinator
"Det at vi jobber med så mange produkter, gir oss mulighet til utvikling i ulike retninger"
Tove Maren Johansen
Forsikringsmegler
"Vi har så mye bra kompetanse her, og gode holdninger – vi vil gjøre hverandre gode"
Madeleine K. Linnerud
Advokatfullmektig
"Det er høyt tempo og mye å gjøre – samtidig har vi det sosialt og veldig gøy både på og utenfor jobb"
Morten H. Slettevold
Compliance Officer / Advokat
"Med stor tilgang på saker er det gode muligheter for å få advokatbevilling relativt raskt"

Jobb på et sted du vil trives

  • Et selskap i vekst med store ambisjoner

  • Moderne lokaler på Lysaker og i Trondheim

  • Moderne arbeidsverktøy, digitalt utviklingsfokus

  • Markedsledende pensjons- og forsikringsordninger

  • Meget godt arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidere

  • Gratis rådgivning innen S&P's konsepter/produkter

  • Ledende fagmiljø innen eiendoms- og avhendingsrett

  • En fleksibel arbeidshverdag

  • Diverse aktivitetstilbud og bedriftsidrettslag

Om selskapet

Claims Link er et uavhengig skadeoppgjørsselskap og en kunnskapsbedrift. Vi er tilsluttet rådgivningshuset Söderberg & Partners. Söderberg & Partners er en av Nordens ledende rådgivere og formidlere av forsikringer og finansielle produkter. Söderberg & Partners har i dag ca. 3000 medarbeidere fordelt på ca. 110 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Luxemburg og Spania. I Norge er vi ca. 400 ansatte, hvorav ca. 80 medarbeidere er ansatt hos Claims Link.

Claims Link behandler skader på vegne av sine oppdragsgivere, som i all hovedsak er internasjonale forsikringsselskaper. Vi er det selskapet i Norge som har lengst erfaring med vurdering av mangelsaker i henhold til avhendingsloven (relatert til boligselgerforsikring), og vi behandler også skader innen leiegaranti, båt, ulike personprodukter og property.

Vi har en sterk bedriftskultur der våre ansatte har høye ambisjoner samt stort engasjement. Organisasjonen er kreativ og dynamisk og preges av korte beslutningsveier og stort rom for personlig initiativ. Dette skaper et inspirerende miljø hvor du har muligheter for å utvikle deg raskt.

Vi verdsetter ansatte som trigges av ansvar og som drives av kontinuerlig utvikling og målrettet arbeid. Vi ønsker å gjøre hverandre gode og har samtidig mot til å utfordre og teste ut nye metoder.

Vi er stadig på jakt etter nye gode kolleger som deler vårt ønske om å lykkes. Vil du være med oss på reisen videre?


1992Oppstart av Norwegian Broker

1997Etablerte eierskifteforsikring i det norske markedet

1998Norwegian Claims Link etableres som uavhengig skadeoppgjørsselskap

2014Söderberg & Partners kjøper Norwegian Broker og NCL

2014NHO Forsikring etableres

2016Norwegian Broker kjøper Bafo Forsikringsmegling og Bafo Forsikring

2018Norwegian Broker kjøper Quality Broker & Garde Forsikring

2018Vi blir Söderberg & Partners

2019Söderberg & Partners kjøper Forvaltningshuset - S&P Wealth Management. Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning etableres

2020Söderberg & Partners kjøper Gabler Insurance Brokers

2021Söderberg & Partners kjøper CR Forsikringsmegling samt majoriteten i NOR , R2 og Gagne. Etablering i Ålesund

Claims Link AS

Lysaker
Besøk nettside