Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Leder lønn

 • Søknadsfrist: 9. oktober 2022
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 9. oktober 2022
 • Oslo

Leder lønnVi i Skanska har satt oss ambisiøse mål for årene som kommer og ønsker å være et foregangsselskap i norsk næringsliv. Daglig arbeider om lag 3800 engasjerte medarbeidere med å utvikle og gjennomføre samfunnsnyttige og bærekraftige prosjekter innen bygg og anlegg – alltid i tett dialog med kunden og med menneskene i fokus.

Vår avdeling Skanska Shared Service er en del av vårt indre apparat som støtter opp under våre ansatte og produksjonen på en smidig måte med kvalitet, tempo og tilgjengelighet. Her ligger den sentrale lønnsfunksjonen som ivaretas av et eget lønnsteam. Lønnsteamet skal serve hele Skanska med kundeorienterte og effektive lønnstjenester. Enheten går en spennende tid i møte med stort endringsfokus for å fremtidsrette lønnsområdet både hva gjelder system, digitalisering, prosesser, kultur og kompetanse.

Vil du utvikle våre smarte lønnstjenester?
Til vår Shared Service-avdeling søker vi en samlende leder som brenner for å skape engasjerte team som presterer og yter profesjonell lønnsservice. Som leder lønn vil du få et helhetlig ansvar for lønnsfunksjonen, samt sette retning og strategi parallelt med operativ drift og tjenesteyting.

Vi tilbyr

 • Du får jobbe strategisk og utviklingsorientert med utvikling og digitalisering av lønnsfunksjonen i et stort selskap
 • Du får utvikle og lede ditt eget lønnsteam
 • Du får store påvirkningsmuligheter
 • Du blir en del av Shared Service sin ledergruppe
 • Faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for medeierskap i vårt aksjeprogram

Ansvar / arbeidsoppgaver
Leder lønn skal bidra til å sikre Skanska en moderne og profesjonell lønnsservice med fornøyde kunder og et team som trives og presterer. Du får du et helhetlig ansvar for lønnsfunksjonen på et overordnet og operativ plan. Du vil sette retning og strategi for området, parallelt med operativ drift og tjenesteyting. Videre har du ansvar for å initiere og gjennomføre utviklings- og forbedringsarbeid tilknyttet ansvarsområdet.

Skanska setter menneskene i sentrum. Sentralt for rollen vil være å lede, utvikle og motivere lønnsteamet, skape en god lagånd internt i teamet og god samhandling med menneskene i organisasjon. Teamet ditt består av seks personer, som du får personalansvar for. Du er en del av Shared Service sitt lederteam, hvor du sammen med lederkollegaer vil utvikle Shared Service som en relevant og kundeorientert leverandør.

Øvrige ansvars- og arbeidsoppgaver som ligger til stillingen, er blant annet å:

 • Sette retning og mål for lønnsteamet og funksjonen
 • Utvikle og lede et selvgående lønnsteam som produserer effektivt med rett kvalitet
 • Rådgi forretningen på lønnsrelaterte spørsmål
 • Følge opp tjenesteleveransene med kvalitetssikring og støtte
 • Sikre utvikling og implementering prosedyrer og rutiner
 • Sikre riktig kompetanse
 • Drive forbedrings- og effektiviseringsarbeid
 • Ivareta struktur, prosess og systematikk
 • Bidra i den operative lønnsproduksjonen


Egenskaper

Vi ser etter deg med solid fagkompetanse og gode lederegenskaper som trigges av oppgaven med å utvikle en fremtidsrettet lønnsfunksjon. Du er trygg og tydelig i lederrollen med evne å sette retning, få med deg folk og drive prosesser fremover. En relasjonell person som utvikler team slik at de trives og presterer. Videre kommuniserer du effektivt og samarbeider godt med andre.

For å lykkes i stillingen er det viktig å kunne jobbe systematisk, analytisk og strukturert, samt kunne styre og koordinere ressurser og prosesser. Du må kunne jobbe overordnet og eie helheten, samtidig som du vet når en må være grundig og dukke ned i detaljene. Videre har du en kundeorientert tilnærming til lønnstjenester, og er opptatt av kvalitet og god service.

Er du også en uredd utfordrer som initierer, leder og driver utviklings- og forbedringsprosesser, samt håndterer endringsprosesser, kan du være den vi ser etter.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse minimum bachelor innen økonomi og/eller lønn
 • Relevant fagkompetanse og erfaring fra lønnsområdet
 • Ledererfaring inkludert personalledelse
 • Erfaring med å lede utviklingsprosjekter
 • Teknisk kompetanse (systemer og integrasjoner). Gjerne erfaring fra systemer som Unit4, SD Worx, Visma eller tilsvarende
 • Erfaring med forbedrings- og digitaliseringsprosesser

Arbeidssted vil være ved Skanskas moderne hovedkontor sentralt i Oslo.

Kontakt:

Ønsker du mer informasjon og en uformell prat om stillingen er du velkommen til å kontakte vår rekrutteringspartner The Assessment Company ved Oskar Øby på telefon 908 90 268 eller Gro-Anett Haugen på telefon 974 08 693 eller.

Søknadsfrist. Snarest, som senest 9.oktober.

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Oskar Øby | Kontaktperson

Søk her
Skanska

Oslo
Besøk nettside